Weston Funding LLC kondigt aanbod aan om US$ 20.000.000 uitstaande 9,625% senior gedekte obligaties van Cap Cana, S.A. looptijd 2013 te kopen

12 Jan, 2009, 17:27 GMT Van Weston Funding LLC

NEW YORK, January 12 /PRNewswire/ --

Weston Funding LLC ("Weston"), een bedrijf uit Delaware, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een bod heeft uitgebracht op een totaalbedrag van maximaal US$ 20.000.000 aan contanten van 9,625% senior gedekte obligaties van Cap Cana, S.A. met een looptijd tot 2013 (CUSIPs P20037AA8 (reglement S-obligatie) en 139094AA4 (144A-Obligatie)) (de "obligaties"). Dit bod is een vervolg op een openbaar bod tot aankoop van 12 januari 2009 (het "bod tot aankoop") en de begeleidende brief (samen met het bod tot aankoop het "aankoopbod") waarin de voorwaarden en condities van het bod tot aankoop uitgebreider uiteengezet worden.

Op 9 januari 2009 bedroeg de totale hoofdsom van de uitstaande obligaties US$ 250.000.000. De US$ 20.000.000 aan obligaties in het aankoopbod van Weston vertegenwoordigen ongeveer 8,0% van de totale hoofdsom van de uitgegeven en uitstaande obligaties op 9 januari 2009. Het aankoopbod zal, tenzij het verlengd wordt, op vrijdag 23 januari 2009 komen te vervallen. Weston verwacht US$ 350,00 te betalen per hoofdsom van US$ 1000,00 van de obligaties die geldig ter aankoop aangeboden en geaccepteerd worden en niet direct teruggetrokken zullen worden na het vervallen van het aankoopbod. Daarnaast zal Weston de lopende en onbetaalde rente betalen tot, maar exclusief, de toepasbare vereffeningdatum van dergelijke obligaties. Het aankoopbod wordt gedaan op een 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'-basis en Weston zal aanbiedingen in beschouwing nemen die ingediend worden door houders van obligaties tegen andere prijzen, zoals aangegeven in de begeleidende brief.

Weston kan, geheer naar eigen inzicht, verkiezen om enig deel van de obligaties te kopen die aangeboden worden en niet op de juiste wijze worden teruggetrokken als dat boven de US$ 20.000.000 uitkomt. Daarnaast zal Weston, als het in totaal voor niet meer dan US$ 20.000.000 aan obligaties besluit te kopen, de hoeveelheid obligaties die geaccepteerd zijn in het aankoopbod naar verhouding berekenen. Behalve voor zover uiteengezet in het aankoopbod of vereist door de van toepassing zijnde wetten, kunnen aangeboden obligaties alleen op of voor het verlopen van het Aankoop Aanbod worden teruggetrokken en aangeboden obligaties mogen niet teruggetrokken worden na het verlopen van het Aankoop Aanbod.

Weston is door het management van Cap Cana ingelicht dat haar raad van bestuur momenteel structuren voor een bod tot omwisseling aan de houders van de obligaties aan het evalueren is dat in het begin van januari 2009 uitgevoerd zal worden en waarbij houders van de obligaties de optie zouden krijgen om hun obligaties om te wisselen voor twee nieuwe series obligaties, waarvan sommige kenmerken zullen verschillen, waaronder (a) opnieuw uitgegeven senior gedekte obligaties die ondersteund worden door een pakket van hogere kwaliteit van onderpand dat het bestaande onderpand dat momenteel de obligaties dekt (met dekkingsniveaus die hoger zouden liggen dan de huidige niveaus in de bestaande voorwaarden van de obligaties) gedeeltelijk vervangt en (b) een aparte serie van liquiderende trustcertificaten met een termijn van 4 tot 4,5 jaar die staan voor een onverdeeld belang in bepaalde onroerend goedactiva die momenteel eigendom zijn van Cap Cana. De activa die deel uitmaken van de liquiderende trust zouden beheerd en verkocht worden door een derde partij die voor dat doel aangewezen zal worden in geval van een overeenstemming van het management. De opbrengsten van de verkoop van die activa zullen hoofdzakelijk gebruikt worden als aanbetaling voor het uitstaande hoofdbedrag van liquiderende trustcertificaten over een geschatte periode van vier (4) jaren en drie (3) maanden. Het bod tot omwisseling zal naar verwachting evenredig verdeeld worden tussen nieuw uitgegeven senior gedekte obligaties en liquiderende trustcertificaten in overeenstemming met het volgende: voor iedere US$ 1,00 van hoofdobligaties aangeboden voor omwisseling door een bestaande houder van obligaties, zal een dergelijke houder ontvangen: (i) voor US$ 0,50 van de aangeboden obligaties, een gelijk hoofdbedrag van de nieuwe serie senior gedekte obligaties en (ii) voor de overblijvende US$ 0,50 van de aangeboden obligaties, liquiderende trustcertificaten geruild in een verhouding van 1,000 tot 1,333.

Voor vragen en om exemplaren van het bod tot aankoop en de begeleidende brief aan te vragen, kunt u contact opnemen met Weston Funding LLC via +1-212-888-4560 of schriftelijk naar 150 East 58th Street, 15th Floor, New York, NY, 10155.

Dit persbericht is geen bod tot aankoop noch een uitnodiging tot een aanbod om de obligaties of andere effecten te verkopen. Het bod in contanten op de obligaties wordt alleen uitgebracht via en als vervolg op de voorwaarden van het bod tot aankoop en de begeleidende brief. Weston doet geen aanbevelingen aan houders voor wat betreft het aanbieden van obligaties als vervolg op het aankoopbod. Houders dienen zelf te beslissen of ze hun obligaties aanbieden en, in als zij dit doen, hoeveel obligaties zij aanbieden.

Over Weston Funding LLC

Weston Funding LLC is een volle dochtermaatschappij van de Weston Group LLC (USA).

BRON Weston Funding LLC