Net gelezen:

Willekeurig gecontroleerd fase 3-onderzoek bevestigt klinische werking en veiligheid van radio-embolisatie met gebruik van 90Y-resine-microsferen voor patiënten met inoperabele colorectale kanker met levermetastases bij wie chemotherapie gefaald heeft.

Nieuws verzorgd door

Sirtex

20 Aug, 2010, 12:01 BST