You just read:

Willekeurig gecontroleerd fase 3-onderzoek bevestigt klinische werking en veiligheid van radio-embolisatie met gebruik van 90Y-resine-microsferen voor patiënten met inoperabele colorectale kanker met levermetastases bij wie chemotherapie gefaald heeft.

News provided by

Sirtex

Aug 20, 2010, 07:01 ET