Wereldwijd brede steun voor Open XML als het de laatste fase ingaat van het proces van ISO standaardisering

04 Sep, 2007, 19:44 BST Van Microsoft

REDMOND, Washington, September 4 /PRNewswire/ --

- Belangrijke steunbetuiging van nationale ISO instanties voor het ISO/IEC ratificatie proces van Open XML; uiteindelijke beslissing wordt verwacht aan het einde van de stemmingsperiode in maart 2008.

De Internationale Organisatie voor Standaardisering (ISO) maakte vandaag de resultaten van de voorlopige stemming bekend aan de aaneengesloten nationale instanties voor het ISO/IEC DIS 29500 (Ecma 376 Office Open XML file formaten) ratificatie proces. De resultaten laat zien dat 51 leden van de ISO, die gezamenlijk 74 procent van alle stemgerechtigden vertegenwoordigen, hun steun geven aan de ratificatie van Open XML. Naast hun steun gaven de aaneengesloten nationale ISO instanties waardevol technisch commentaar, dat erop gericht is de technische specificaties te verbeteren. Veel van de resterende leden van de ISO verklaarden dat zij hun steun aan Open XML zullen geven nadat zij hun commentaar hebben gegeven gedurende de laatste fase van het proces, dat naar verwachting in maart 2008 zal worden afgesloten.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20000822/MSFTLOGO )

Met minstens 87 landen die op de een of andere manier deelnemen, vertegenwoordigt deze Open XML beoordeling een nooit eerder vertoond niveau van participatie in de standaardisatie van een document formaat. In vergelijking met de 32 leden van de ISO, die het Open Document Format (ODF) 1.0 steunden tijdens de introductie fase en de steunbetuiging van 15 leden van de ISO voor PDF/A-1 aan het einde van het proces, is de steun van 51 leden van ISO in dit geval overweldigend. Deze wijdverbreide participatie en ondersteuning is consistent met de snelle aanvaarding van de Ecma Office Open XML file formaten door uiteenlopende platforms en voor producten van een breed scala aan IT ondernemingen (waaronder Apple, Novell, Corel, Sun, Microsoft, ontwikkelaars van Java en distributeurs van Linux) waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor IT gebruikers over de hele wereld.

"We zijn uitermate verheugd dat 51 leden van de ISO, die tezamen 74 procent van de stemgerechtigden vertegenwoordigt, nu al hun steun hebben gegeven aan de ISO rectificatie van Open XML en dat vele anderen hebben aangegeven dat zij de ratificatie zullen steunen, als hun commentaren in de volgende fase van het ISO proces zijn verwerkt", zei Tom Robertson, algemeen directeur Interoperabiliteit en Standaards van Microsoft Corp. "Deze voorlopige stemming is een mijlpaal voor de wijdverbreide toepassing over de hele wereld van Open XML formaten, die ten goede komt aan miljoenen klanten. Vanwege de bemoedigende resultaten van vandaag, geloven wij dat de uiteindelijke uitkomst in het begin van 2008 zal resulteren in de ratificatie van Open XML als een ISO standaard."

Technische aanbevelingen zal de standaard verbeteren

De resultaten van vandaag vertegenwoordigen het begin van de derde fase van het ISO/IEC proces, "ballot resolution" geheten, gedurende welke Ecma International alle commentaren die door de nationale ISO instanties zijn gedaan zal onderzoeken en beantwoorden, waarna de instanties een laatste gelegenheid wordt geboden om hun steun uit te spreken.

"Technische experts van over de hele wereld hebben waardevolle feedback en technische aanbevelingen gegeven om het formaat tot wasdom te brengen", aldus Robertson. "De resultaten van dit proces zullen voor een verbetering van de hoge kwaliteit van het Open XML formaat zorgen en we zullen onze rol serieus nemen door met het technische comité van Ecma samen te werken en aan alle ontvangen commentaren tegemoet te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat de nationale ISO instanties tevreden zullen zijn met het resultaat."

Het ISO/IEC proces is tevens ontworpen om de ISO leden maximale mogelijkheden te geven om in de laatste fase van "nee" naar "ja" te gaan en we verwachten dat het totaal aantal steunbetuigingen zal groeien. "Het uiteindelijke doel van het standaardiseringproces, of het nu via Ecma International, ISO/IEC, of om het even welke andere standaardiseringinstantie, is om de specificaties te verfijnen en een positieve consensus te bereiken voor wat betreft zijn formele toepasbaarheid en dat alles ten voordele van de gehele industrie", zei Hugo Lueders, groepsdirecteur van de EU Public Policy for the Computer Industry Technology Association. "Het substantiële niveau van participatie van standaardiseringinstanties van over de hele wereld in ogenschouw genomen, zijn de resultaten van de voorlopige stemming bijzonder bemoedigend."

Hoewel er formeel nog geen datum is vastgesteld, vindt de uiteindelijke stemmingsronde naar alle waarschijnlijkheid in maart 2008 plaats. ISO/IEC vereist dat tenminste 75 procent van alle "ja" of "nee" stemmen (van stemgerechtigden) en ten minste tweederde van de "P" leden, die "ja" of "nee" stemmen de ratificatie van een format gedurende het Fast Track process ondersteunen. Meer informatie over het ISO/IEC JTC-1 proces en zijn deelnemers is beschikbaar op http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/iso_iec _directives_and_iso_supplement.htm. (Vanwege de lengte van de URL kunt u die het beste knippen en plakken las u naar de website wilt)

Wijdverbreide steun voor Open XML

De Ecma Office Open XML file formaten worden snel aanvaard door uiteenlopende platforms en voor producten van een breed scala aan IT ondernemingen, waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor IT gebruikers over de hele wereld. Duizenden bedrijven uit 67 landen op zes continenten hebben op http://www.openxmlcommunity.org. te kennen gegeven de ratificatie van Open XML door ISO/IEC te steunen. Tevens heeft de open standaard brede acceptatie gekregen van de software industrie voor gebruik op een breed scala aan platforms - inclusief Linux, Windows(R), Mac OS en Palm OS. Onafhankelijke software verkopers (ISVs) en aanbieders van platforms van over de hele wereld - zoals Apple, Corel, Sun, Microsoft en Novell - ontwikkelen momenteel oplossingen met gebruikmaking van Open XML. Veel van die ontwikkelaars, die met de formaten werken, dragen actief bij aan http://www.openxmldeveloper.org.

Degenen die met Open XML werken kunnen getuigen van de voordelen van dit open file formaat, als het gaat om file en data management, data herstel, interoperabiliteit met "line-of-business" systemen en het langdurig bewaren van documenten. Open XML is geoptimaliseerd tot een niveau van precisie en detaillering dat ervoor zorgt dat miljarden reeds bestaande files voor de toekomst bewaard blijven. Tevens bieden Open XML file formaten de unieke mogelijkheid om andere soorten systemen en data te integreren met behulp van Open XML documenten, terwijl een schone scheiding van presentatie blijft bestaan (Open XML opwaardering) en data (gebruikelijke schema's en aanverwante zaken). Dit betekent dat organisaties Open XML formaten kunnen gebruiken om informatie naar andere applicaties en systemen over te zetten zonder ze eerste te moeten vertalen. Dat is een doorslaggevende innovatie voor ontwikkelaars, die real-time business informatie in hun documenten willen incorporeren en voor diegenen die documenten in hun eigen categorisatie systeem willen inpassen, om zodoende een beter overzicht te krijgen over hun content.

Meer informatie over Open XML, alsmede beschikbare oplossingen die de open standaard specificatie gebruiken, is beschikbaar op http://www.openxmlcommunity.org/momentum.aspx#technology.

Gedrevenheid ten aanzien van interoperabiliteit

De Open XML Translator (http://www.sourceforge.net/projects/odf-converter) is één van de vele interoperabiliteit projecten die Microsoft heeft ondernomen. We blijven samenwerken met klanten en anderen in de industrie om ons toe te leggen op kritische interoperabiliteit issues van onze klanten. Dat doen we door producten te leveren die speciaal zijn ontworpen voor interoperabiliteit, door deel te nemen aan interoperabiliteit projecten, door toegang te verlenen aan interoperabiliteit technologieën en door standaardisatie. Een ander bewijs voor samenwerking is onder andere onze technische samenwerking met AOL LLC en Yahoo! Inc. voor wat betreft instant messaging interoperabiliteit, een uitgebreide samenwerking met Novell in verband met virtualisatie, document formaten en intellectueel eigendom, alsmede de creatie van de Interoperability Vendor Alliance. Meer informatie is beschikbaar op http://www.microsoft.com/interop.

Microsoft (Nasdaq: MSFT) is opgericht in 1975 en is de wereldleider in software, diensten en oplossingen, die mensen en bedrijven helpt hun volledige potentieel te bereiken.

Website: http://www.microsoft.com

BRON Microsoft