Vrouwen en jongeren, de drijvende kracht achter verandering, moeten worden ondersteund!

18 Okt, 2014, 13:50 BST Van Sommet de la Francophonie

DAKAR, Senegal, October 18, 2014 /PRNewswire/ --

15e Franstalige Top   

Op 29 en 30 november 2014, Internationaal Conferentiecentrum in Dakar, Senegal   

Al meer dan een jaar zijn deskundigen en bewoners van Senegal bezig met de planning van het programma voor de aanstaande 15e Franstalige top (de Francofonie Summit), die zich gaat richten op de onderwerpen die tijdens de vorige top in Kinshasa werden gekozen: 'Vrouwen en jongeren in de Franstalige wereld: vredestichters en sleutelfiguren voor ontwikkeling' ("Women and Young People in the Francophone World: Peace-builders and Key Players for Development").   

Het doel is om specifieke initiatieven te bieden voor de sociale, economische en politieke uitdagingen, waar vrouwen en jongeren, die samen 70% van de bevolking van de Franstalige lidstaten uitmaken, zich voor geplaatst zien.   

Dankzij de verschillende bijeenkomsten die het hele jaar door werden georganiseerd door het Wetenschappelijk Comité, voorgezeten door El Hadj Hamidou Kassé, speciaal adviseur van de president van de Republiek, konden formele strategische aanbevelingen voor staatshoofden en egeringsleiders worden geformuleerd. Deze beginnen met betere voorlichting en betere training voor vrouwen en jongeren, die aansluit bij de lokale behoeften, maar omvatten ook, en eigenlijk met name, de ondersteuning van hun ondernemingsinitiatieven op lokaal, nationaal en internationaal niveau.  

De aanbevelingen wijzen ook op het belang van gecoördineerde inspanningen door de belangrijkste spelers in de Franstalige wereld (landen en regeringen, instellingen, investeerders, lokale gemeenschappen, bedrijven, enz.). Hieronder volgen een aantal strategische en operationele aanbevelingen:

  • De wettelijke verankering van sociaaleconomische en culturele rechten voor vrouwen en jongeren, zoals toegang tot kwaliteitsgrond, productiefactoren, kapitaal en markten
  • De oprichting van een Franstalig forum voor wetenschappelijke, technologische, culturele en agrarische innovatie om het ondernemerschap onder vrouwen te versterken
  • Innovatieve ondersteuning en financieringsmechanismen met, bijvoorbeeld, een Franstalige investeringsbank voor het ondernemerschap onder jongeren en vrouwen.
  • De verbetering van wetenschappelijke en culturele mobiliteit binnen de Franstalige wereld door de verlening van visa met een vaste duur te faciliteren
  • Ondersteuning van de kennisstroom binnen het Franstalige gebied door verbreding van de Franstalige deelname aan internationaal vrijwilligerswerk en de oprichting van een Franstalige Academie en een Camp of Excellence.
  • Het opzetten van een organisatie die de ministers van Volksgezondheid van Franstalige landen bij elkaar brengt om gezondheidsproblemen aan te pakken
  • Betere preventie door lichamelijke en sportieve activiteiten in het onderwijs te bevorderen en de Franstalige Spelen (Jeux de la Francophonie) onder de aandacht te brengen
  • Het gebruik van digitale middelen, die ongekende mogelijkheden voor training en opleiding bieden, en tevens een sector representeren waarin tal van jeugdinitiatieven worden ontwikkeld
  • Instelling van operationele mechanismen om vrouwen en jongeren, en werkgelegenheid onder vrouwen te ondersteunen

Voor meer praktische informatie over de 15e Franstalige top: http://www.francophoniedakar2014.sn/

U kunt de top ook volgen op: @ SFDK2014 en lid worden van de Facebook-groep op: DAKAR 2014!   

Mediacontact: Francophonie_dakar2014@richardattiasassociates.com

BRON Sommet de la Francophonie