WIN-R-onderzoek demonstreert effect van kortere PEG-INTRON- en REBETOL-behandeling voor patiënten met hepatitis C met virus van genotype 2 of 3

28 Apr, 2006, 23:59 BST Van NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia

WENEN, Oostenrijk, April 28 /PRNewswire/ --

- 24 weken behandeling beter te verdragen, weinig risico op terugval

Voor patiënten die geïnfecteerd zijn met het hepatitis C-virus (HCV) van genotype 2 of 3 is een 24-weekse behandeling van PEG-INTRON(R) (peginterferon alfa-2b) in combinatie met REBETOL(R) (ribavirin, USP) net zo effectief als een 48-weekse behandeling. De kortere werd beter verdragen door de patiënten, volgens de bevindingen(1) die vandaag zijn gepresenteerd op de 41e jaarvergadering van de European Association for the Study of the Liver (EASL).

Belangrijker dan de duur is dat het kortere 24-weekse programma tevens werd geassocieerd met een laag percentage terugvallen - slechts 6 procent van de patiënten met het genotype 2 en 10 procent met het genotype 3. Ter vergelijking: de langere behandeling had een terugvalpercentage van respectievelijk 5 en 12 procent. Terugval wordt als volgt gedefinieerd: patiënten met een niet traceerbaar niveau aan hepatitis C-virus aan het einde van de behandeling, 24 weken na de behandeling wel een aantoonbaar niveau hebben.

De resultaten komen van een studie naar het genotype 2/3 binnen het grotere WIN-R-onderzoek (dosering van PEG-INTRON en REBETOL gebaseerd op gewicht), een op een samenleving gebaseerd en het grootste klinische onderzoek naar hepatitis C dat ooit in de Verenigde Staten werd gehouden.

"Deze bevindingen zijn belangrijk, omdat ze de effectiviteit bevestigen van een kortere behandeling met een combinatie van peginterferon alfa-2b en ribavirin bij patiënten met het virus van het genotype 2 en 3. Het onderzoek werd in een realistische samenlevingsomgeving uitgevoerd en de bevindingen versterken de huidige behandelpraktijken," aldus Robert S. Brown Jr., Doctor in de medicijnen, M.P.H, hoofdonderzoeker van de studie WIN-R genotype 2/3, geassocieerd professor medicijnen en chirurgie aan de Columbia University College of Physicians en Surgeons, en hoofd klinische hepatologie en medisch directeur van het Center of Liver Desease and Transplantation aan de NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center.

Een kortere behandelduur is om verschillende redenen gunstig voor een patiënt, zoals de beperkte bijwerkingen, die aanzienlijk kunnen zijn bij de behandeling van hepatitis C. Het risico van terugval is echter een zorg bij het verkorten van de behandeling van het hepatitis C-virus.

"Geen enkele arts wil een patiënt het slechte nieuws vertellen dat hij een terugval heeft, nadat hij net een moeilijke behandeling achter de rug heeft en denkt dat deze succesvol was. Het lage terugvalpercentage dat in het WIN-R-onderzoek aan het licht kwam, kan artsen een toegevoegd vertrouwen geven dat de behandeling van 24 weken met een combinatie van peginterferon alfa-2b en ribvirin voldoende is om de kans op genezing voor hun patiënten met het virus van genotype 2 en 3 te optimaliseren," zei Ira M. Jacobson, Doctor in de medicijnen, belangrijkste onderzoeker van de WIN-R-studie en co-auteur van de onderstudie naar het genotype 2/3, professor van de Vincent Astor of Clinical Medicine aan de Weill Medical College of Cornell University, en hoofd van de afdeling gastroenterologie en hepatologie aan de NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center in New York City. Doctors Jacobson en Brown zijn tevens mededirecteuren van het NewYork-Presbyterian Healthcare System's Liver Clinical Trials Network (LCTN).

Bevindingen WIN-R-onderzoek naar patiënten met het HCV genotype 2/3

In het WIN-R-onderzoek werden 4.913 patiënten willekeurig uitgezocht om mee te doen aan de op hun gewicht gebaseerde behandeling van PEG-INTRON (wekelijks 1,5 mcg/kg) in combinatie met REBETOL, dat of als standaarddosering (dagelijks 800 mg) of als dosering gebaseerd op het gewicht werd gegeven (dagelijks 800 mg, 1.000 mg, 1.200 mg of 1.400 mg voor lichaamsgewichten van respectievelijk minder dan 65 kg, 65 tot 85 kg, 86 tot 105 kg of 106 tot 125 kg). De patiënten werden gedurende 48 weken (genotype 1) of 24 weken (genotype 2 of 3) behandeld. Patiënten in de behandelingsgroepen werden gelijkmatig verdeeld naar geslacht, leeftijd, lichaamsgewicht, genotype, virale last en stadium van leverfibrose. Er deden totaal 1.829 patiënten met het genotype 2 en 3 mee aan het onderzoek.

De onderzoekers ontdekten dat patiënten met het virus van genotype 2 en 3 even goed reageerden op de behandeling van 24 weken als van 48 weken en dat de kortere behandeling beter werd verdragen. In de groep die de op gewicht gebaseerde dosering van REBETOL kreeg, was het percentage voortdurende virologische respons (SVR, sustained virologic response)(2) 68 procent voor de behandeling van 24 weken vergeleken met 60 procent voor de behandeling van 48 weken, waarbij het lagere percentage toe te schrijven is aan het vaker missen van gegevens over de nabehandeling. In de groep met de behandeling van 24 weken hadden patiënten met het genotype 2 een hoger SVR- en een lager terugvalpercentage dan de patiënten met genotype 3 (72 procent vs 60 procent en 6 procent vs 10 procent respectievelijk). Onderzoekers concludeerden dat hogere, op gewicht gebaseerde doseringen van ribavirin noodzakelijk schenen te zijn om soortgelijke SVR-percentages te verkrijgen bij de patiënten met het genotype 3. Verschillende analyses toonden aan dat het genotype 2, minder gevorderde fibrose en een behandeling van 24 weken belangrijke voorspellers van de SVR waren. Veiligheid en cijfers over medicijnonderbreking waren gelijk tussen de behandelde groepen.

Een tekortkoming in het uitvoeren van grote op de samenleving gebaseerde HCV-studies zoals WIN-R, is, in tegenstelling tot de registratie-onderzoeken met intensievere bewakingsmogelijkheden, de neiging dat een grote groep patiënten hun nabehandelingsbezoek voor virale testen (PCR) missen nadat de behandeling is gestopt. Dit komt door de beperkte mogelijkheid van vele ziekenhuizen een grondige patiëntenbewaking uit te voeren, zodra deze patiënten hun laatste behandelingsdoses hebben gekregen. 13,1 procent (164/1.256) van de patiënten in het totale WIN-R-onderzoek in de groep met de op gewicht gebaseerde dosering en 13,7 procent (163/1.193) van de patiënten in de groep met een standaarddosering waren aan het einde van de behandeling niet op de nabehandeling ingegaan en werden dientengevolge gerekend als behandelingsfouten onder een strenge intent-to-treat-analyse (ITT).

WIN-R was een klinisch onderzoek dat werd geïnitieerd door de onderzoekers zelf en werd ondersteund door Schering-Plough Corporation en stond onder controle van Schering-Plough Research Institute als onderdeel van een post-marketing belofte aan het Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). PEG-INTRON en REBETOL zijn geregistreerde handelsmerken van Schering-Plough.

Over hepatitis C

Hepatitis C is de meest voorkomende bloedinfectieziekte in Amerika, waaraan ongeveer 4 miljoen mensen lijden. Dat is ongeveer 1 op 50 volwassenen. Chronische hepatitis C kan cirrhosis, leveruitval en leverkanker veroorzaken. Er wordt geschat dat ten minste 20 procent van de patiënten met chronische hepatitis C cirrhosis ontwikkelt en een kleiner percentage patiënten met de chronische ziekte krijgt leverkanker. Patiënten met chronische hepatitis C en gerelateerde cirrhosis hebben 100 keer meer kans leverkanker te krijgen dan niet-geïnfecteerde personen(3). Ongeveer de helft van alle gevallen van leverkanker in de ontwikkelde landen wordt veroorzaakt door hepatitis C, en hepatitis C gerelateerde leverziekten is de hoofdoorzaak voor levertransplantaties(4).

Over NewYork-Presbyterian Hospital

NewYork-Presbyterian Hospital is de grootste non-profit, niet-sectarische ziekenhuis van de Verenigde Staten. Het levert hypermoderne ambulante en preventieve verzorging aan interne patiënten op alle geneeskundige gebieden in de vijf grote centra: NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center, NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, Morgan Stanley Children's Hospital of NewYork-Presbyterian, The Allen Pavilion, en the Westchester Division. Het staat consequent als een van de beste ziekenhuizen van het land aangeschreven in de Amerikaanse gids Nieuws en Wereldrapportage (U.S. News & World Report's) voor "Amerika's beste ziekenhuizen." Het NewYork-Presbyterian Healthcare System - de afdeling voor acute hulp en buurtziekenhuis, langetermijn verzorgingsfaciliteiten, ambulante plaatsen, en specialisteninstituten - levert zorg aan een op de vier patiënten in het gebied van de metropool New York. Zie ook http://www.nyp.org/

Over Columbia University Medical Center

Columbia University Medical Center levert internationaal leiderschap in pre-klinisch en klinisch onderzoek, in medische en gezondheidswetenschappelijke educatie en in patiëntenverzorging. Het medisch centrum traint toekomstige managers in gezondheidszorg en omvat het toegewijde werk van vele artsen, wetenschappers, verpleegkundigen, tandartsen en experts op het gebied van door de overheid verzorgde gezondheidszorg aan the College of Physicians & Surgeons, the School of Dental & Oral Surgery, the School of Nursing, the Mailman School of Public Health, de biomedische faculteiten van the Graduate School of Arts and Sciences en aanverwante onderzoekscentra en instituten. Zie ook http://www.cumc.columbia.edu/newsroom

  
  Referenties:

  1. Brown Jr. RS, Jacobson IM, Afdahl N, Freilich B, Pauly MP, 
    Regenstein F, Flamm S, Kwo P, Griffel LH, Brass CA, de 
    WIN-R-onderzoeksgroep. Differences in treatment outcome to antiviral 
    therapy based on genotype and viral load in hepatitis C genotypes 
    2 and 3 in the WIN-R trial. Mondelinge presentatie 41 op: 41e 
    jaarvergadering van de European Association for the Study of the 
    Liver, Wenen, Oostenrijk, 26-30 april 2006.

  2. SVR wordt gedefinieerd als een ontraceerbare virusniveau 
    (HCV RNA) 24 weken na het einde van de behandeling.

  3. Ince N, Wands JR. The increasing incidence of hepatocellular
    carcinoma. N Engl J Med 1999 March 11;340:10.

  4. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for
    prevention and treatment of hepatitis C virus (HCV) and HCV-related
    chronic disease. MMWR Weekly Report 1998 Oct. 16;1.

  Contact:
  Andrea Ziltzer
  Biosector 2
  +1-212-229-8433
  aziltzer@biosector2.com

  Tracy Hickenbottom
  NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia
  +1-212-305-5587
  trh9001@nyp.org

  Craig Lemoult
  Columbia University Medical Center
  +1-212-305-0820
  cel2113@columbia.edu

  Websites: http://www.nyp.org
       http://www.cumc.columbia.edu/newsroom

BRON NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia