Voorlopige resultaten 2005 Corus Group plc

17 Maa, 2006, 19:35 GMT Van Corus Group plc

LONDEN, March 17 /PRNewswire/ --

Belangrijkste punten

- Netto winst over volledig jaar van 451 miljoen Britse pond en verdiensten per aandeel van 10,17 pence

- Operationele winst van de groep 680 miljoen pond

- EBITDA* van 1.027 miljoen pond en onderliggend operationele winst* van 720 miljoen pond

- Programma 'Succes herstellen' heeft financiële resultaat ondersteund

- Netto schuld** verminderd tot 821 miljoen pond en verhouding*** kapitaal - aandelenkapitaal tot 25%

- Voorgesteld definitieve devidend van 1 pence, waardoor het jaardividend naar 1,5 pence gaat

- Brief van intentie ondertekend voor Aleris International Inc. om Corus' aluminiumgerolde producten en geëxtrudeerde activiteiten voor 826 miljoen euro (ong. 570 miljoen pond) over te nemen. Meer informatie wordt gegeven in een aparte aankondiging van de aandelenbeurs.

  
  Q4 2005 Q3 2005 Q4 2004 GBP miljoenen tenzij      2005  2004
              anders vermeld
   2.424  2.383  2.499 omzet             10.140 9.332
     94   103   220 Operationele winst groep     680  662
    193   176   322 EBITDA*            1.027  934
    117   100   245 onderliggende operationele    720  631
              winst*
     65   80   184 Bruto winst           580  567
     64   50   166 Netto winst           451  441
   1,51 p 1,10 p 3,85 p Verdiensten per aandeel    10,17 10,07
              (pence)
   (821)  (961)  (842) Netto schuld aan einde     (821) (842)
              van periode**

* Vóór restructurering, verslechteringskosten en afstotingswinst.

Lees de extra informatienotitie 10 over de verbetering van de operationele winst van de groep.

** Omvat 268 miljoen pond toename vanwege de aanname van IAS 32 en 39 op 2 januari 2005.

*** Verhouding gedefinieerd als netto schuld ten opzichte van netto activa-waarde

Overzicht

- Groei in de mondiale staalmarkt blijft sterk

- Herstel van Europese vraag houdt aan en voorraden liggen op of onder normale niveaus

- Energiekosten in het Verenigd Koninkrijk zijn 20 miljoen pond hoger in het eerste kwartaal van 2006

- Er wordt verwacht dat de verkoopprijzen stijgen vanaf het tweede kwartaal

- 'Succes herstellen' ligt op schema en wordt aan het einde van 2006 voltooid

Sinds 2 januari 2005 heeft Corus in lijn met alle bedrijven in de Europese Unie de Internationale Financiële Rapportagestandaards (IFRS) aangenomen, zoals aangenomen in de EU. Voorheen rapporteerde Corus zijn financiële resultaten onder de Algemeen Geaccepteerde Boekhoudpraktijk (GAAP) van het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie over deze verandering in boekhoudbeleid wordt gegeven in Bijlage 1 van het Interimrapport voor de zes maanden tot 2 juli 2005. Dit rapport is beschikbaar via de website van Corus op www.corusgroup.com.

Belangrijkste financiële punten

Corus genereerde een netto winst van 64 miljoen pond tijdens het vierde kwartaal van 2005 onder marktomstandigheden die uitdagend bleven. Dit bracht de netto winst voor het hele jaar op 451 miljoen pond en de verdiensten per aandeel op 10,17 pence, vergeleken met 441 miljoen pond en 10,07 pence per aandeel in 2004.

De negatieve druk op de staalverkoopprijzen die gedurende het derde kwartaal werd gevoeld, nam tegen het einde van het jaar af, waardoor de verkoopprijzen van het vierde kwartaal vrijwel onveranderd bleven. Verminderde staalproductie in heel Europa gecombineerd met lagere importprijzen herstelde langzaam de balans tussen vraag en aanbod in de tweede helft van 2005. De Europese voorraadniveaus werden weer normaal en de vraag begon toe te nemen tegen het einde van het jaar.

In deze omstandigheden werd de onderliggende operationele winst van de groep voor het vierde kwartaal van 2005 117 miljoen pond. Dit is vóór de restructurering en verslechteringskosten en winst op afstotingen; een verbetering van 17 miljoen pond ten opzichte van het derde kwartaal van 2005.

Dit vergeleken met 245 miljoen pond in het vierde kwartaal van 2004, toen de marktcondities in belangrijke mate beter waren.

Voor het volledige jaar toonde Corus' financiële prestatie verdere verbetering ten opzichte van 2004. De operationele winst van de groep nam toe tot 680 miljoen pond, vergeleken met 662 miljoen pond in 2004. De onderliggende operationele winst, zonder restructurering en verslechteringskosten en winst uit afstotingen, steeg van 89 miljoen pond naar 720 miljoen, 14% hoger dan het jaar ervoor. Een totale stijging van 16% van gemiddelde staalverkoopprijzen vergeleken met 2004 gecombineerd met de voordelen van het programma 'Succes herstellen' van de groep, compenseerde de meer dan 5% vermindering in staalleveringen en de progressieve impact van significant hogere ruwe-materiaal- en energiekosten. Aangezien de marktcondities gedurende het jaar verslechterden, speelde het programma 'Succes herstellen' een toenemende belangrijke rol in het ondersteunen van het financiële resultaat en er wordt geschat dat het programma marginale voordelen heeft gegenereerd van ongeveer 220 miljoen pond in 2005 vergeleken met 2004.

De netto schuld aan het einde van het jaar was 821 miljoen pond, een vermindering van 140 miljoen vergeleken met 1 oktober 2005. De sterke omzet van contant geld gedurende het vierde kwartaal was zowel toe te schrijven aan het operationele resultaat als aan de vermindering van werkkapitaal ten tijde van belangrijke kapitaalinvesteringen. Vergeleken met 2004 verminderde de netto schuld tot 289 miljoen pond. De aanname van IAS 32 en 39 vanaf januari 2005 resulteerde in een gerapporteerde vermindering van 21 miljoen pond. Onder deze nieuwe boekhoudstandaards is de groep verplicht de ontvangsten onder zijn 275 miljoen pond schuld of obligatieprogramma als netto schuld te laten zien. Het werkkapitaalmanagement van de groep verbeterde verder met een werkkapitaal-omzetverhouding van 16%.

Succes herstellen

Het programma 'Succes herstellen' van de Corus Group werd in juni 2003 gelanceerd en werd ontworpen om EBITDA-voordelen te genereren van 680 miljoen pond per jaar aan het einde van 2006. Aan het einde van 2005 werden de op jaarbasis berekende exit-rate-voordelen van 555 miljoen pond gewaarborgd en bleef het programma op schema om alle voordelen van 680 miljoen pond aan het einde van 2006 te kunnen halen. De groei ten opzichte van de drie initiatieven die in dit programma zijn opgenomen, wordt hieronder uiteengezet:

  
  Groei per datum - op jaarbasis berekende Exit Rates (vanaf juni 2003)

     Initiatief   Doelen einde 2006 Groei tot december 2005
  Bestaande initiatieven   GBP 210 m      GBP 216 m
  Restructurering VK     GBP 90 m       GBP 19 m
  Nieuwe initiatieven    GBP 380 m      GBP 320 m
  Bruto doelstelling     GBP 680 m      GBP 555 m

- Bestaande initiatieven - voltooid in juni 2005, 6 maanden voor op schema. Deze initiatieven hebben EBITDA-verbeteringen opgeleverd van 216 miljoen pond op jaarbasis.

- Restructurering VK - de machtigingsfase van het kapitaalkostenprogramma om de efficiency van de activa in de staalproductie van het Verenigd Koninkrijk te verbeteren loopt sinds het derde kwartaal van 2005. Goede voortgang wordt nog steeds geboekt in Port Talbot en de staalproductie op deze locatie ligt op schema om de geplande output van 4,7 mt aan het einde van 2006 te behalen. Bij Engineering Steels betekende de complexiteit van de machtiging van de nieuwe eigendommen in Rotherham gecombineerd met de sterke vraag naar hoogwaardige producten, dat bepaalde producten in Stocksbridge gerold zullen blijven worden. De totale voordelen van het project zijn dienovereenkomstig herzien en zijn nu vastgesteld op een opbrengst van 90 miljoen pond tegen het einde van 2006. De op jaarbasis berekende besparingen werden beperkt tot 19 miljoen pond aan het einde van 2005, wat de hoge machtigingskosten bij Engineering Steels weerspiegelde.

- Nieuwe initiatieven - Deze relateren aan het delen en implementeren van de 'beste praktijk' in heel de groep gecombineerd met de verrijking van product- en klantmix naar eersteklas eindmarkten. Voor dit doel voltooide de groep ongeveer 100 miljoen pond aan investeringen gedurende 2005 met betrekking tot speciale kansen in eersteklas eindmarkten, waaronder luchtvaart en walsdraden, waarin de groep een capaciteitsverplichting had. Uitstekende voortgang wordt nog steeds geboekt met de nieuwe initiatieven en het doel voor deze initiatieven is opgeschroeft naar 380 miljoen pond, waarmee gecompenseerd wordt voor de tekortkomingen van de Restructurering VK. Voordelen blijven op schema om aan het einde van 2006 uitgekeerd te worden, waarvan 320 miljoen pond gegarandeerd was aan het einde van 2005.

Corus heeft de EBITDA gebruikt voor verkoopverhoudingen als een maatstaf voor het concurrentiegat tussen zijn prestatie en dat van de Europese activiteiten van zijn collega's. Dit gat werd verminderd van 6% in 2003 naar 4,5% in 2005, hoewel het toenam in de laatste 12 maanden vergeleken met 2004. Terwijl de drang om de prestatie als onderdeel van The Corus Way verder te verbeteren aanhoudt, zal de groep ook structurele problemen aanpakken die een impact op de prestatie hebben.

The Corus Way

De strategie van de groep is gericht op koolstofstaal, waarmee een sterke en duurzame concurrentiepositie in West-Europa wordt ontwikkeld en toegang tot het maken van staal in regio's met lagere kosten en hogere groei wordt gewaarborgd. The Corus Way beschrijft de langetermijn ambities van de groep, die onderscheid aanbrengt in zijn bestaande eigendomsbasis door het verrijken van de verkoopmix en het voortdurend standaardiseren van zijn prestatie tegen de beste in klasse, gecombineerd met selectieve groeikansen. Ter ondersteuning van The Corus Way kondigde de groep twee grote investeringen in 2005 aan:

- Een investering van 130 miljoen pond in Scunthorpe om de concurrentiepositie van de groep te versterken in structurele secties, rail- en walsdraadmarkten, en

- Een investering van 153 miljoen pond in Ijmuiden, Corus' laagste kostenfaciliteit, om Corus' mogelijkheden van het productbereik voor de automobiel- en constructiemarkten uit te breiden.

Beide investeringen zullen de verkoopmix verrijken door nadruk te leggen op meer waardetoegevoegde producten en zullen eveneens de operationele efficiency in belangrijke mate verbeteren. Corus heeft ten doel gesteld dat aan het einde van 2008 ten minste 60% van zijn leveringen waardetoegevoegde, zich onderscheidende producten zijn. Dit is een toename van ongeveer een derde vergeleken met 2003 toen het programma 'Succes herstellen' voor het eerst werd geïntroduceerd. Een programma voor de hele groep 'Continue verbetering' wordt nu gelanceerd om The Corus Way te ondersteunen.

Naast de organische ontwikkelingen zal de groep ook buiten West-Europa kijken om toegang te verzekeren voor de staalproductie in lage-kostenregio's om de kostenconcurrentie van zijn Europese eigendommen vooruit te stuwen en te ondersteunen en bekendheid op hogere-groeimarkten na te streven. Corus blijft zijn kansen in deze gebieden evalueren om te zorgen dat het bedrijf kan inspelen op het momentum gecreëerd door 'Succes herstellen' en om verdere waarde voor zijn aandeelhouders te genereren.

Afstotingen

De groep zette zijn programma om activiteiten die niet de kern van het bedrijf zijn, en overschot aan land af te stoten voort en realiseerde opbrengsten van 81 miljoen pond gedurende 2005, waarmee een netto opbrengst van 30 miljoen pond werd gegenereerd. De groep zal een selectievere activiteitenportfolio blijven nastreven als onderdeel van The Corus Way.

Corus kondigde vandaag aan dat het bedrijf een brief van intentie heeft ondertekend voor Aleris International Inc om diens aluminiumgerolde producten en geëxtrudeerde activiteiten over te nemen voor een brutobedrag van 826 miljoen euro (570 miljoen pond).

Meer informatie over deze voorgestelde transactie wordt in een aparte aankondiging gegeven en vandaag uitgegeven op de aandelenbeurs.

Driejaarlijkse waardering van het Britse Staal Pensioenfonds (BSPS)

De driejaarlijkse waardering van de BSPS voor de drie jaar tot 31 maart 2005 werd voltooid. Herziene overnames, in het bijzonder lange gebruiksduur, werden volledig weerspiegeld op de balans van de groep van 31 december 2005. Op basis van IAS 19 behield de balans een netto overschot van 67 miljoen pond aan het einde van 2005. In februari 2006 kondigde Corus aan dat een overeenkomst werd bereikt met de Britse vakbonden over een nieuwe BSPS-bijdrage en voordelenschema, dat de onderliggende kosten van het schema voor het bedrijf zal verminderen met ongeveer 20%. Het bedrijf zal het betalen van contante bijdragen aan de hoofdsectie van de BSPS hervatten vanaf april 2006 tegen een tarief van 10%, wat gelijk is aan 50 miljoen pond per jaar.

Als een consequentie van deze overeenkomst zal er eveneens een eenmalige boekhoudkundig krediet ontstaan voor het operationele resultaat van ongeveer 90 miljoen pond in het eerste kwartaal van 2006.

Financiering

Op 3 maart 2006 loste Corus zijn obligaties met een rente van 11,5% en met een looptijd tot 2016 van 150 miljoen pond af. De aflossing werd gedaan om de efficiency van Corus' balans te verbeteren en de groep schat dat dit zal resulteren in een vermindering van de toekomstige netto financieringskosten van 7 miljoen per jaar. De totale kosten van de vroegtijdige aflossing was 237 miljoen pond en de betaalde premie van 87 miljoen pond zal worden opgevoerd als een niet-terugkerende financieringspost in de Inkomstenverklaring tijdens het eerste kwartaal van 2006.

In maart 2006 onderhandelde de groep opnieuw over de algemene voorwaarden van zijn bestaande bankfaciliteit van 800 miljoen euro en met succes. De faciliteit werd in februari 2005 ingesteld en een vermindering tot 50% van verplichtingstoeslagen en marges werd gegarandeerd. De faciliteit blijft openstaan.

Dividend

De Raad hervatte dividendbetalingen in 2005 met een interimdividend van 0,5 pence, betaald in oktober 2005. De directeuren zullen op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het bedrijf een definitieve dividend van 1 penny per aandeel aanbevelen die betaald moet worden op 19 mei 2006 aan aandeelhouders die op 21 april 2006 geregistreerd staan. Voor houders van American Depository Receipt moet de dividend in Amerikaanse dollars uitbetaald worden op 29 mei 2006 door de Depository, The Bank of New York aan de ADR-houders die geregistreerd staan op 21 april 2006.

Commentaar gevende op het resultaat, zei Philippe Varin, directeur:

"Corus heeft opnieuw een sterk financieel resultaat in 2005 geboekt. Naar mate het jaar vorderde en de marktcondities steeds uitdagender werden, hebben we met onze prestatie duidelijk aangetoond dat er een sterke fundering is gelegd door het programma 'Succes herstellen'. De prestatieverbeteringen, de voortgaande afstoting van activiteiten die niet tot de kerntaak van het bedrijf behoren en de versterkte balans bieden een sterk platform, waarop we de volgende fase in onze ontwikkeling kunnen betreden.

De voorgestelde verkoop van de afgeleide aluminiumdivisies aan Aleris garandeert een sterke toekomst voor deze activiteiten, vertegenwoordigt een goede waarde voor Corus en is een belangrijke stap in de strategie van de groep."

Overzicht

De vraag herstelde tegen het einde van 2005 en verkoopprijzen stabiliseerden in het vierde kwartaal toen zowel Europese als Noord-Amerikaanse voorraadniveaus weer normaal werden. De verkoopprijzen bleven vrijwel gelijk in het eerste kwartaal van 2006. Energiekosten op de Britse markt namen echter in belangrijke mate toe tegen het einde van 2005, vergeleken met die op het vasteland van Europa. Er wordt verwacht dat de energiekosten van de groep in het eerste kwartaal van 2006 zo'n 20 miljoen pond hoger uitvallen, voornamelijk in de Long Products-divisie.

Er wordt voor na het eerste kwartaal van 2006 verwacht dat de mondiale groei in de staalvraag, ondersteund door China, sterk zal blijven. In Europa levert een herstel in de onderliggende vraag gecombineerd met voorraadniveaus op of onder de trend, de basis voor betere verkoopprijzen vanaf het tweede kwartaal.

Het programma 'Succes herstellen' ligt nog steeds op schema om succesvol afgerond te kunnen worden aan het einde van 2006.

Corus Group Plc (LSE/AEX: CS; NYSE: CGA) is een van 's werelds grootste metaalproducenten met een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljard Britse pond en met grote bedrijfsfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en België. Corus' vier divisies, waaronder Strip Products, Long Products, Distribution & Building Systems en Aluminium, leveren innovatieve oplossingen voor de constructie-, automobiel- en railmarkten evenals algemene technische en verpakkingsmarkten wereldwijd. Corus heeft 47.300 medewerkers in meer dan 40 landen en verkoopkantoren en servicecenters wereldwijd. Het Corus-merk vertegenwoordigt kwaliteit en kracht door de combinatie van internationale expertise met lokale klantenservice.

Het volledige Voorlopige rapport is aan dit persbericht toegevoegd.

Kopieën van de huidige aankondiging zijn beschikbaar via de website van Corus: www.corusgroup.com.

BRON Corus Group plc