WindMade: Toonaangevende bedrijven en non-profitorganisaties zullen het eerste globale consumentenlabel ontwikkelen voor bedrijven die windenergie gebruiken

19 Jan, 2011, 02:28 GMT Van WindMade

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten, January 19, 2011 /PRNewswire/ --

Global Wind Energy Council, WWF, LEGO Group, UN Global Compact, Vestas Wind Systems, PricewaterhouseCoopers (de officiële verificatiepartner van WindMade) en Bloomberg (de officiële gegevensleverancier van WindMade) hebben vandaag hun steun uitgedrukt voor de ontwikkeling van het eerste globale consumentenlabel dat bedrijven die gebruik maken van windenergie en de producten die ermee gemaakt worden identificeert.

Enkele van 's werelds meest toonaangevende bedrijven en non-profitorganisaties hebben vandaag aangekondigd dat het Windmade-initiatief als direct antwoord dient op een stijgende consumentenvraag naar duurzame producten.

"Overheden zijn aan het treuzelen maar de consument wil nu veranderingen zien. De privésector moet een tandje bijsteken om de nodige oplossingen te leveren om te antwoorden op de globale energie- en klimaatcrisis. WindMade wil we de veranderingen die het volk vraagt versnellen," vertelt Steve Sawyer, Secretaris-Generaal van Global Wind Energy Council, en interim Algemeen Directeur van WindMade.

Een globale studie(1) van meer dan 25.000 consumenten doorheen 20 markten toont aan dat 92 procent van de ondervraagden gelooft dat hernieuwbare energie een goede oplossing is om de klimaatverandering tegen te gaan en dat, indien ze voor de keuze zouden staan, de meesten onder hen producten zouden verkiezen die gemaakt zijn via windenergie, zelfs indien een toeslag betaald moet worden.

Ondanks dat vele bedrijven voorheen gedurfde uitspraken hebben gedaan over hun toewijding aan hernieuwbare energie, blijft het tot op de dag van vandaag praktisch onmogelijk voor de consument om de gebruikte energiebron te controleren. WindMade zal hen de transparantie bieden die nodig is voor het maken van een geïnformeerde keuze.

"We willen een brug bouwen tussen de consument en bedrijven die waarde hechten aan schone energie, en de consument de mogelijkheid bieden om te kiezen voor duurzamere producten. We hopen dat dit een sterk element zal creëren voor een grotere consumentenvraag wat op zich de wereldwijde ontwikkeling van windenergie in een stroomversnelling zal brengen," vertelt Ditlev Engel, Algemeen Directeur en Voorzitter van Vestas Wind Systems, die pionierswerk leverde voor het WindMade-initiatief. "We moedigen naar de toekomst kijkende bedrijven sterk aan om zich in deze inspanning bij ons te voegen."

Het WindMade-consortium hoopt toonaangevende consumentenmerken als lid aan te trekken. Voordat ze het WindMade-label mogen gebruiken voor hun communicatie of hun producten, zullen de WindMade-leden een certificeringsproces ondergaan om hun windenergiegebruik te verifiëren. De certificeringsnorm wordt ontwikkeld door een groep van technische deskundigen. Het doel zal zijn om de ontwikkeling van nieuwe windkrachtcentrales te stimuleren, bovenop wat er sowieso al ontwikkeld zou worden.

"Het is van cruciaal belang dat de WindMade-criteria voldoen aan de hoogste normen zodat het label de wens van de consument kan inwilligen om een tastbare impact uit te oefenen en schone hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. We geloven dat een vrijwillige certificering een sleutel is tot het hoger leggen van de lat voor algemene prestaties. We hopen dat WindMade zich zal ontwikkelen tot een goed voorbeeld van een norm voor bedrijven zodat de kloof tussen ambitie en realiteit gedicht kan worden," vertelt James Leape, Directeur-Generaal van WWF.

"Voor de eerste keer kunnen we onszelf in verbinding brengen met de consument en dit is iets wat we al lang van plan waren," vertelt Georg Kell, Uitvoerend Directeur van UN Global Compact. "Als een marktgebaseerde oplossing die de missie van Global Compact ondersteunt, heeft WindMade het potentieel om een drijvende kracht te zijn voor de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie door bedrijven overal ter wereld."

Het WindMade-initiatief zal in verder detail voorgesteld worden tijdens een samenkomst van de beleidsmensen van de oprichtende partners tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos op 28 februari. Dit evenement zal bijgewoond worden door hogere leidinggevenden van toonaangevende merken, alsook door andere belanghebbende partijen. Een openbare raadpleging zal vanaf maart 2011 gehouden worden om de ontwikkeling van de certificeringsnorm mee te delen.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.windmade.org.

Opmerkingen aan de redacteur:

Over WindMade

Het WindMade-label zal beheerd worden door een non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie door bedrijven beter in staat te stellen om hun investeringen op het vlak van windenergie te communiceren naar hun aandeelhouders toe. WindMade streeft ernaar dit te bereiken door de transparantie van bedrijfsinvesteringen op het vlak van windenergie te verhogen, door de burger kennis bij te brengen over de implicaties van het gebruik van verschillende energiebronnen, en door het in staat stellen van consumenten om te kiezen voor bedrijven die een reëel bijdragen tot het leveren van nieuwe windenergie.

Over de oprichtende partners:

Global Wind Energy Council (GWEC)

GWEC is de globale beroepsvereniging van de windenergiesector, en het levert een geloofwaardig en representatief forum voor de gehele windenergiesector op het internationale niveau. GWEC's missie bestaat erin te verzekeren dat windenergie zichzelf vestigt als een van de meest toonaangevende energiebronnen ter wereld en dat het substantiële voordelen biedt op het vlak van milieu en economie.

WWF

WWF is een van 's werelds grootste en meest gerespecteerde onafhankelijke natuurbeschermingsorganisaties. Het is een onafhankelijke stichting die geregistreerd staat onder de Zwitserse wetgeving. WWF's missie bestaat erin een halt toe te roepen aan de teloorgang van het natuurlijk milieu van de planeet en te bouwen aan een toekomst waarin mensen in harmonie samenleven met de natuur door de biologische diversiteit van de aarde te behouden en door te verzekeren dat het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam is en de vermindering van vervuiling en verspilling bevorderd wordt.

United Nations Global Compact

United Nations Global Compact werd opgericht in 2000 en roept bedrijven wereldwijd op om hun strategieën en activiteiten in lijn te brengen met tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie, en om actie te ondernemen als ondersteuning van de ruimere VN-doelstellingen. Doorheen de ontwikkeling, implementatie en openbaarmaking van een verantwoordelijk bedrijfsbeleid en -praktijken, kunnen bedrijven helpen verzekeren dat de markten vorderingen maken op een zodanige manier dat economieën en gemeenschappen waar dan ook bevoordeeld worden. UN Global Compact is geen regulerende instantie maar een vrijwillig leiderschapsplatform voor dialoog en informatieoverdracht. Met meer dan 8.900 ondertekenaars in meer dan 135 landen is het het grootste initiatief ter wereld voor bedrijfsverantwoordelijkheid. www.unglobalcompact.org

LEGO Group

LEGO Group werd opgericht in 1932 en is nu een van de grootste speelgoedfabrikanten ter wereld. De producten van LEGO(R) worden verkocht over de hele wereld. LEGO Group verbindt zich ertoe de verbetering te ondersteunen van kwesties die van belang zijn voor zijn aandeelhouders en het heeft als onderdeel van zijn agenda 'Milieu, Sociaal en Bestuur' ambitieuze hernieuwbare energiedoelstellingen vastgesteld.

"Een globale norm zal bijdragen tot de vorming van transparantie van onze activiteiten en die van andere bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie. We ondersteunen dit initiatief omdat we geloven dat het zal bijdragen tot een toename van de globale vraag naar hernieuwbare energie binnen bedrijven", vertelt Jorgen Vig Knudstorp, Algemeen Directeur van LEGO Group.

PricewaterhouseCoopers

PwC is een van 's werelds grootste leveranciers van adviesdiensten voor verzekeringen, belastingen en bedrijfsactiviteiten. Elke dag werken 161.000 werknemers van PwC in 154 landen hard samen om sterke relaties met andere partijen uit te bouwen en de problemen en wensen die hen drijven beter te begrijpen. PwC meet succes door het vermogen om de waarde te creëren waar klanten, mensen en het ruimere investerende publiek naar op zoek zijn. PwC is de officiële verificatiepartner.

"De ontwikkeling van een globale norm voor de investeringen van bedrijven in windenergie is een nieuwe en ambitieuze onderneming. PwC is tevreden dat het de expertise van zijn globaal netwerk mag aanwenden om zo dienst te doen als de leidende adviseur van het technische comité dat de WindMade-norm ontwikkelt", vertelt Dennis M. Nally, Voorzitter van PricewaterhouseCoopers International

Vestas Wind Systems

Elke dag opnieuw leveren de windturbines van Vestas schone energie die de preventie van de klimaatverandering ondersteunt. Windenergie uit de meer dan 40.000 windturbines van Vestas reduceren momenteel de koolstofemissies met meer dan 40 miljoen ton CO2 per jaar, terwijl het tegelijkertijd bouwt aan energieveiligheid en -onafhankelijkheid.

Vestas is de globale marktleider in de windenergiesector en met een ervaring van 30 jaar is het actief in 65 landen als de enige globale, zuiver op windkrachtcentrales gerichte producent en als baanbreker in de sector. De meer dan 20.000 werknemers van Vestas zijn uiterst toegewijd aan windenergie en WindMade is een uitstekend voorbeeld van de toewijding van Vestas aan hernieuwbare energie wereldwijd.

Bloomberg

Bloomberg startte in 1981 met het kernidee dat het brengen van transparantie naar kapitaalmarkten via toegang tot informatie de kapitaalstromen zou doen toenemen, economische groei en jobs zou creëren, en de kosten die gepaard gaan met zakendoen aanzienlijk zou verminderen. Het Bloomberg van vandaag bouwt verder op die grondslag - alles wat Bloomberg doet brengt besluitvormers in bedrijven, de financiële wereld en overheden in verbinding met een breed en dynamisch netwerk van informatie, nieuws, mensen en ideeën hetgeen leidt tot snellere en efficiëntere beslissingen. Bloomberg is de officiële gegevensleverancier van WindMade.

"De beleggers, die in toenemende mate op zoek zijn naar 'bijkomende financiële' informatie, zullen vragen naar de bereidheid van bedrijven om de energiebronnen die in hun producten steken bekend te maken. Als de officiële gegevensleverancier van WindMade, gelooft Bloomberg dat consumentennormen en een verhoogde transparantie van de investeringen van bedrijven in windenergie het globale gebruik zullen versnellen," vertelt Curtis Ravenel, Globale Directeur Duurzaamheid.

  
  Contactinformatie:
  
          Morten Kamp Jorgensen, Communicatie
  Belangrijkste +45-2237-1433, mokjo@vestas.com
  Perscontacten -------------------------------
          Angelika Pullen, Directeur Communicatie
          +32-473-947-966, Angelika.Pullen@gwec.net
          -----------------------------------------

Persmap is beschikbaar op http://www.windmade.org

(1) TNS Gallup juni 2010

BRON WindMade