Wetenschappers van Abbott creëren één molecule met twee antistoffuncties

18 Okt, 2007, 15:36 BST Van Abbott

ABBOTT PARK, Illinois, October 18 /PRNewswire/ --

- Eerste combinatie van grote moleculen die medicijnachtige kenmerken en mogelijkheid tot productie vertoont

Abbott (NYSE: ABT) kondigde vandaag aan dat haar wetenschappers de eersten zijn om een gedeponeerde technologie te ontdekken die de functie en specificiteit van twee of meer monoklonale antistoffen (mAbs) combineert tot één moleculaire eenheid die medicijnachtige kenmerken en de mogelijkheid tot productie vertoont. Deze molecules, dubbel variabel domein Ig genaamd (DVD-Ig(TM)) (www.abbott.com/global/url/content/en_US/60.15:15/feature/Feature_0029.htm), zullen de ontwikkeling bevorderen van individuele kandidaten voor medicijnen die veelvoudige ziekteverwekkende moleculen in verschillende therapeutische categorieën aanpakken.

Zoals eerder deze week on-line gepubliceerd in Nature Biotechnology (http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt1345.html), demonstreert deze belangrijke studie een volledig nieuw platform dat van belang kan zijn voor kanker, auto-immuunziekten en andere ingewikkelde aandoeningen waar veelvoudige ziektemediatoren bij betrokken zijn. Gelijktijdige obstructie van verschillende trefmaterialen met DVD-Ig agentia kan de werkzaamheid verhogen in vergelijking met de remming van een enkel trefmateriaal dat een mAb gebruikt.

"De combinatie van de specificiteit van twee of meer antistoffen in één medicijn betekende een enorme uitdaging voor wetenschappers die op zoek waren naar de volgende generatie aan biologische therapieën", zeiden Chengbin Wu, Ph D en Tariq Ghayur, Ph D, wetenschappers bij Abbott die de DVD-Ig molecules ontwierpen en aan de leiding stonden van het onderzoeksteam. "De aanpak van Abbott is enorm veelzijdig en efficiënt in het aanmaken van een enkele moleculaire eenheid met medicijnachtige kenmerken en de mogelijkheid om veelvoudige ziektemediators aan te pakken. We verheugen ons enorm over de mogelijkheden die hier geboden worden voor de ontwikkeling van medicijnen in een hele reeks aan therapeutische gebieden."

De procedure om twee of meer mAbs te combineren omvat het gebruik van moleculaire biologietechnieken, zoals polymerase kettingreactie (PCR) om de gebieden (variabele domeinen) van twee verschillende antistoffen te verbinden die specifieke ziekteverwekkende moleculen aanpakken. De resulterende molecule heeft twee verschillende (dubbele) variabele domeinen, elk domein pakt een verschillende ziekteverwekkende antigen aan.

Terwijl andere openbare en particuliere onderzoeksprogramma's probeerden de twee antilichamen te combineren tot één eenheid, bleven de resultaten beperkt door een gebrek aan farmacokinetica, stabiliteit en mogelijkheid tot productie.

De aanpak van slechts één ziektedoel met een traditionele mAb kan leiden tot beperkte werkzaamheid omdat de ziekte op verschillende niveaus kan uitbreiden. In gewrichtsreuma (RA) bijvoorbeeld, dragen afzonderlijke ziektemediators (mechanismen) bij tot verscheidene aspecten van de ziekte zoals ontsteking, angiogenese, pannusvorming (verdichte lagen granulatieweefsel) en erosie van beenderen en kraakbeen. Daarom levert de aanpak van twee of meer ziektemechanismen in RA veel meer werkzaamheid op dan de aanpak van slechts één mechanisme.

Met het gebruik van de DVD-Ig technologie hebben de onderzoeksteams bij Abbott al een enkele kandidaat gecreëerd voor medicijnen die veelvoudige ziektecomponenten aanpakt, waaronder TNF-alfa, een voldoende bewezen trefmateriaal in RA. De preklinische evaluatie van deze kandidaat voor medicijnen is gepland.

De DVD-Ig aanpak van Abbott kent duidelijke technologische, wetenschappelijke en ontwikkelende voordelen voor medicijnen in vergelijking met mAb's en voormalige pogingen om een multispecifieke antistof te creëren. De aanpak is combineerbaar met alle antistoffen, inclusief gehumaniseerde mAb's, volledig menselijke mAb's en chimerieke mAb's en kan zich mogelijk uitbreiden van antistoffen tot receptoreiwitten en andere gelijkaardige moleculen. DVD-Ig medicijnen hebben mogelijk de werkzaamheid ook verbeterd door veelvoudige ziekteverwekkende moleculen aan te pakken en kan overbodige ziekteprocessen waarbij twee verschillende moleculen hetzelfde ziekteverwekkend effect hebben aanpakken.

Abbott heeft de technologische validatie van het DVD-Ig programma voltooid en is momenteel bezig met het bevestigen van de procesontwikkeling en -productie voor het technologieplatform. Tegelijkertijd werd preklinisch werk verricht op een aantal combinaties bij Abbott tot op heden.

Over Abbott

Abbott is een wereldwijd, wijdverbreid gezondheidszorgbedrijf dat zich inzet voor de ontdekking, ontwikkeling, productie en marketing van farmaceutica en medische producten, waaronder voedingsproducten, apparaten en diagnostiek. Het bedrijf heeft 65.000 mensen in dienst en verkoopt haar producten in meer dan 130 landen.

Website: http://www.abbott.com

BRON Abbott