W. P. Carey Inc. kondigt een onderhandse lening (Senior Unsecured Notes) in euro aan

14 Jan, 2015, 19:24 GMT Van W. P. Carey Inc.

NEW YORK, 14 januari 2015 /PRNewswire/ -- W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) heeft vandaag aangekondigd dat de firma voornemens is, afhankelijk van de markt en andere omstandigheden, een onderhandse lening (Senior Unsecured Notes) in euro aan te bieden (de 'Notes'). De totale hoofdsom en de coupon van de Notes zullen worden vastgesteld op het moment dat de Notes worden verkocht aan investeerders.

W. P. Carey Inc, is van plan de netto-opbrengst van deze emissie te gebruiken om onder haar senior ongedekte kredietfaciliteit uitstaande bedragen terug te betalen, mogelijke toekomstige acquisities te financieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC en Citigroup Global Markets Limited treden op als joint book-running managers voor de emissie van de Notes.

Een registratieverklaring met betrekking tot de Notes is van kracht geworden onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'). Het aanbod zal worden gedaan door middel van een supplement bij het prospectus en een prospectus. Alvorens een investering te doen in de Notes, dienen potentiële beleggers het voorlopige supplement bij het prospectus en het bijbehorende prospectus te lezen voor meer volledige informatie over W. P. Carey Inc. en het aanbod.  Potentiële beleggers kunnen deze documenten gratis verkrijgen door te gaan naar EDGAR op de website van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') op www.sec.gov. Of potentiële beleggers kunnen kopieën, indien beschikbaar, verkrijgen door contact op te nemen met J.P. Morgan Securities plc via collect call naar +44-207-134-2468; Barclays Bank PLC gratis op +1-888-603-5847; of Citigroup Global Markets Limited gratis op +1-800-831-9146.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van de Notes plaatsvinden in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. Enig aanbod of enige verkoop van de Notes zal alleen worden gedaan door middel van een supplement bij het prospectus met betrekking tot het aanbod en het bijbehorende prospectus.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde zaken besproken in dit persbericht vormen toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Securities Act, en de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, beide zoals gewijzigd bij de Private Securities Litigation Reform Act van 1995.  De toekomstgerichte verklaringen omvatten, onder andere, verklaringen met betrekking tot de intentie, overtuiging of verwachtingen van W. P. Carey Inc. en kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden zoals 'kunnen', 'zullen', 'moeten', 'zouden', 'veronderstellen', 'verwachtingen', 'zoeken', 'plannen', 'geloven', 'verwachten', 'anticiperen', 'van plan zijn', 'schatten', 'voorspellen' en andere vergelijkbare termen.  Deze toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de verwachtingen en overtuigingen van W. P. Carey Inc. met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de in dit persbericht beschreven toekomstige resultaten zullen worden bereikt.  Er zijn een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen.  Andere onbekende of onvoorspelbare factoren kunnen ook belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van het bedrijf.  De factoren en veronderstellingen waarop enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die onder andere omvatten: risico's in verband met het aanbod van de Notes, inclusief de vraag of een dergelijk aanbod van de Notes succesvol zal zijn en op basis van welke voorwaarden het kan worden voltooid, de risicofactoren uiteengezet in W. P. Carey Inc.'s meest recente jaarverslag op Formulier 10-K en in de daaropvolgende verslagen ingediend bij de SEC, en andere factoren waarover het bedrijf weinig of geen controle heeft.  In het licht van deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen de toekomstgerichte gebeurtenissen besproken in deze mededeling zich mogelijk niet voordoen.  Lezers wordt geadviseerd voorzichtig om te gaan met deze toekomstgerichte verklaringen die uitsluitend gelden vanaf de datum van deze mededeling, tenzij anders vermeld.  Tenzij vereist krachtens de federale financiële wetgeving en de regels en voorschriften van de SEC, aanvaardt W. P. Carey Inc. geen enkele verplichting om enige revisies van de toekomstgerichte verklaringen publiek te maken om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven die zich voordoen na de datum van deze mededeling of om het optreden van onverwachte gebeurtenissen weer te geven.

In het Verenigd Koninkrijk is deze aankondiging alleen voor distributie aan, en enkel gericht aan personen die (i) professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion ) Order 2005, zoals gewijzigd (de 'Financial Promotion Order'), (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) t/m (d) (vermogende bedrijven, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.) van de Financial Promotion Order, of (iii) personen zijn aan wie op legale wijze een uitnodiging of stimulans om zich te verbinden aan een investeringsactiviteit (in de zin van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van de Notes kan worden gecommuniceerd (naar al deze personen samen wordt verwezen als 'relevante personen').  Deze aankondiging is alleen gericht aan relevante personen, en personen die geen relevante personen zijn dienen geen actie te ondernemen op basis ervan of erop te vertrouwen.  Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze aankondiging betrekking heeft is alleen beschikbaar voor relevante personen en zal uitsluitend worden aangegaan met relevante personen.

W. P. Carey Inc.

W. P. Carey Inc is een 'self-managed' vastgoedbevak en een toonaangevende wereldwijde eigenaar en beheerder van commercieel vastgoed, voornamelijk netto verhuurd aan bedrijven op de lange termijn.  Via haar investment managementactiviteiten beheert het bedrijf ook een reeks van niet-verhandelde vastgoedbevaks.

Institutionele beleggers: Peter Sands Contactpersoon voor de pers van W. P. Carey Inc. +1-212-492-1110 institutionalir@wpcarey.com

Press Contact: Guy Lawrence Ross & Lawrence +1-212-308-3333 gblawrence@rosslawpr.com

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130604/NY25517LOGO-b   

BRON W. P. Carey Inc.Gerelateerde links

http://www.wpcarey.com