W. P. Carey Inc. kondigt prijsvaststelling van 500 miljoen euro aan voor onderhandse lening (Senior Unsecured Notes)

15 Jan, 2015, 12:50 GMT Van W. P. Carey Inc.

NEW YORK, 15 januari 2015 /PRNewswire/ -- W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) heeft vandaag de prijsvaststelling bekendgemaakt voor een openbare uitgifte van 500 miljoen euro aan 2,000% onderhandse leningen met een vervaldatum van 20 januari 2023 (de "Leningen").  De Leningen werden aangeboden tegen 99,220% van de hoofdsom. 

De rente op de Leningen wordt jaarlijks op 20 januari betaald, met ingang van 20 januari 2016.  De emissie van de Leningen zal naar verwachting op 21 januari 2015 worden vastgesteld, onderhevig aan gebruikelijke randvoorwaarden.  W. P. Carey Inc, is van plan de netto-opbrengst van deze emissie te gebruiken om onder haar senior ongedekte kredietfaciliteit uitstaande bedragen terug te betalen, mogelijke toekomstige acquisities te financieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden te gebruiken.

J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC en Citigroup Global Markets Limited treden op als gemeenschappelijke bookrunners voor de emissie van de Leningen.

Een registratieverklaring met betrekking tot de Leningen is van kracht geworden onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act').   Het aanbod zal worden gedaan door middel van een aanvulling op de prospectus en een prospectus.  Alvorens een investering te doen in de Leningen, dienen potentiële beleggers de voorlopige aanvulling op de prospectus en de bijbehorende prospectus te lezen voor meer volledige informatie over W. P. Carey Inc. en het aanbod.   Potentiële beleggers kunnen deze documenten gratis verkrijgen door naar EDGAR te gaan op de website van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') op www.sec.gov.  Potentiële beleggers kunnen tevens kopieën verkrijgen, indien beschikbaar, door contact op te nemen met J.P. Morgan Securities plc via collect call naar +44 207 134 2468, gratis met Barclays Bank PLC op +1 888 603 5847 of gratis met Citigroup Global Markets Limited op +1 800 831 9146.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van de Leningen plaatsvinden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.  Enig aanbod of enige verkoop van de Leningen zal uitsluitend worden gedaan door middel van een aanvulling op de prospectus met betrekking tot het aanbod en de bijbehorende prospectus.

Toekomstgerichte verklaringen Bepaalde onderwerpen die in dit persbericht worden besproken, vormen toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Securities Act, en de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, beide zoals gewijzigd bij de Private Securities Litigation Reform Act van 1995.  De toekomstgerichte verklaringen omvatten, onder andere, verklaringen met betrekking tot de intentie, overtuiging of verwachtingen van W. P. Carey Inc. en kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden zoals 'kunnen', 'zullen', 'moeten', 'zouden', 'veronderstellen', 'verwachtingen', 'zoeken', 'plannen', 'geloven', 'verwachten', 'anticiperen', 'van plan zijn', 'schatten', 'voorspellen' en andere vergelijkbare termen.   Deze toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de verwachtingen en overtuigingen van W. P. Carey Inc. met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de in dit persbericht beschreven toekomstige resultaten zullen worden gerealiseerd.  Er is een aantal risico's en onzekerheden dat ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen.  Andere onbekende of onvoorspelbare factoren kunnen ook belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van het bedrijf.  De factoren en veronderstellingen waarop enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd, zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden waaronder: risico's in verband met het aanbod van de Leningen, inclusief de vraag of een dergelijk aanbod van de Leningen succes zal hebben en op basis van welke voorwaarden het kan worden voltooid, de risicofactoren uiteengezet in het meest recente jaarverslag van W. P. Carey Inc. op Formulier 10-K en in de daaropvolgende verslagen ingediend bij de SEC, en andere factoren waarover het bedrijf weinig of geen controle heeft.   In het licht van deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kan het zijn dat de toekomstgerichte gebeurtenissen die in dit persbericht worden besproken, zich mogelijk niet voordoen.  Lezers wordt geadviseerd voorzichtig om te gaan met deze toekomstgerichte verklaringen die uitsluitend gelden vanaf de datum van deze mededeling, tenzij anders vermeld.  Tenzij vereist volgens de federale wetgeving inzake effecten en de regels en voorschriften van de SEC, aanvaardt W. P. Carey Inc. geen enkele verplichting om enige revisies van de toekomstgerichte verklaringen publiek te maken om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven die zich voordoen na de datum van deze mededeling of om het optreden van onverwachte gebeurtenissen weer te geven.

In het Verenigd Koninkrijk is deze aankondiging alleen voor distributie aan, en is uitsluitend gericht aan personen die (i) professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de 'Financial Promotion Order'), (ii) vallen onder artikel 49(2)(a) t/m (d) (vermogende bedrijven, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.) van de Financial Promotion Order, of (iii) personen zijn aan wie op legale wijze een uitnodiging of stimulans om zich te verbinden aan een beleggingsactiviteit (in de zin van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van de Leningen kan worden gecommuniceerd (naar al deze personen samen wordt verwezen als 'relevante personen').  Deze aankondiging is alleen gericht aan relevante personen, en personen die geen relevante personen zijn dienen geen actie te ondernemen op basis ervan of erop te vertrouwen.  Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze aankondiging betrekking heeft is alleen beschikbaar voor relevante personen en zal uitsluitend worden aangegaan met relevante personen.

W. P. Carey Inc. W. P. Carey Inc. is een vastgoedbeleggingsmaatschappij in zelfbeheer en een toonaangevende wereldwijde eigenaar en beheerder van commercieel vastgoed, voornamelijk netto verhuurd aan bedrijven op de lange termijn.  Binnen zijn beleggingsbeheeractiviteiten beheert het bedrijf tevens een reeks van niet-verhandelde vastgoedbeleggingsmaatschappijen.

Institutionele beleggers: Peter Sands W. P. Carey Inc. +1 212 492 1110 institutionalir@wpcarey.com

Perscontact: Guy Lawrence Ross & Lawrence +1 212 308 3333 gblawrence@rosslawpr.com

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130604/NY25517LOGO-b  

BRON W. P. Carey Inc.Gerelateerde links

http://www.wpcarey.com