Wereldwijd toenemende belastingrisico's, waarbij bedrijven zich zorgen maken over de eventuele ongecoördineerde 'belastingchaos' van BEPS

13 Mei, 2014, 15:30 BST Van EY

LONDEN, 13 mei 2014 /PRNewswire/ -- Meer dan vier van de vijf (81%) onderzochte bedrijven verwachten dat in de komende twee jaar de nu al grote belastingrisico's versneld zullen toenemen. Dit staat in een nieuw wereldwijd rapport van EY, Bridging the Divide (Het overbruggen van de kloof). In dit rapport wordt eveneens vastgesteld dat bedrijven het mogelijke gebrek aan samenwerking tussen nationale overheden in het project van Base Erosion and Profit Shifting (BEPS, basiserosie en winstverschuiving) van de Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD, organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) als een enorm risico beschouwen.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130701/NY40565LOGO-b

Het EY-onderzoek onder 830 leidinggevenden op het gebied van belastingzaken en financiën (waaronder 120 Chief Financial Officers) in 25 landen biedt het eerste kwantificeerbare wereldwijde voorbeeld van de manier waarop bedrijven over de hele wereld het BEPS-project van de OECD zien.

Bijna een derde (31%) van alle onderzochte bedrijven voorspelt dat de introductie van de BEPS gekenmerkt zal worden door relatief beperkte gecoördineerde actie en door toenemende unilaterale handelingen door landen. Driekwart (74%) van de grootste onderzochte bedrijven (met een jaaromzet boven de $ 5 miljard dollar) stelt van mening te zijn dat sommige landen alleen al het bestaan van het BEPS-project van de OECD als een reden beschouwen om hun aanpak van handhaving te wijzigen, voordat eventuele aanbevelingen worden omgezet in landelijke wetgeving. Als gevolg hiervan is een meerderheid van deze grootste bedrijven (61%) bang dat er in de komende drie jaar een toename zal zijn in dubbele belasting.

"Internationale bedrijven delen de zorgen van de OECD dat nationale overheden gecoördineerde actie dienen te ondernemen om te garanderen dat eventuele BEPS-gerelateerde aanbevelingen productief zijn", zegt Dave Holtze, de vicevoorzitter belastingzaken wereldwijd van EY. "De OECD kan een rol van onschatbare waarde spelen in het voorkomen van wat ze wel een "wereldwijde belastingchaos" hebben genoemd en dat leidt tot dubbele belasting en toegenomen controverse in het aandringen op gezamenlijke aanpak en consistente normen".

Behalve de risico's met betrekking tot BEPS onthult het onderzoek ook andere bronnen voor belastingrisico's die volgens bedrijven momenteel door hen worden ondervonden en waar zij in de komende jaren verwachten mee te worden geconfronteerd.

  • De meerderheid van de grootste bedrijven (68%) meldt dat het van mening is dat belastingcontroles in de afgelopen twee jaar steeds agressiever zijn geworden. Dit is een stijging in vergelijking met de 57% in 2011, toen het onderzoek voor het laatst werd gehouden.
  • Bedrijven worden geconfronteerd met strengere handhavingsmaatregelen van de kant van belastinginstanties, vooral op het gebied van overdrachtsprijsstelling, dat volgens hen het grootste belastingrisico is. Bedrijven noemen indirecte belastingen en voortdurende vestigingsuitdagingen als de op een na grootste en op twee na grootste risicobronnen.
  • De nieuwsmedia zijn zelfs een nog grotere oorzaak voor reputatierisico op het gebied van belastingen. Negenentachtig procent van de grootste bedrijven maakt zich zorgen over de verslaggeving over belastingen door nieuwsmedia. Dit is een stijging in vergelijking met de 60% in 2011.
  • Vierentachtig procent van de grootste bedrijven is het ermee eens dat het betreden van een opkomende markt of het actief zijn op een dergelijke markt het niveau van belastingrisico en controversierisico op aanzienlijke wijze verhoogt. Dit is een stijging in vergelijking met de 67% in 2011.
  • Volgens alle deelnemende bedrijven zijn China, India en Brazilië (in die volgorde) de drie belangrijkste landen met opkomende markten waarvan is aangetoond dat ze het grootste risico lopen op gevaren met betrekking tot belasting.

Als gevolg van deze toegenomen risico's is 78% van de grootste bedrijven het ermee eens of zeer mee eens dat belastingrisico's en het beheren van controversiële situaties in de komende twee jaar steeds belangrijker zullen worden. Toch is driekwart van deze bedrijven van mening dat ze onvoldoende hulpmiddelen hebben voor fiscale handelingen. Dit is een stijging ten opzichte van de 57% in 2011. Drieënveertig procent van alle bedrijven maakt geen gebruik van technologie of is afhankelijk van lokaal personeel voor het verzorgen van belastingcontroles en de verwerking van verzoeken om informatie die worden ingediend door fiscale instanties.

Holtze vervolgt: "De huidige mondiale zakelijke omgeving voorziet multinationale ondernemingen van een complex aanbod aan belastingrisico's, vooral wanneer ze actief zijn in markten die eventueel minder bekend zijn. Bedrijven moeten actief betrokken worden bij deze kwestie. Ze dienen te garanderen dat ze binnen hun eigen ondernemingen open communicatielijnen onderhouden en er tevens voor zorgen dat ze hun meningen over kwesties als BEPS bekend en duidelijk maken." 

Het rapport kan, met infographics in hoge resolutie, hier worden gedownload: www.ey.com/taxriskseries

Over EY

EY is een wereldleider op het gebied van verzekeringen, belasting en transactie- en adviesdiensten. De inzichten en kwaliteitsdiensten die we leveren, helpen bij het opbouwen van vertrouwen en geloof in de kapitaalmarkten en in economieën wereldwijd. We ontwikkelen uitstekende leiders die met elkaar samenwerken om te voldoen aan de beloftes die we maken aan alle belanghebbenden. Op deze manier spelen we een doorslaggevende rol in het opbouwen van een beter functionerende wereld voor onze mensen, voor onze cliënten en voor onze gemeenschappen.

EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en verwijst mogelijk tevens naar een of meer van de deelnemende ondernemingen van Ernst & Young Global Limited, die alle afzonderlijke rechtspersonen zijn. Ernst & Young Global Limited, een Britse onderneming met beperkte aansprakelijkheid, levert geen diensten aan cliënten. Ga naar ey.com voor meer informatie over onze organisatie.

Dit persbericht is uitgegeven door EYGM Limited, aangesloten bij de wereldwijde EY-organisatie die eveneens geen enkele diensten aan cliënten levert.

BRON EYGerelateerde links

http://www.ey.com