Voordrachten Raad van Commissarissen AEGON N.V.

06 Maa, 2008, 06:50 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, March 6 /PRNewswire/ -- De Raad van Commissarissen van AEGON N.V. zal aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van 23 april 2008 voorstellen Mevrouw Cecelia Kempler en de heren Rob Routs, Dirk Verbeek en Ben van der Veer te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De benoeming van Ben van der Veer zal per 1 oktober 2008 ingaan, wanneer hij terugtreedt als voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland.

Mevrouw Kempler, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, is Director & Instructor aan de Florida Atlantic University, Kaye School of Finance Insurance & Economics en zelfstandig consulent voor verzekeringsaangelegenheden. Daarvoor was zij partner van Dewey & LeBoeuf, een internationaal advocatenkantoor dat zich richt op (her)verzekeringsbedrijven en andere financiële instellingen. Mevrouw Kempler is lid van de Board of Directors van AEGON USA. Na haar benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van AEGON N.V. zal zij aftreden als lid van de Board van AEGON USA..

De heer Rob Routs, die de Nederlandse nationaliteit heeft, is Executive Director Oil Products & Chemicals bij Royal Dutch Shell plc. Daarvoor bekleedde de heer Routs verschillende functies bij Shell. Als laatste was hij Group Managing Director Royal Dutch/Shell Group en President van Shell Oil Company in de VS. De heer Routs is lid van de Economic Development Board of Singapore International Advisory Council en van de Board of Directors van INSEAD.

De heer Dirk Verbeek, die de Nederlandse nationaliteit heeft, is Vice-President Emeritus van Aon Group Inc. Voordat hij in 1989 in dienst trad van Aon, bekleedde de heer Verbeek verschillende functies bij Citibank in België, Frankrijk en Nederland. De heer Verbeek is commissaris bij Robeco Groep, Aon Groep Nederland en Aon Jauch Hübener Holdings en is voorzitter van de INSEAD Dutch Council.

Mr. Ben van der Veer, die de Nederlandse nationaliteit heeft, begon zijn carrière in 1976 bij KPMG in Nederland. In 1987 werd hij partner. In 1997 werd hij lid van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland. Sinds 1999 is hij voorzitter daarvan. In deze hoedanigheid is hij tevens lid van het bestuur van het internationale KPMG netwerk. In 2005 werd de heer Van der Veer benoemd tot voorzitter van het bestuur voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. De heer Van der Veer is lid van de Raad van Toezicht van UNICEF in Nederland en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW.

Voorts zal de Raad van Commissarissen voorstellen om de heer Irving W. Bailey, II voor vier jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Toni Rembe en de heer O. John Olcay zullen terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen in verband met het bereiken van de einddatum van hun huidige termijn. Mevrouw Rembe werd in 2000 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, de heer Olcay in 1993. De heer René Dahan, wiens huidige termijn afloopt in 2008, heeft kenbaar gemaakt om persoonlijke redenen niet te willen worden herbenoemd.

Bovengenoemde voorstellen zijn opgenomen in de agenda voor de AVvA op 23 april 2008, die binnenkort beschikbaar is op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende

beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of

bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de

daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  Contact:
  
                AEGON, Den Haag
  
  Analisten & beleggers   +31(0)70-344-83-05
  Media           +31(0)70-344-83-44
  E-mail           gca-ir@aegon.com
  Website          http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.