WHEC: Duitsland drukt stempel op nieuw tijdperk voor energieopslag en brandstofcelindustrie

14 Mei, 2010, 09:31 BST Van Germany Trade and Invest

BERLIJN, May 14, 2010 /PRNewswire/ -- Aangezet door een niet aflatende toewijding voor hernieuwbare energie, heeft Duitsland de meest omvangrijke structuur voor energieopslag en brandstofcelindustrie ter wereld ontwikkeld. Internationale bedrijven kunnen er profiteren van goed gecoördineerde steunprogramma's voor R&D en proefprojecten, een exportgeoriënteerde markt en een historische aanwezigheid van industriële expertise in deze markt. Tijdens de World Hydrogen Energy Conference die dit jaar van 16 tot 21 mei in Essen, Duitsland, wordt gehouden laat Germany Trade & Invest de mogelijkheden en kansen van deze industrie zien. Bovendien presenteert deze organisatie haar lijvige publicatie 'Germany: Lead Market for Energy Storage & Fuel Cell Systems' op dit evenement. Deze publicatie geeft een duidelijk beeld van de markt- en onderzoeksmogelijkheden op het gebied van brandstofcellen, waterstof, batterijen en smart grids.

In 2009 is in Duitsland het percentage elektriciteit dat van hernieuwbare bronnen komt, gestegen tot 16,1% van de totale elektriciteitvoorraad. Verwacht wordt dat dit percentage nog verder zal stijgen, gezien het feit dat Duitsland zichzelf het doel heeft gesteld om in het jaar 2020 30% van haar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen en in het jaar 2030 moet dit percentage gegroeid zijn naar 50%. Het grote en groeiende aandeel van hernieuwbare energie zorgt voor vraag naar energieopslagmogelijkheden, zoals batterij-, waterstof- en brandstofceltechnologie in combinatie met slimme meters en intelligente netwerken. Deze technologieën dienen verschillende doelen: het in evenwicht houden van het fluctuerende aanbod van hernieuwbare elektriciteitsopwekking en het beschikbaar maken van CO2-vrije energie voor een groot aantal mobiele en draagbare toepassingen.

Met meer dan 70% van alle waterstof- en brandstofceldemonstratieprojecten in Europa, heeft Duitsland al een leidende rol genomen in de commercialisering van deze technologie. Er zijn in dat land al meer dan 350 bedrijven en instituten actief in deze industrie. De helft van de brandstofcelinkomsten worden verdiend met de export. Duitsland is dan ook een uitstekende basis voor bedrijven die willen binnentreden op deze groeiende markt en zich gaan richten op de export naar andere Europese landen.

'Duitsland neemt een leidende rol in energieopslag door de beste R&D en innovatieve marktoplossingen. Geen enkel ander land heeft een dergelijke omvangrijke strategie, met belangrijke industriële spelers, R&D-instituten en een regeringsbeleid dat stevige verbintenissen is aangegaan met deze industrie.

Een aantal economische sectoren zal kunnen profiteren van deze verschuiving in de energiemarkt. Er worden materialen, onderdelen, modules en systemen ontwikkeld, wat kansen creëert voor uiteenlopende bedrijven. Bedrijven profiteren door de hele keten heen van gevestigde netwerken van industriële partners.

Steun van de Duitse regering zorgt voor een nog snellere groei van deze industrie. In de periode 2008-2011 is 2.2 biljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar energietechnologie. Bovendien heeft het 'H2 Mobility'- initiatief als doel om in 2015 een omvangrijke landelijke infrastructuur voor het bijtanken van waterstof, gerealiseerd te hebben. Federale en regionale instituten hebben programma's gecreëerd om een boost te geven aan het hele industriële spectrum, van R&D tot markt testen.

Germany Trade & Invest is het promotiebureau van de Duitse federale overheid dat zich bezighoudt met buitenlandse handel en interne investeringen. Deze organisatie adviseert buitenlandse bedrijven die hun zakelijke activiteiten willen uitbreiden op de Duitse markt en informeert Duitse bedrijven die buitenlandse markten willen betreden over buitenlandse handel.

    
    Eva Henkel
    eva.henkel@gtai.com
    Tel: +49(0)30-200099-173
    Fax: +49(0)30-200099-111

BRON Germany Trade and Invest