World GTL Inc begint grootste rechtszaak ooit tegen het bedrijf Petrotrin van de overheid van Trinidad

15 Mei, 2010, 01:07 BST Van World GTL Inc

NEW YORK, May 14, 2010 /PRNewswire/ --

- Rechtszaak van US$2 miljard claimt dat Petrotrin activa heeft onteigend van joint venture bedrijf World GTL Trinidad Limited

World GTL Inc, dat zich in de grootste rechtszaak die ooit is aangespannen tegen een particulier of overheidsbedrijf in Trinidad bevindt zei tussen aankomende verkiezingen dat het met de hulp van een bevel van de rechtbank een klacht heeft ingediend tegen het petroleumbedrijf van de overhead van Trinidad en Tobago (Petrotrin) bij de Amerikaanse Federal District rechtbank voor het onrechtmatig onteigenen van haar activa in een joint venture bedrijf World GTL Trinidad Limited. De klacht verzoekt om een schadevergoeding van meer dan US$2 miljard.

World GTL Trinidad Limited was een gas-to-liquid fabriek aan het bouwen binnen de raffinaderij van Petrotrin in Point-a Pierre, Trinidad die voor 51% in handen is van de dochteronderneming World GTL of St. Lucia Ltd van World GTL Inc en voor 49% in handen van Petrotrin. Toen de activa onteigend werd, werd de fabriek gebouwd en het zou de eerste commerciële GTL-fabriek in het Westerse halfrond zijn.

World GTL Inc zegt dat het een schadevergoeding wil die gelijk is aan de geschatte bedrijfswaarde, ingeschat door Wall Street analisten voor een eventuele beursgang.

World GTL zegt in de klacht dat Petrotrin haar geheime plan om de fabriek te onteigenen uitvoerde met volledig medeweten en instemming van de overheid van Trinidad.

In 2005 gingen World GTL Inc en Petrotrin een "projectovereenkomst" aan om een gas-to-liquid fabriek te bouwen bij Petrotrin's raffinaderij op een locatie die geselecteerd werd door Petrotrin en aanbevolen werd als veilig terwijl het in feite precies onder de zwavelzuurfabriek van Petrotrin lag. Petrotrin verzekerde World GTL Inc ervan dat locatie van de raffinaderij milieuvriendelijk was.

"Om de projectfinanciering te krijgen, introduceerde Petrotrin ons aan Credit Suisse, waar een voormalige minister van financiën van Trinidad nu werkzaam is als functionaris. De bank stemde ermee in een lening te geven van US$125 miljoen," aldus James Carlisle, vicepresident financiën en activiteiten van World GTL Inc.

"In tegenstelling tot de voorstellingen van Petrotrin kwamen er vele giftige zwaveluitstoten uit de raffinaderij van Petrotrin toen we de overeenkomst aangingen, wat de gehele faciliteit vervuilde waaronder de gas-to-liquid fabriek," zei Carlisle. "We moesten de fabriek vele keren evacueren, soms voor wel twee maanden aan een stuk, wat onvoorzien kosten en vertragingen met zich meebracht waardoor onze mogelijkheid om de afrondingsdatum die uiteengezet werd in de overeenkomst met Credit Suisse ernstig beïnvloed werd. Het sluiten en evacueren van de fabriek bleef aanhouden ondanks de vele geruststellingen van onze partner, Petrotrin, dat de situatie opgelost werd," zei hij.

Volgens de klacht kocht de Petrotrin echter stiekem de lening, die gezamenlijk gegarandeerd was, van World GTL Trinidad van Credit Swiss wat duidelijk liet zien dat het haar bedoeling was om enige eigenaar van de gas-to-liquid fabriek te worden.

"Daarnaast liet Petrotrin zich in met handelingen die duidelijk hun fiduciaire verantwoordelijkheden jegens het GTL joint venture bedrijf negeerden wat aantoont dat het bedrijf van plan was om het project over te nemen," vervolgde Carlisle. "Hieronder valt een betaling aan Credit Suisse van een betwiste US$16,2 miljoen premie om zo eigenaar te kunnen worden van de lening," zei Carlisle. "Dit werd in het geheim gedaan zodat ze een wanprestatie kunnen verklaren en de activa konden onteigenen zonder ons daarvoor te compenseren," zei hij.

Volgens de klacht beweren World GTL Inc en haar dochteronderneming World GTL St. Lucia dat Petrotrin niet de vereiste correcties aanbracht met betrekking tot het zwavelzuurprobleem omdat het wilde dat de bouw van de fabriek niet op tijd afgerond zou worden waardoor een wanprestatie gecreëerd zou worden onder de voorwaarden van de leningovereenkomst met Credit Suisse. Hierdoor kon Petrotrin een ontvanger aanwijzen om alle activa van het gehele project over te nemen zonder daarvoor de juiste compensatie te geven aan World GTL Inc. Deze handeling was niet alleen in strijd met de overeenkomsten tussen de partijen, maar was op het eerste gezicht frauduleus volgens de klacht.

World GTL Inc wil compensatie van Petrotrin voor beweerde fraude, verkeerde voorstelling van zaken, contractschending, onterechte verrijking, nalatigheid en onteigening.

World GTL Inc dat gebaseerd is in New York City, werd in 2000 opgericht om gas-to-liquid (GTL) faciliteiten te bouwen en runnen die natuurlijk gas (kool en andere koolwaterstof) omzetten in niet vervuilende brandstoffen van hoge kwaliteit en andere waardevolle producten.

BRON World GTL Inc