Voorlopig resultaat van Uitgifteaanbod van IsoTis

09 Feb, 2007, 10:36 GMT Van IsoTis Orthobiologics

IRVINE, Californië; LAUSANNE, Zwitserland, February 9 /PRNewswire/ --

- Ongeveer 90% van aandelen aanbesteed aan het einde van de na-acceptatieperiode

Naast de publieke aankondigingen van 6 november 2006, 1, 14 en 15 december 2006, 22 en 25 januari 2007 en de officiële aanbiedingsakte van 14 december 2006 (de "Aanbiedingsakte") presenteren IsoTis, Inc. en IsoTis SA ("IsoTis" of het "Bedrijf") gezamenlijk het voorlopige resultaat wat betreft het aantal aandelen, die zijn aanbesteed onder het publieke uitgifteaanbod (het "Uitgifteaanbod") voor alle uitgegeven en uitstaande geregistreerde aandelen (de "IsoTis Zwitserse aandelen") tijdens de na-acceptatieperiode. Tenzij hierin gedefinieerd, hebben de gedefinieerde termen, die in deze aankondiging zijn gebruikt, de betekenis zoals beschreven in de Aanbiedingsakte.

Aan het einde van de na-acceptatieperiode, op 7 februari 2007 om 16:00 uur Europese tijd, zijn ongeveer 11.001.791 IsoTis Zwitserse aandelen aanbesteed onder het Uitgifteaanbod, wat 15,50% van het uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van het Bedrijf representeert. Er dient opgemerkt te worden dat het voorgenoemde aantal en percentage slechts een voorlopige stand betreft, en werd vandaag meegedeeld om te voldoen aan Zwitserse wetgeving.

Volgend op de voorlopige stand van de IsoTis Zwitserse aandelen, aanbesteed tijdens de na-acceptatieperiode en samen met de IsoTis Zwitserse aandelen die al in de portefuille van IsoTis, Inc. zijn, behoudt IsoTis, Inc. ongeveer 64.180.460 IsoTis Zwitserse aandelen, wat 90,46% van het uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van het Bedrijf is. Deze cijfers gelden voor de eigen rekening van IsoTis, Inc. vanaf de datum van deze aankondiging.

Uiterlijk op 13 februari 2007 zal de definitieve stand beschikbaar zijn, op welke datum IsoTis, Inc. en het Bedrijf de definitieve cijfers publiekelijk zullen aankondigen wat betreft het Uitgifteaanbod bij het verlopen van de na-acceptatieperiode.

De Betaling zal op 14 februari 2007 plaatsvinden.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "toekomstgerichte verklaringen" binnen de betekenis van Sectie 21E van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en daarop volgende amendementen, omvattende die verklaringen die refereren aan plannen en verwachtingen van het management voor toekomstige activiteiten, prospecten en financiële voorwaarden. Woorden zoals "strategie", "verwachten", "plannen", "anticiperen", "geloven", "zullen", "doorgaan", "schatten", "van plan zijn", "projecten", "doelenstellingen", "targets", "kunnen", "zouden kunnen" en andere woorden met gelijke strekking worden bedoeld zulke toekomstgerichte verklaringen vast te stellen. Men kan deze verklaringen tevens vaststellen aan de hand van het niet strikt gerelateerd zijn aan historische of huidige feiten. Zulke verklaringen zijn alleen gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van IsoTis, Inc. Er dient geen overmatig vertrouwen in zulke verklaringen gesteld te worden, omdat ze door hun aard onderworpen zijn aan bekende en onbekende risico's en beïnvloed kunnen worden door factoren die buiten de controle van IsoTis, Inc. liggen. Werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van huidige verwachtingen vanwege een aantal factoren en onzekerheden die invloed hebben op IsoTis, Inc., waaronder, maar niet beperkt tot: werkelijke deelname van aandeelhouders in het uitgifteaanbod, de onmogelijkheid de aandelen van IsoTis, Inc. tijdig op NASDAQ te registreren, of geheel niet, marktomstandigheden ten tijde van het voorgestelde aanbod en onmogelijkheid om goedkeuring te verkrijgen van de SEC voor het aanbod. IsoTis, Inc. doet uitdrukkelijk afstand van enige bedoeling of verplichting deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve zoals vereist door wetgeving.

Met betrekking tot het voorlopige resultaat werd een officiële aankondiging tevens door IsoTis, Inc. gemaakt in overeenstemming met Zwitserse wetgeving, waarvan een kopie in het Engels, Frans en Duits op de website van het Bedrijf is geplaatst onder http://investors.isotis.com.

Deze aankondiging is een publieke aankondiging zoals bedoeld onder artikel 9b lid 1 van de Nederlandse Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Het Uitgifteaanbod werd gemaakt voor de aandelen van IsoTis SA, een Zwitsers bedrijf. Deze aandelen zijn geregistreerd op de SWX Swiss Exchange, op Euronext Amsterdam N.V. en op de Toronto Stock Exchange. Het Uitgifteaanbod is onderworpen aan eisen betreffende openheid van geschiften van Zwitserland, Nederland en Canada, welke eisen kunnen verschillen van die van de Verenigde Staten. Amerikaanse aandeelhouders dienen te beseffen dat IsoTis, Inc. IsoTis Zwitserse aandelen kan aankopen, in die mate die toegestaan is, anders dan onder het Uitgifteaanbod, zoals aankopen op de open markt of aankopen die zijn onderhandeld achter gesloten deuren.

BRON IsoTis Orthobiologics