Volgens een nieuw onderzoek geven patiënten de voorkeur aan het nieuwste orale middel voor de behandeling van erectiele dysfunctie

17 Nov, 2003, 06:00 GMT Van University of Cologne, Germany

KEULEN, Duitsland, November 17 /PRNewswire/ -- - Levitra (vardenafil HCl) 10 mg is volgens een vergelijkend gerandomiseerd, multicenter onderzoek bij bijna de helft van de (mannelijke) deelnemers de voorkeursoptie

Uit de resultaten van een nieuw klinisch onderzoek blijkt dat de meeste mannen met erectiele dysfunctie (ED) de nieuwe PDE5-inhibitors verkiezen boven sildenafil (Viagra) en dat van deze groep mannen bijna de helft de voorkeur geeft aan vardenafil (Levitra)[1], het product dat het meest recent in Europa en de Verenigde Staten is goedgekeurd. Dit direct vergelijkende onderzoek wordt vandaag voor het eerst gepresenteerd op het 6e Congres van de European Society for Sexual Medicine (ESSM) in Istanboel.

Wat algemene voorkeuren betreft, beschreven de meeste mannen (47%) bij de aanbevolen begindosis vardenafil als hun voorkeursoptie, vergeleken met tadalafil (19%) of sildenafil (34%). Ook bij de maximale dosis was vardenafil de voorkeursoptie (43%, vergeleken met 40% voor taldalafil en 17% voor sildenafil).

"Hieruit blijkt duidelijk hoe goed het is dat er nieuwe alternatieven beschikbaar zijn voor de behandeling van ED. Dit is een van de eerste onderzoeken waarin alle drie de PDE5-inhibitoren werden vergeleken, en uit onze voorlopige resultaten blijkt dat de meeste mannen die alle drie de geneesmiddelen hebben geprobeerd, de nieuwere middelen boven sildenafil verkozen, en dat van deze groep de meeste mannen de voorkeur gaven aan vardenafil," aldus Frank Sommer, MD, die de leiding had over het onderzoek. Dr. Sommer is consulent bij de afdeling Urologie van het Universitair Medisch Centrum in Keulen.

In het kader van dit prospectieve, placebo-gecontroleerde, crossover, multicenter onderzoek werd aan mannen met een stabiele heteroseksuele relatie, die gedurende 6 maanden aan ED hadden geleden, in gerandomiseerde volgorde sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) en een placebo toegediend, met een uitwasperiode van een week tussen de behandelingen. Het onderzoek bestond uit twee afzonderlijke proeven met de maximale dosis (100 mg sildenafil, 20 mg tadalafil, 20 mg vardenafil bij 86 mannen) en de aanbevolen begindosis (50 mg sildenafil, 10 mg tadalafil, 10 mg vardenafil bij 47 mannen). De doeltreffendheid werd gemeten aan de hand van op de International Index of Erectile Function (IIEF) en de Global Assessment Questionnaire (GAQ) gebaseerde benchmarks. Ook werden de bij de patiënten waargenomen tevredenheid en voorkeur geëvalueerd.

Bovendien werd mannen gevraagd waarom zij aan verschillende behandelingsopties de voorkeur gaven:

- Bij de patiënten die de voorkeur gaven aan vardenafil waren de twee meest gebruikelijke redenen hiervoor de hardheid van de erectie (89% bij de maximale dosis, 90% bij de begindosis) en het gemak waarmee zij een erectie kregen (84% bij de maximale dosis, 86% bij de begindosis).

- Bij de patiënten die de voorkeur gaven aan tadalafil was de meest gebruikelijke reden hiervoor de duur van de erectie (88% bij de maximale dosis en 89% bij de begindosis).

- Bij de patiënten die de voorkeur gaven aan sildenafil was de reden het geringere aantal bijverschijnselen (60% bij de maximale dosis en 56% bij de begindosis).

Alle drie de PDE5-inhibitors waren aanmerkelijk doeltreffender dan de placebo wat het bereiken van een erectie met vaginale penetratie en het behouden van een erectie tot aan het einde van de geslachtsgemeenschap betrof; vardenafil leverde echter bij beide doses betere prestaties op dan de twee andere PDE5-inhibitors.

"Uit deze resultaten blijkt dat vardenafil over het algemeen wordt verkozen wat de belangrijkste bestanddelen van het succes en de tevredenheid betreft: het gemak waarmee men een erectie krijgt en de hardheid van de erectie," aldus Dr. Sommer. "Artsen moet alle beschikbare opties in overweging nemen om te zorgen dat hun patiënten de behandeling ontvangen die het best aan hun behoeften tegemoetkomt."

Opmerkingen voor redacteuren

- Erectiele dysfunctie (ED) wordt gedefinieerd als het voortdurende of regelmatig terugkerende onvermogen van een man om een erectie te bereiken en/of te handhaven, waarmee geslachtsgemeenschap mogelijk is[2].

- Men schat dat meer dan de helft van alle mannen boven de 40 aan een zekere mate van ED lijden en dat het totale aantal ED-patiënten wereldwijd zo'n 152 miljoen bedraagt. Naar verwachting zal tegen 2025 het aantal mannen met ED tot 322 miljoen verdubbelen[3],[4]. Ondanks de gangbaarheid van seksuele dysfunctie schatten de deskundigen dat slechts 15 à 20 procent van alle mannen met ED hier momenteel voor worden behandeld[5].

- Personen die meer te weten willen komen over ED en de behandeling ervan, worden verwezen naar de website www.AllAboutED.com.

[1] Sommer F, Mathers M, Klotz T et al. Which PDE5-inhibitor do patients prefer? A comparative randomised multicenter study of sildenafil, taldalafil and vardenafil. (Aan welke PDE5-inhibitor geven patiënten de voorkeur? Een vergelijkend gerandomiseerd, multicenter onderzoek betreffende sildenafil, taldalafil en vardenafil.) Gepresenteerd tijdens het 6e Congres van de European Society of Sexual Medicine, Istanboel, Turkije, november 2003.

[2] Jardin A, Wagner G, Khoury S et al. Recommendations of the 1st International Consultation on Erectile Dysfunction. Co-sponsored by the World Health Organization (WHO), International Consultation on Urological Diseases (ICUD) and Societe Internationale d'Urologie (SIU) and held July 1-3, 1999, Paris. (Aanbevelingen op basis van de eerste International Consultation on Erectile Dysfunction.Gezamenlijk gesponsord door de World Health Organization (WHO), de International Consultation on Urological Diseases (ICUD) en de Société Internationale d'Urologie (SIU), en van 1 t/m 3 juli 1999 in Parijs gehouden.) 2000, pag. 713.

[3] Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. (Impotentie en de medische en psychosociale correlaties ervan: de resultaten van de Massachusetts Male Aging Study.) J Urol 1994;151:54-61.

[4] Aytac IA, McKinlay JB, Krane RI. The likely worldwide increase of erectile dysfunction between 1995 and 2025 and some possible policy consequences. (De waarschijnlijke wereldwijde toename in de erectiele dysfunctie van 1995 tot 2025 en enkele mogelijke beleidsgevolgen.) BJU Int 1999;84:50-56.

[5] Southgate J. New rivals to Viagra expand the market. (Nieuwe concurrenten voor Viagra vergroten de markt.) Scrip World Pharmaceutical News, 2002.

BRON University of Cologne, Germany