Winst en goede vooruitzichten voor Van Leeuwen Buizen Groep

22 Apr, 2010, 08:00 BST Van Van Leeuwen Pipe and Tube Group

ZWIJNDRECHT, The Netherlands, April 22, 2010 /PRNewswire/ --

- positief resultaat in 2009

- profijt van spreiding over regio's en marktsegmenten

- financiële slagkracht voor expansie

De Van Leeuwen Buizen Groep heeft in 2009 een positief resultaat gerealiseerd, ondanks de moeilijke economische omstandigheden. Dit kon onder meer worden bereikt door de spreiding over regio's en marktsegmenten. Kosten werden waar nodig gereduceerd en voorraden werden aangepast aan het activiteitenniveau.

De onderneming kreeg te maken met een abrupt afnemende vraag, dalende materiaalprijzen en een teruglopende brutomarge. Het bedrijfsresultaat voor belasting en deelnemingen is EUR 8,7 miljoen (in 2008: 43,2 miljoen). De nettowinst bedraagt EUR 1,9 miljoen (in 2008: 35,2 miljoen). De omzet daalde met zo'n 40% tot EUR 457 miljoen in 2009. De onderneming heeft de solide financiële positie in 2009 kunnen vasthouden. De balans van de onderneming bleef met een solvabiliteit van 50% onveranderd sterk.

De markt in 2009 kenmerkte zich door aanzienlijke vraaguitval in vrijwel alle sectoren en regio's en een sterke daling van de prijzen, met name voor de gelaste buizen. De sterk dalende prijzen werden tevens veroorzaakt door overcapaciteit aan de aanbodzijde door excessieve capaciteitsuitbreiding in de laatste jaren van fabrieken wereldwijd. Ondanks de daling van het marktvolume behield Van Leeuwen haar marktaandeel.

Om de voorraadniveaus in lijn te brengen met de lagere marktvolumes en negatieve effecten van prijsdalingen tegen te gaan, verlaagde Van Leeuwen gedurende 2009 de voorraadniveaus wereldwijd met meer dan 30%. Door kostenmaatregelen daalden de totale bedrijfskosten ten opzichte van 2008 met 17% (meer dan EUR 16 miljoen). Het beleid was om deze kostenmaatregelen zo min mogelijk van invloed te laten zijn op het personeelsbestand en daarmee kennis en kunde in de onderneming te behouden. Gedwongen ontslagen zijn hiermee beperkt gebleven. In totaal is het aantal medewerkers verminderd met 11%.

Vooruitzichten

Tekenen van een iets aantrekkende vraag zijn zichtbaar doch nog sterk verschillend per sector. De ervaring van de 85-jarige geschiedenis van het bedrijf leert dat substantieel herstel van omzet en nettowinst na een sterke terugval van de vraag in de markt doorgaans pas na twee à drie jaar optreedt. Over het algemeen heerst een afwachtende houding in de markt. De verwachting is dat 2010 een jaar zal worden met een zwakke vraag en in eerste instantie aanhoudende onzekerheid.

Peter Rietberg, Voorzitter van het Bestuur: "Gebaseerd op een balans met een sterke solvabiliteit en ruime kasmiddelen geeft de financiële situatie van de onderneming voldoende slagkracht voor expansie. Voor continuïteit en groei van de onderneming is als altijd het vertrouwen van onze klanten en de steun van onze leveranciers van doorslaggevend belang. De combinatie van bekwame medewerkers, financiële slagkracht, rijke historie en focus op specialisme biedt onze onderneming ook in 2010 veel kansen voor een sterk jaar."

Meer informatie over de ontwikkelingen wereldwijd en financiële gegevens, vindt u in het uitgebreidere persbericht op de website: http://www.vanleeuwen.com.

Van Leeuwen Buizen Groep

De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal opererende handelsonderneming in stalen buizen, buiscomponenten en afsluiters. Het bedrijf is in vrijwel alle industriële sectoren actief. De basis van het bedrijf is gelegd in 1924. De Groep telt circa veertig vestigingen verspreid over Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

http://www.vanleeuwen.com

BRON Van Leeuwen Pipe and Tube Group