Voordrachten Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur AEGON N.V.

12 Maa, 2009, 06:40 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, March 12 /PRNewswire/ -- De Raad van Commissarissen van AEGON N.V. zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van 22 april 2009 voorstellen de heer Arthur Docters van Leeuwen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Zoals aangekondigd op 13 januari 2009, zal de Raad van Commissarissen aandeelhouders ook vragen de heer Jan Nooitgedagt te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Hij volgt de heer Jos Streppel op, die met pensioen gaat. Tevens zal de heer Willem Stevens tijdens de AVvA terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen omdat zijn derde termijn afloopt.

De heer Arthur Docters van Leeuwen, die de Nederlandse nationaliteit heeft, is voorzitter van het Holland Financial Centre. Daarvoor was hij voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, voorzitter van het College van Procureurs Generaal en Directeur-Generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Overeenkomstig de kapitaalovereenkomst met de Nederlandse staat is de heer Docters van Leeuwen reeds sinds december 2008 toehoorder bij de Raad van Commissarissen van AEGON.

De heer Jan Nooitgedagt, die de Nederlandse nationaliteit heeft, is al bijna 30 jaar actief in de Europese financiële sector. Na zijn opleiding aan de Universiteit van Groningen heeft hij bij PriceWaterhouseCoopers gewerkt, voordat hij in 1980 in dienst trad van Ernst & Young. In 1989 werd hij partner bij Ernst & Young. Naast zijn ervaring als accountant heeft Jan Nooitgedagt een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Financial Services divisie van Ernst & Young, alsmede bij de groeiende adviespraktijk op het gebied van Mergers & Acquisitions. Jan Nooitgedagt heeft verschillende posities bekleed bij Ernst & Young. Als laatste was hij Managing Partner, verantwoordelijk voor Nederland en België.

Zoals aangekondigd tijdens de AVvA van 2008, zal de Raad van Commissarissen voorstellen dat de heer Dudley Eustace voor één jaar wordt herbenoemd als lid van de raad. Daarnaast zal de Raad van Commissarissen voorstellen om de heer Shemaya Levy te herbenoemen voor een tweede periode van vier jaar.

Bovengenoemde voorstellen zijn opgenomen in de agenda voor de AVvA op 22 april 2009, die eind maart beschikbaar is op de corporate website http://www.aegon.com.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 31.500 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers               2008        2007
 
  Onderliggend resultaat vóór
  belastingen            EUR 1,57 miljard  EUR 2,64 miljard
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen EUR 2,63 miljard  EUR 3,27 miljard
  Totaal bruto stortingen      EUR 40,75 miljard  EUR 44,53 miljard
  Inkomsten genererende beleggingen   
  (per 31 december)         EUR 332 miljard   EUR 370 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze
   financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media             Analisten & beleggers
  Greg Tucker          Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8956       +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com   E-mail: ir@aegon.com
  Website http://www.aegon.com

  Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige
  persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website
  http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.