w2ge, distributeur van Startech Environmental, sluit contract met een van de grootste chemische bedrijven in Polen voor de levering van PCG-syngas en stoom uit Plasma Converter-systemen

15 Dec, 2008, 16:04 GMT Van Startech Environmental Corp.

WILTON, Connecticut, December 15 /PRNewswire/ --

Startech Environmental Corp. (OTC Bulletin Board: STHK), een volledig rapporterend, bekroond milieu- en energiebedrijf heeft vandaag bekendgemaakt dat het van waste2greenenergy Limited ("w2ge"), de exclusieve distributeur van het bedrijf voor het Verenigd Koninkrijk en Polen, heeft vernomen dat SG Silesia Sp Z o.o. ("SG Silesia"), een vol dochterbedrijf van w2ge in Polen, een formeel contract heeft gesloten met een van de grootste chemische bedrijven in Polen, Zaklady Azotowe Kedzierzyn SA ("ZAK"), voor de levering aan ZAK van PCG-syngas (Plasma Converted Gas (TM)) en stoom uit een te installeren Startech Plasma Converter System(TM), dat het eigendom zal zijn en zal worden geëxploiteerd door SG Silesia op het terrein van de bestaande productiefaciliteit van ZAK in Kedzierzyn-Kozle, in de zuidelijke Poolse streek Silesia.

Deze nieuwe faciliteit, die aanvankelijk 10 ton waardevol industrieel afval (basismaterialen) per dag zal verwerken, zal naar verwachting in 2009 volledig operationeel zijn. Volgens de bekendmaking van ZAK op 8 december zal de capaciteit van de processen van de Plasma Converter, wanneer de installatie eenmaal operationeel is, met nog eens 100 ton per dag worden verhoogd om zodoende de hoeveelheid PCG-syngas en stoom die door de Plasma Converters aan ZAK wordt geleverd aanzienlijk te verhogen.

Over ZAK

Zaklady Azotowe Kedzierzyn SA is een van de drie grootste chemische bedrijven in Polen. ZAK is een belangrijke producent voor de landbouwsector en voor de kunststof-, vernis- en verfindustrie. ZAK heeft 85% van de Poolse markt voor oxo-alcohol in handen en beschouwt het Plasma Converter-systeem van Startech als een innovatieve methode om haar afhankelijkheid van aardgas te verminderen en tegelijkertijd haar productiekosten te verlagen. ZAK werd opgericht in 1949 en is gevestigd in Kedzierzyn-Kozle in Polen. Het bedrijf is momenteel operatief als dochter van Nafta Polska S.A. Meer informatie over ZAK is te vinden op de website van het bedrijf.

John Cameron, COO van w2ge, merkt op, "De ondertekening van het formele contract met ZAK betekent een belangrijke stap voorwaarts voor w2ge, en het verheugt ons zeer dat we dit stadium hebben bereikt met een zo bekend en gerespecteerd Pools bedrijf. Er is nog steeds werk te doen, maar samen met ZAK verheugen we ons op het vooruitzicht meer syngas en stoom aan ZAK te leveren met behulp van het Plasma Converter-systeem van Startech.

"Het w2ge-team beschikt nog steeds over een ijzersterk ontwikkeltraject van toekomstige projecten in Polen, in diverse stadia van vordering, en blijft zich inzetten om Polen te helpen bij de verwerking van de industriële afvalstroom en tegelijkertijd een bron van schone, duurzame energie te bieden ten behoeve van de Poolse economie."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met w2ge: +44-(0)207-630-1793

Joseph F. Longo, president van Startech, zegt: "De te verwerken afvalmaterialen zijn in werkelijkheid waardevolle basismaterialen, ook al werden ze voorheen beschouwd als afval. Het geproduceerde PCG-syngas bestaat voornamelijk uit waterstof en koolmonoxide en is een waardevolle bron van schone energie. Bovendien zijn deze stoffen op zich al waardevolle chemische basismaterialen voor een uiterst breed scala aan producten en toepassingen in de chemische industrie."

Over Startech - het milieu- en energiebedrijf

Startech is een internationaal erkend, bekroond milieu- en energiebedrijf dat innovatieve, zelfontwikkelde apparatuur voor plasmaverwerking produceert en verkoopt: het Plasma Converter-systeem.

Het Plasma Converter-systeem verwerkt afval, ongeacht hoe gevaarlijk of dodelijk, op een veilige en economische manier tot nuttige en waardevolle producten. Hierdoor draagt het systeem bij tot de bescherming van het milieu en de verbetering van de gezondheid en veiligheid van het publiek. Het systeem voert een gesloten elementair recyclingproces uit waarbij stedelijk afval, organische en niet-organische stoffen, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, gevaarlijk en ongevaarlijk afval, industriële bijproducten zoals elektronisch afval (e-afval), medisch afval, chemisch afval en andere bijzondere afvalsoorten op een veilige en onomkeerbare wijze worden afgebroken, en in veel gevallen worden omgezet in nuttige grondstoffen, zoals silicaten, metalen en een synthesegas dat wordt aangeduid als Plasma Converted Gas (PCG).

Een van de vele commerciële toepassingen van PCG is de productie van "koolstofvrije elektrische energie" uit Gas-To-Liquid (GTL)-brandstoffen als ethanol, synthetische diesel en andere "alternatieve" brandstoffen op alcoholbasis die zijn verkregen uit Startech Hydrogen. Startech Hydrogen, voor commercieel gebruik en verkoop, kan eveneens worden gewonnen uit het PCG.

De Startech Plasma Converter is in feite een systeem voor de verwerking van afvalstoffen als basismateriaal, en de productie van waardevolle grondstoffen uit dat basismateriaal dat voorheen werd beschouwd als afval.

Startech beschouwt alle afvalstoffen, gevaarlijk en niet gevaarlijk, als waardevolle duurzame grondstoffen en basismaterialen.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.startech.net of contact opnemen met Steve Landa, +1-888-807-9443, +1-203-762-2499 toestel 7 of sales@startech.net.

Wettelijke bescherming in verband met uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements"), met inbegrip van uitspraken over de plannen en verwachtingen van het Bedrijf met betrekking tot de ontwikkeling en het op de markt brengen van haar Plasma Converter(TM)-technologie. Aan alle uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn risico's en onzekerheden verbonden die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van deze verwachtingen. Tot de factoren die tot deze verschillen zouden kunnen leiden behoren, zonder beperking, het onvermogen van de klant om de benodigde financiering voor het project te verkrijgen, algemene risico's die zijn verbonden aan productontwikkeling en fabricage, snelle technologische ontwikkelingen, concurrentie en andere risico's die worden vermeld in de dossiers die door het Bedrijf zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission. De uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn uitsluitend gebaseerd op de omstandigheden die gelden op de publicatiedatum van dit persbericht. Het Bedrijf wijst de verplichting of intentie tot het publiceren van actualiseringen of herzieningen van deze uitspraken in overeenstemming met wijzigingen in de verwachtingen van het Bedrijf, of wijzigingen in de gebeurtenissen of omstandigheden waarop deze uitspraken zijn gebaseerd, uitdrukkelijk van de hand.

BRON Startech Environmental Corp.