Voormalig Europees Commissaris David Byrne treedt in dienst bij Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr

01 Maa, 2005, 17:40 GMT Van Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

BRUSSEL, België, March 1 /PRNewswire/ -- Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP kondigt met genoegen aan dat David Byrne SC, voormalig Europees Commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming, op 1 maart 2005 in dienst treedt bij het bedrijf. Dhr. Byrne zal als advocaat beschikbaar zijn en het bedrijf en zijn clientèle vertegenwoordigen in Washington, Londen en Brussel op het gebied van het Europese en internationale recht en beleid, in het bijzonder gerelateerd aan regelgevings- en uitvoeringszaken op het gebied van wetenschap en technologie.

Het bedrijf is trots op het feit dat het beschikt over veel juristen die in dienst zijn gegaan of een dienstbetrekking hebben gehad bij de Amerikaanse overheid -- van het Witte Huis tot de Veiligheidscommissie van het Ministerie van Defensie. Met de komst van dhr. Byrne breidt het bedrijf zijn groeiende lijst met advocaten uit die in Europa en bij internationale overheidsinstellingen en regelgevende organen hebben gediend, waaronder de Europese Commissie en de Wereldhandelsorganisatie. De diepte en breedte van zijn ervaringen - als de eerste Europese Commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming, als procureur-generaal van Ierland en gedurende 30 jaar als praktiserend advocaat -- bieden onze multinationale clientèle een uitstekende invalshoek op het zaken doen in Europa.

Als de eerste Commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Unie heeft dhr. Byrne een belangrijke rol gespeeld bij de formatie van verscheidene EU-agentschappen, waaronder de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC). Dhr. Byrne droeg de algehele verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het beleid wat betreft voedselveiligheid, volksgezondheid en consumentenbescherming. Bovendien heeft hij op dit gebied een aantal belangrijke wetsvoorstellen ingediend bij het Europese Parlement en bij de Ministerraad van de Europese Unie. Ofschoon hij terugkeert tot de particuliere rechtspraktijk zal dhr. Byrne zijn diensten betreffende het algemeen belang voortzetten als speciale gezant van de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op een project ten behoeve van de wetswijziging van de internationale gezondheidsregelingen die gaan over monitoring van, toezicht houden en reageren op besmettelijke ziekten die zich wereldwijd voordoen zoals SARS en Avian-influenza. Dit project zal doorgaan tot medio 2005.

Deze maand zal dhr. Byrne de aanstelling als adjunct-hoogleraar recht aan de University College in Dublin - Ierland - aannemen. Hij heeft daarnaast toegezegd om, pro bono, verscheidene adviserende taken in de gezondheidszorg op zich te nemen.

Voordat dhr. Byrne in dienst trad als EU-commissaris, was hij procureur-generaal van Ierland. Als staatsrechtelijk advocaat van de staat was hij verantwoordelijk voor het juridische advies aan de regering en voor alle rechtzaken waarin de staat verwikkeld was voor de Ierse en Europese gerechtshoven. Alle wetgeving die door de regering aan het parlement werd voorgelegd gedurende zijn ambtstermijn, werd ontworpen onder zijn leiding. Dhr. Byrne heeft gedurende zijn aanstelling als procureur-generaal het eerste onafhankelijke Voedselveiligheidsagentschap in Europa opgericht dat verantwoording moest afleggen aan de minister van Volksgezondheid.

Voordat David Byrne bij de overheid ging werken, is hij 30 jaar als advocaat werkzaam geweest met als specialisme staats-, burgerlijk en Europees recht. In 1985 werd hij senior advocaat en van 1997 tot zijn aanstelling als Europees Commissaris in 1999 was hij leider van de Ierse balie.

Van 1990-1997 was dhr. Byrne lid van het Internationale Arbitragehof van de internationale Kamer van Koophandel in Parijs en in 1998 werd hij benoemd tot Fellow van de Chartered Institute of Arbitrators van Engeland en Ierland.

Dhr. Byrne behaalde zijn BA op de University College in Dublin en studeerde rechten en behaalde zijn diploma als advocaat op King's Inns in Dublin. Naast andere eerbewijzen, ontving dhr. Byrne in 2004 een eredoctoraat recht op U.C.D. en ere-lidmaatschappen aan de Royal Colleges of Physicians in Londen en Dublin.

Over Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

Wilmer Cutler Pickering Hale en Dorr LLP staat nationaal en internationaal bekend om zijn vooraanstaande positie in zaken betreffende antitrust en concurrentie; faillissementen; procesvoering in hoger beroep voor civielrechtelijke en strafrechtzaken (inclusief verdediging bij witteboordencriminaliteit); ondernemingsrecht (inclusief openbare emissies, adviseren van particuliere bedrijven, opstartende bedrijven, risicokapitaal, fusies en overnames en verlenen van vergunningen); financiële dienstverlening; advies en procesvorming betreffende intellectueel eigendom; internationale arbitrage; biowetenschappen; regelgeving, uitvoering en rechtsvoering met betrekking tot obligaties; belastingen; telecommunicatie en handel. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP werd in mei 2004 gevormd door de fusie van twee van de grootste advocatenkantoren in het land, Hale and Dorr LLP en Wilmer Cutler Pickering LLP. Door zijn sterke betrokkenheid ten aanzien van publieke diensten staat het bedrijf bekend als een nationale leider in pro-bonovertegenwoordiging. Het bedrijf beschikt over meer dan 1000 advocaten en heeft kantoren in Baltimore, Peking, Berlijn, Boston, Brussel, Londen, München, New York, Noord-Virginia, Oxford, Waltham en Washington, DC. Voor meer informatie, ga naar http://WilmerHale.com.

  
  Contactpersoon:
   Molly D. Nunes
   +1-617-526-5603
   molly.nunes@wilmerhale.com

   Barbara Porter
   +32-2-285-4940
   barbara.porter@wilmerhale.com

Website: http://WilmerHale.com

BRON Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP