Weston Funding LLC brengt bod uit op max. US$ 100.000.000 in contanten 9,625% senior gedekte obligaties Cap Cana, S.A. looptijd 2013

19 Dec, 2008, 00:57 GMT Van Cap Cana, S.A. Van ,Weston Funding LLC

NEW YORK, December 19 /PRNewswire/ --

Weston Funding LLC ("Weston"), een bedrijf uit Delaware, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een bod heeft uitgebracht op een totaalbedrag van maximaal US$ 100.000.000 aan contanten van 9,625% senior gedekte obligaties van Cap Cana, S.A. met een looptijd tot 2013 (CUSIPs P20037AA8 (reglement S-obligatie) en 139094AA4 (144A-Obligatie)) (de "obligaties"). Dit bod is een vervolg op een openbaar bod tot aankoop van 16 december 2008 (het "bod tot aankoop") en de begeleidende brief (samen met het bod tot aankoop het "aankoopbod") waarin de voorwaarden en condities van het bod tot aankoop uitgebreider uiteengezet worden.

Per 16 december 2008 bedroeg de totale hoofdsom van de uitstaande obligaties US$ 250.000.000. De US$ 100.000.000 aan obligaties in het aankoopbod van Weston vertegenwoordigen ongeveer 40,0% van de totale hoofdsom van de uitgegeven en uitstaande obligaties op 16 december 2008.­­ Het aankoopbod zal, tenzij het verlengd wordt, op 24 december 2008 om 13.00 uur EST, komen te vervallen. Weston verwacht US$ 334,00 te betalen per hoofdsom van US$ 1000,00 van de obligaties die geldig ter aankoop aangeboden en geaccepteerd worden en niet direct teruggetrokken zullen worden na het vervallen van het aankoopbod. Daarnaast zal Weston de lopende en onbetaalde rente betalen tot, maar exclusief, de toepasbare vereffeningdatum van dergelijke obligaties.

Weston kan ervoor kiezen geen obligaties aan te kopen of ervoor kiezen alle aangeboden obligaties aan te kopen als de hoofdsom van de aangeboden en niet op de juiste manier teruggetrokken obligaties meer dan US$ 100.000.000 bedraagt. Daarnaast zal Weston, als het in totaal voor niet meer dan US$ 100.000.000 aan obligaties besluit te kopen, de hoeveelheid obligaties die geaccepteerd zijn in het aankoopbod naar verhouding berekenen. Het aankoopbod is opgesteld op voorwaarde dat Weston geldige biedingen ontvangt voor in totaal ten minste een totale hoofdsom van US$ 50.000.000 aan obligaties in ruil voor het bod in contanten. Als Weston biedingen ontvangt voor minder dan dat bedrag, is het niet gebonden aan de aankoop van obligaties. Obligaties mogen alleen teruggetrokken worden, behalve zoals uiteengezet in het aankoopbod of zoals vereist door toepasbare wetten, op of voor de vervaldatum van het aankoopbod, en aangeboden obligaties mogen niet teruggetrokken worden na de vervaldatum van het aankoopbod.

Weston is tevens door het management van Cap Cana ingelicht dat haar raad van bestuur momenteel structuren voor een bod tot omwisseling aan de houders van de obligaties aan het evalueren is dat in het begin van januari 2009 uitgevoerd zal worden en waarbij houders van de obligaties de optie zouden krijgen om hun obligaties om te wisselen voor twee nieuwe series obligaties, waarvan sommige kenmerken zullen verschillen, waaronder (a) opnieuw uitgegeven senior gedekte obligaties die ondersteund worden door een pakket van hogere kwaliteit van onderpand dat het bestaande onderpand dat momenteel de obligaties dekt (met dekkingsniveaus die hoger zouden liggen dan de huidige niveaus in de bestaande voorwaarden van de obligaties) gedeeltelijk vervangt en (b) en aparte serie van liquiderende trustcertificaten met een termijn van 4 tot 4,5 jaar die staan voor een onverdeeld belang in bepaalde onroerend goedactiva die momenteel eigendom zijn van Cap Cana. De activa die deel uitmaken van de liquiderende trust zouden beheerd en verkocht worden door een derde partij die voor dat doel aangewezen zal worden in geval van een overeenstemming van het management. De opbrengsten van de verkoop van die activa zullen hoofdzakelijk gebruikt worden als aanbetaling voor het uitstaande hoofdbedrag van liquiderende trustcertificaten over een geschatte periode van vier (4) jaren en drie (3) maanden. Het bod tot omwisseling zal evenredig verdeeld worden tussen nieuw uitgegeven senior gedekte obligaties en liquiderende trustcertificaten. De senior gedekte obligaties zullen uitgegeven worden tegen een ratio van 1,00 op 1,00 van het hoofdbedrag van de omgewisselde obligaties terwijl de liquiderende trustcertificaten uitgegeven zullen worden tegen een ratio van 1,333 op 1,000 van de hoofdsom van de omgewisselde obligaties. Het wordt momenteel overwogen dat houders van obligaties een deel van de hoofdsom aan nieuwe obligaties zullen ontvangen (in totaal onder de nieuwe series obligaties die uitgegeven zouden worden) van ten minste het hoofdbedrag van de aangeboden obligaties in een dergelijk bod tot omwisseling dat direct door Cap Cana gedaan zou worden.

Voor vragen en om exemplaren van het bod tot aankoop en de begeleidende brief aan te vragen, kunt u contact opnemen met Weston Funding LLC via +1-212-888-4560 of schriftelijk naar 150 East 58th Street, 15th Floor, New York, NY, 10155.

Dit persbericht is geen bod tot aankoop noch een uitnodiging tot een aanbod om de obligaties of andere effecten te verkopen. Het bod in contanten op de obligaties wordt alleen uitgebracht via en als vervolg op de voorwaarden van het bod tot aankoop en de begeleidende brief. Weston doet geen aanbevelingen aan houders voor wat betreft het aanbieden van obligaties als vervolg op het aankoopbod. Houders dienen zelf te beslissen of ze hun obligaties aanbieden en, in als zij dit doen, hoeveel obligaties zij aanbieden.

Over Weston Funding LLC

Weston Funding LLC is een volle dochtermaatschappij van de Weston Group LLC (USA).

  
  Contactpersoon:

  John Liegey
  Weston Funding LLC
  +1-212-888-4560

  Miguel Guerrero
  Cap Cana, S.A
  +1-809-695-5501, ext. 3999

BRON Cap Cana, S.A.; Weston Funding LLC