Voordracht lid raad van bestuur TenCate

05 Dec, 2006, 07:00 GMT Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, December 5 /PRNewswire/ -- De raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate nv heeft het voornemen de heer ir. J. Wegstapel aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 29 maart 2007 voor te dragen voor benoeming tot lid van de raad van bestuur.

De heer drs. P. H. van der Vorm (67) zal dan terugtreden als lid van de raad van bestuur.

De heer Wegstapel (51) is momenteel lid van de raad van bestuur van Koninklijke Wegener N.V.

www.tencate.com

BRON Koninklijke Ten Cate