Voorstelling van IntraLinks Connect™ voor bedrijven: controle- en handhavingsmaatregelen voor samenwerking tussen bedrijven

01 Maa, 2012, 17:41 GMT Van IntraLinks Holdings, Inc.

NEW YORK, March 1, 2012 /PRNewswire/ --

 

IntraLinks ondersteunt de mogelijkheid voor IT om volledige controle en beheer van inhoud te behouden terwijl het samenwerking tussen partner en team achter de firewall mogelijk maakt.

IntraLinks Holdings, Inc. (NYSE: IL), een toonaangevende leverancier van uitwisselingsoplossingen voor kritische informative, kondigde vandaag de lancering aan van IntraLinks Connect voor het bedrijf. IntraLinks Connect™ is een enterprise-grade platform dat het elke werknemer, zowel binnen als buiten het bedrijf, mogelijk maakt inhoud te delen met zakelijke partners achter de firewall en ondertussen toch de naleving verzekert van de corporatieve controle, veiligheids- en nalevingsvereisten.

Als erkend leider in teamsamenwerking en virtuele gegevebsruimten, heeft IntraLinks de uitwisseling en controle van informative op gebied van strategische transacties en menswetenschappen. Met de introductie van IntraLinks Connect voor bedrijven, breidt IntraLinks nu haar leidende controle-, beveiligings-, nalevings- en auditmogelijkheden uit naar elke werknemer binnen een organisatie. Bovendien laat de op abonnement gebaseerde prijszetting toe dat het eenvoudig doorheen het hele bedrijf kan geadopteerd worden.

"IntraLinks Connect verzekert ons ervan dat we documenten kunnen leveren en ontvangen in een omgeving die veiliger is dan email en gewone post," zei Kathy Rowley, senior vice president, Legal and Tax of e-Rewards. "Na een succesvolle periode, voegden we IntraLinks toe in December 2011.  We hebben het IntraLinks platform gebruikt om bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie te traceren en zenden en het beheren van bedrijfseigen en vertrouwelijke informative zoals financiële documenten, antwoordformulieren ivm. Belastingscontrole en de hernieuwingsdocumenten van onze jaarlijkse bedrijfsverzekering."

IntraLinks Connect bidet ook volledige zichtbaarheid en controle van de inhoud. Gebruik makend geïntegreerd rechtenbeheer, integrated rights management, fijnmazige toelatingen, en een uitgebreid auditspoor, laat IntraLinks Connect bedrijven toe om uiterst gevoelige informative te delen zonder ooit de zichtbaarheid of controle over de inhoud op te geven.

"In toenemende mate, gaat samenwerking over het in contact brengen van mensen, systemen en informative om werken mogelijk te maken," zegt Michael Fauscette, group vice president, Software Business Solutions for IDC.   "In deze nieuwe wereld, voelen werknemers zich bevoegd om naar buiten te treden en elk middel om hun job te volbrengen, te gebruiken.  Terwijl deze werknemers trachten het juiste te doen, gebruiken ze middelen die niet door IT bestraft worden en een verhoogd risico op gebied van veiligheid en IP kunnen inhouden.  IntraLinks Connect is een onderdeel van een nieuwe generatie middelen die erop gericht zijn mensen in het middelpunt te zetten, samenwerkende omgevingen doorheen bedrijven te creëren en tegelijk veiligheid, controle en IP-beveiliging leveren." 

Bijkomend, levert IntraLinks Connect een platform om de huidige infrastructuursinvesteringen veilig uit te breiden achter de firewall. Bv., IntraLinks Connect integreert met Microsoft SharePoint® om veilig inhoud, bewaard op SharePoint®, met externe partners en klanten te delen.

 "Tijdens de laatste 15 jaar, hebben bedrijven IntraLinks vertrouwd voor hun meest kritische zakelijke transacties," zei Fahim Siddiqui, chief product officer bij IntraLinks. "Nu, maakt IntraLinks de IT-organisatie bevoegd o mom de controle, beveiliging, en naleving op het niveau van de onderneming uit te breiden tot elke gebruiker binnen een organisatie wanneer ze zaken doen achter hun firewall."

Met IntraLinks Connect, heeft IntraLinks haar toonaangevende samenwerkingsplatform gecombineerd met bedrijfsintegratieconnectoren, mobiele toegang en een op abonnement gebaseerde prijszettingsmodel dat het voor een bedrijf gemakkelijk maakt om het te adopteren.

Over IntraLinks

IntraLinks is een leidinggevende leidinggevende wereldwijde leverancier van Software-als-een-dienst-oplossing om veilig inhoud te beheren, kritieke bedrijfsinformatie uit te wisselen binnen en tussen organisaties . Meer dan een miljoen professionelen in industrieën inclusief financiële diensten, pharmaceutische, biotechnologische, consumenten-, energie-, industriële, juridische, verzekerings-, vastgoed- en technologie-agentschappen, alsook overheidsagentschappen hebben IntraLinks' gemakkelijk-te-gebruiken, gebruiken op cloud gebaseerde oplossingen. IntraLinks users kunnen gegevensintensieve zakelijke processen en werkstromen versnellen, tegemoet komen aan regelgevende en risicobeheersvereisten en samenwerken met klanten, partners en tegenspelers op een veilige, controleerbare en compatibele wijze. Professionelen bij meer dan 800 van de Fortune 1000 bedrijven hebben IntraLinks' oplossingen gebruikt. Voor meer informatie, bezoek http://www.intralinks.com of http://blog.intralinks.com. U kunt IntraLinks ook op Twitter volgen op http://twitter.com/intralinks en op Facebook op http://www.facebook.com/IntraLinks.

Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die gemaakt warden tengevolge van de veilige haven vooruitzichten van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995.  Dit persbericht bevat uitdrukkelijke of impliciete toekomstgerichte verklaringen die niet op historische informatie, die verband houdt met, onder andere , verwachtingen en veronderstellingen betreffende de prognose van het bestuur of financiële prestatie, toekomstige bedrijfsgroei, en bestuursplannen, objectieven en strategieën. Deze verklaringen zijn ook geen beloften of guaranties, maar zijn onderhevig aan een verscheidenheid van risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten onze controle vallen, dit kan ertoe leiden dat de actuele resultaten wezenlijk verschillen van deze voorspeld in deze toekomstgerichte verklaringen. In het bijzonder, de risico's en onzekerheden omvatten, onder andere: de onzekerheid van onze toekomstige winstgevendheid; onze mogelijkheid om verder te gaan met een positieve cashflow; periodieke fluctuaties in onze operationele resultaten; risico's gerelateerd aan onze substantieel schuldsaldo; ons vermogen om de beveiliging en integriteit van onze systemen  te handhaven; ons vermogen om de penetratie in onze belangrijkste bestaande markten uit te breiden naar bijkomende markten; onze afhankelijkheid van het volume van financiële en strategische zakentransacties; onze afhankelijkheid van klantverwijzingen; ons vermogen om de oplossingen te onderhouden en onze directe verkoopsmogelijkheden uit te breiden; ons vermogen om strategische relaties om onze oplossingen te verkopen en leveren te ontwikkelen en onderhouden; percentage vernieuwingen door klanten; ons vermogen om de compatibiliteit van onze diensten met toepassingen van derden te behouden; concurrentie en ons vermogen om gemiddelde verkoopsprijzen te handhaven; ons vermogen om ons aan te passen aan veranderende technologieën; onderbrekingen, vertragingen in onze dienstvoorziening; internationale risico's; onze macht om ons intelectueel eigendom te beschermen; de kosten van een naamloze vennootschap; en risico's in verband met wijzigingen in wetten, regelgeving of overheidsbeleid inclusief belastingsreglement. Meer informative over deze en andere factoren die onfinanciële resultaten kunnen beïnvloeden, staat in de openbare documenten bij de effecten en inwisselingscommissie (the "SEC") Van tijd tot tijd, inclusief ons Jaarverslag op het 10-K-formulier voor het jaar eindigend op 31 december, 2010 en de daaropvolgende rapporten.  Bestaande en eventuele investeerdersz worden ervoor gewaarschuwd geen ongepaste afhankelijkheid te creëren uit deze toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden vanaf deze datum.

IntraLinks is niet verplicht om de informatie in dit persbericht te updaten of herzien, noch als resultaat van nieuwe informative, toekomstige evenementen, omstandigheden of andere oorzaken.

IntraLinks en het IntraLinks logo zijn geregistreerde merknamen van IntraLinks Holdings, Inc. Alle rechten voorbehouden.

 

BRON IntraLinks Holdings, Inc.