Weston Funding LLC kondigt een prijsverhoging aan en een verlenging van het aanbod om Cap Cana, S.A. voor contanten tot maximaal US$ 100.000.000 van 9,625% Senior Gegarandeerde waardepapieren betaalbaar in 2013 te kopen

29 Dec, 2008, 11:25 GMT Van Cap Cana S.A. Van ,Weston Funding LLC

NEW YORK, December 29 /PRNewswire/ --

Weston Funding LLC ("Weston"), een in de staat Delaware gevestigd bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn eerder aangekondigde aanbod in contanten om maximaal US$ 100.000.000 totaal hoofdbedrag van Cap Cana, S.A. 9,625% Senior Gegarandeerde waardepapieren (de "Notes") betaalbaar in 2013 te kopen voor maximaal US$ 350,00 voor elke US$ 1.000 geleend bedrag plus de totale rente op een dergelijk geleend bedrag van US$ 1.000 per Note (de "herziene prijs"). Het herziene Aankoopaanbod betekent een belangrijke verhoging van de US$ 334,00 per Note plus totale rente voor elke US$ 1.000 van het geleend bedrag van de Note aangeboden in het oorspronkelijke Aankoopaanbod gedateerd 16 december 2008 (de "oorspronkelijke prijs"). Dit Aankoopaanbod blijft geldig tot en met 13:00, New York City tijd, op dinsdag 30 december 2008.

In overeenstemming met de voorwaarden van het oorspronkelijke Aankoopaanbod van 16 december 2006, zal Weston de totale en niet betaalde rente op het volledige geleende bedrag van US$ 1.000 tot, maar niet de van toepassing zijnde datum voor betaling uitsluitend, die van toepassing is op deze Notes. Iedereen die zijn Notes al heeft aangeboden tegen de oorspronkelijke prijs, zal de herziene prijs ontvangen.

Dit Aankoopaanbod hangt ervan af of Weston van geldige aanbiedingen voor minimaal US$ 50.000.000 van het totale geleende bedrga van Notes zal ontvangen in ruil voor het aanbod in contanten. Indien Weston aanbiedingen krijgt voor minder dan dat bedrag, zal het niet verplicht zijn om enige Notes te kopen.

Vragen en verzoeken voor exemplaren van het Aankoopaanbod en de daarmee verbonden Overdragsbrief kunnen gericht worden aan Weston Funding LLC op het telefoonnummer +1-212-888-4560 of per brief naar het adres 150 East 58th Street, 15th floor, New York, NY 10155, Attn: John Liegey, John McCormack of Dino DeAngelis.

Over Weston Funding LLC

Weston Funding LLC is een volledige dochteronderneming van The Weston Group LLC (USA). In elk rechtsgebied waar wetten op waardepapieren, wetten ter bescherming van de effectenhandel of andere wetten vereisen dat het Aankoopaanbod gedaan moet worden door een Makelaar-Handelaar met een vergunning, zal het Aankoopaanbod geacht worden gedaan te zijn namens Weston Funding LLC ("Weston") door Weston International Capital Markets LLC (een bij de FINRA/SEC geregistreerde Makelaar-Handelaar).

BRON Cap Cana S.A.; Weston Funding LLC