Voorzitter SEC Cox spreekt op 18e congres XBRL International, 15-16 oktober 2008 in Washington, DC

16 Jul, 2008, 19:03 BST Van XBRL US

WASHINGTON, July 16 /PRNewswire/ --

XBRL International en XBRL US kondigden vandaag gezamenlijk een wereldwijd congres met de naam "The Ultimate Client: Business Reporting for Investors, Government and Citizens" aan. Dit congres zal de invloed bespreken van een verbeterde zakelijke en financiële rapportage door middel van interactieve data op de communicatie met investeerders, governance, risk en compliance, alsook overheidsrapportage.

De aandacht van het evenement zal voornamelijk gericht zijn op de sterke invloed van recente wereldwijde initiatieven in verband met XBRL, waaronder de eis in Japan en China voor openbare bedrijfsrapportage in XBRL-formaat; De recente goedkeuring van het Europese Parlement van de ondersteuning van XBRL door de Europese Commissie voor regulerende documenten en zakelijke verslaglegging in de EU; en recente voorstellen van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) voor regels die XBRL voorschrijven voor vennootschappen, open fondsen en kredietwaardigheidsbedrijven. Voorzitter van de SEC, Christopher Cox, zal tijdens dit evenement de hoofdspreker zijn.

"Interactieve data worden in bijna alle grote markten over de hele wereld geïntroduceerd. Nu interactieve data de norm voor ingediende documenten bij de SEC worden, zien we uit naar een gestroomlijnd financieel verslagleggingsproces dat investeerders, financieel analisten en autoriteiten snellere toegang tot informatie biedt," zei voorzitter van de SEC, Christopher Cox. "Het gebruik van XBRL-markeringen zorgt voor het eenvoudiger identificeren en vergelijken van financiële data en zal grensoverschrijdende analyses sterk vereenvoudigen omdat markeringen worden ontworpen om in meer dan dertig verschillende talen gebruikt te kunnen worden. Bij de SEC staan we op het punt het EDGAR-model te vervangen met een nieuw verslagleggingssysteem dat op interactieve data draait en klaar is voor de 21e eeuw."

Het congres is voornamelijk van belang voor investeringsprofessionals, ICT-professionals en datamanagers, senior financieel leidinggevenden, databemiddelaars, professionals op het gebied van relaties met investeerders, softwareaanbieders, juridische professionals, onafhankelijke secretarissen en bedrijfssecretarissen en professionals van overheidsinstellingen.

"We voorzien een recordaantal bezoekers op het congres," zei Ralf Frank, directeur bij DVFA (de Duitse vereniging van investeringsprofessionals, een onderdeel van de EFFAS, de Europese federatie van verenigingen voor investeringsprofessionals.) "Met de steun van wereldwijde autoriteiten en markten ontwikkelt de dialoog zich naar een manier hoe informatie gebruikt kan worden voor een verbeterde besluitvorming door investeerders, analisten, autoriteiten en interne accountingprofessionals, en dat speelt zich af in Europa, Azië en Noord-Amerika." Dhr. Frank werd recentelijk toegelaten tot het internationale adviescomité van XBRL dat alle activiteiten met betrekking tot het komende congres overziet.

Het congres zal plaatsvinden op 15 en 16 oktober 2008 in het Capitool van de Verenigde Staten in Washington, DC in het Ronald Reagan-gebouw en het International Trade Center. Bezoekers aan het congres kunnen deelnemen aan themasymposia die het belang van informatie in de volgende specifieke deelgebieden zullen belichten:

-- Governance, Risk en Compliance, om inzicht te geven in hoe interactieve data volmachten, ESG en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven zullen beïnvloeden

-- Communicatie met Investeerders, waarbij bedrijfswebsites, prospectussen, jaarverslagen en de uitgave van persberichten ter sprake zullen komen

-- Publieke Sector/Overheid, voor voorlichting over interactieve data in activiteiten met betrekking tot subsidies, belastingen, statistieken, gemeentes, budgettering en andere activiteiten van overheidsinstellingen

Alle deelnemers kunnen sessies bijwonen die op gebruikers als voorbereiders voor vennootschappen, technologen, autoriteiten en consumenten gericht zijn.

"Washington, DC is een van de meest multiculturele steden in de wereld en is de ideale locatie voor een wereldwijde technologische standaard die gemakkelijk en effectief grenzen overschrijdt," zei Jeff Diermeier, CFA, voorzitter en algemeen directeur van het CFA Institute en voorzitter van het adviescomité van het XBRL-congres. "Betere en meer transparante informatie zorgt voor betere besluitvorming voor autoriteiten, overheidsinstellingen, investeerders, analisten, financieel directeuren en anderen. Het congresprogramma is ontworpen om te laten zien hoe het verbeteren van de informatiestandaard met XBRL dit mogelijk kan maken."

Voor meer informatie en om u in te schrijven, gaat u naar http://conference.xbrl.org/

Over XBRL

XBRL (Extensible Business Reporting Language) is een vrij te gebruiken, open specificatie voor software die XML-datamarkeringen gebruikt die zakelijke en financiële informatie voor N.V.'s, B.V.'s en andere organisaties beschrijft. Alle deelnemers aan de informatieproductieketen hebben voordeel bij XBRL doordat gebruik wordt gemaakt van een methode die gebaseerd is op open standaarden waarmee gebruikers zakelijke en financiële mededelingen en de informatie daarin kunnen voorbereiden, publiceren in verschillende formaten, uitwisselen en analyseren.

Over XBRL International

XBRL International is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van circa 550 organisaties over de hele wereld die samenwerken aan de bouw van de XBRL-taal en de toepassing ervan promoten en steunen. XBRL International is verantwoordelijk voor de technische specificaties van XBRL en ieder landspecifiek gebied maakt de ontwikkeling en toepassing mogelijk van plaatselijke XBRL-taxonomieën of -woordenboeken die consistent zijn met standaarden en praktijken met betrekking tot accounting, reguleringen en markten.

Over XBRL US

XBRL US is het samenwerkingsverband zonder winstoogmerk voor XML-standaarden voor bedrijfsrapportage in de Verenigde Staten en valt onder de gebieden van XBRL International. Het vertegenwoordigt de productieketen van bedrijfsinformatie, waaronder accountantskantoren, softwarebedrijven, financiële databanken, financiële drukkers en overheidsinstellingen. Zijn missie is het implementeren van XML-standaarden voor bedrijfsrapportage te steunen door middel van de ontwikkeling van taxonomieën die relevant zijn voor het gebruik door publieke en private sectoren die de samenwerking tussen sectoren tot doel hebben, en door het promoten van de toepassing van deze taxonomieën door middel van de samenwerking van alle deelnemers aan de productieketen van bedrijfsrapportage. XBRL US heeft onder een contract met de Securities and Exchange Commission taxonomieën ontwikkeld om U.S. GAAP en gebruikelijke rapportagepraktijken te ondersteunen. De GAAP-taxonomieën van XBRL US zijn beschikbaar voor inzage op http://xbrl.us/pages/us-gaap.aspx.

  
  Website: http://www.xbrl.org/us
       http://conference.xbrl.org
       http://xbrl.us/pages/us-gaap.aspx

BRON XBRL US