Voornemen Rijkswaterstaat om Ballast Nedam te selecteren voor het project N31 Traverse Harlingen

28 Aug, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, August 28, 2014 /PRNewswire/ --

Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt het voornemen te hebben om Ballast Nedam aan te wijzen als Geselecteerde Inschrijver voor het project N31 Traverse Harlingen.

Het design & construct project omvat de verbreding van de N31 in Harlingen van een tweebaansweg naar een vierbaansweg over een lengte van circa 3 km. Ongeveer 2 km van het traject komt in een verdiepte bak te liggen, waarmee de visuele tweedeling van de stad Harlingen verdwijnt.

Voor de kruising van de N31 met het Van Harinxmakanaal wordt een aquaduct gebouwd en voor de kruising met de spoorlijn en het onderliggende wegennet worden over de verdiepte bak heen vijf nieuwe viaducten gebouwd.

De totale contractwaarde bedraagt circa € 84 miljoen. Rijkswaterstaat verwacht op 16 september 2014, na het verlopen van de Alcatelperiode de uitvoering van dit project definitief te gunnen.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

 


BRON Ballast Nedam NV