W.P. Stewart & Co., Ltd. maakt netto-inkomsten voor eerste kwartaal 2006 bekend: USD 12,7 miljoen

27 Apr, 2006, 19:09 BST Van W.P. Stewart & Co., Ltd.

HAMILTON, Bermuda, April 27 /PRNewswire/ --

- USD 0,28 verwaterde winst per aandeel voor het eerste kwartaal

W.P. Stewart & Co., Ltd. maakte vandaag netto-inkomsten van USD 12,7 miljoen bekend, of USD 0,28 per aandeel (verwaterd) en USD 0,28 per aandeel (basis), voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2006. Dit in vergelijking met de netto-inkomsten van USD 12,8 miljoen of USD 0,28 per aandeel (verwaterd) en USD 0,28 per aandeel (basis) tijdens het eerste kwartaal van het voorgaande jaar.

De netto-inkomsten van USD 12,7 miljoen voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2006, aangepast voor de toevoeging van USD 1,8 miljoen, bestaande uit ingecalculeerde kosten van afschrijvingen en andere ingecalculeerde kosten op een belastingsbasis ("nettowinst"), bedroegen USD 14,5 miljoen, of USD 0,32 per aandeel (verwaterd). In hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar bedroeg de nettowinst USD 15,3 miljoen (USD 12,8 miljoen netto-inkomsten aangepast voor de toevoeging van USD 2,5 miljoen bestaande uit ingecalculeerde kosten van afschrijvingen en andere ingecalculeerde kosten op een belastingsbasis), of USD 0,33 per aandeel (verwaterd).

Voor het eerste kwartaal van 2006 waren er 45.941.269 gewone uitstaande aandelen op een gewogen gemiddelde verwaterde basis in vergelijking met 45.861.264 gewone uitstaande aandelen voor het eerste kwartaal van 2005 op dezelfde gewogen gemiddelde verwaterde basis.

Rendement

Het rendement in de W.P. Stewart & Co., Ltd. U.S. Equite Composite ("Composite") voor het eerste kwartaal van 2006 bedroeg +1,5% 'pre-fee' (vóór vergoeding) en +1,2% 'post-fee' (na vergoeding). Dit in vergelijking met +4,2% voor de S&P 500.

Voor de periode van twaalf maanden eindigend op 31 maart 2006, bedroeg het rendement in de Composite +14% 'pre-fee' en +12,8% 'post-fee'. Dit in vergelijking met +11,7% voor de S&P 500.

In ieder van de één, drie, vijf en tien jaar durende periodes die eindigden op 31 maart 2006 lag het rendement van de W.P. Stewart U.S. Equite Composite hoger dan het rendement van de S&P 500 op een 'pre-fee' basis en voor de één, vijf en tien jaar durende periodes op een 'post-fee' basis.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen op het einde van het kwartaal bedroeg ongeveer USD 9,4 miljard, in vergelijking met ongeveer USD 9,5 miljard op 31 december 2005, en ongeveer USD 8,9 miljard op 31 maart 2005.

De totale nettostromen beheerd vermogen voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2006 bedroegen ongeveer -USD 237 miljoen, in vergelijking met de totale nettostromen van ongeveer -USD 232 miljoen en ongeveer -USD 43 miljoen respectievelijk in het vierde en in het eerste kwartaal van 2005.

De netto cashflows van bestaande accounts in het kwartaal bedroegen ongeveer -USD 31 miljoen, in vergelijking met ongeveer +USD 17 miljoen en ongeveer +USD 31 miljoen respectievelijk in het vierde en in het eerste kwartaal van 2005.

De netto nieuwe stromen (netto bijdragen voor onze openbaar beschikbare fondsen en stromen van nieuwe accounts min de gesloten accounts) bedroegen ongeveer -USD 206 miljoen voor het kwartaal in vergelijking met ongeveer -USD 249 miljoen en ongeveer -USD 74 miljoen respectievelijk in het vierde en in het eerste kwartaal van 2005.

Doorzichtige winstcapaciteit

W.P. Stewart & Co., Ltd. concentreert zijn beleggingen in grote, over het algemeen minder cyclische, groeiende bedrijven. In het dertigjarige bestaan van het bedrijf varieerde de groei in de winstcapaciteit van de cliëntenportefeuilles, die wordt gemeten als winst per aandeel, van ongeveer 10% tot 20% per jaar.

De "doorzichtige" winstcapaciteit van de cliëntenportefeuilles blijft momenteel stevig positief met een portefeuillewinst per aandelengroei op een vierkwartaalsbasis dat naar een historisch topniveau is geëvolueerd. De onderzoeksanalisten van het Bedrijf verwachten dat de "doorzichtige" winstgroei van de portefeuille de komende jaren zo'n 12-15% zal bedragen.

Inkomsten en winst

De inkomsten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2006 bedroegen USD 36,2 miljoen, in vergelijking met USD 34,8 miljoen voor hetzelfde kwartaal in 2005.

De gemiddelde bruto beheersvergoeding bedroeg 1,14% op jaarbasis voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2006, in vergelijking met 1,17% op jaarbasis voor hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Zonder de op de 'performance fee' gebaseerde accounts, bedroeg de gemiddelde bruto beheersvergoeding 1,27% voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2006, in vergelijking met 1,28% op jaarbasis voor hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

De totale bedrijfskosten stegen met ongeveer USD 600.000 tot USD 21,2 miljoen voor het eerste kwartaal 2006, van USD 20,6 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Tijdens 2004, 2005 en in het eerste kwartaal van 2006 heeft het Bedrijf beperkte aandelen uitgegeven aan verscheidene werknemers. De ingecalculeerde compensatiekost met betrekking tot deze beperkte aandelentoewijzingen voor het eerste kwartaal van 2006, die opgenomen is in "werknemersvergoeding en -voordelen", bedroeg ongeveer USD 280.000 na aanpassingen voor een herziening van ongeveer USD 500.000 met betrekking tot het vervallen van vroeger uitgegeven beperkte aandelen. We verwachten dat de compensatiekosten met betrekking tot deze beperkte aandelentoewijzingen voor 2006 minstens USD 6,7 miljoen zullen bedragen.

De USD 15,0 miljoen inkomsten vóór belastingen was 41,4% van de bruto inkomsten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2006 in vergelijking met USD 14,2 miljoen of 40,9% van de bruto inkomsten in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

De voorzieningen voor belastingen van het Bedrijf voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2006 bedroegen USD 2,3 miljoen tegenover USD 1,4 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Het belastingtarief bedroeg 15,6% van de inkomsten vóór belastingen voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2006 in vergelijking met 10% in het kwartaal eindigend op 31 maart 2005. De verhoging van ons belastingtarief heeft betrekking op de veranderingen in de toewijzing van onze portefeuillebeheeractiviteiten aan verschillende jurisdicties waar recent portefeuillebeheerders vertrokken zijn en nog andere veranderingen zijn gebeurd. Het aandeel van onze verschillende activiteiten in jurisdicties met hoge belastingen is wat toegenomen in vergelijking met de activiteiten in jurisdicties met lage belastingen. We ondernemen momenteel stappen om onze historische geografische mix opnieuw te herstellen.

Andere gebeurtenissen

Op 27 januari 2006 betaalde het Bedrijf een dividend van USD 0,30 per gewoon aandeel uit aan aandeelhouders die geregistreerd zijn vanaf 13 januari 2006 en op 28 april 2006 zal het een dividend van USD 0,30 per gewoon aandeel uitbetalen aan aandeelhouders die geregistreerd zijn vanaf 13 april 2006.

Teleconferentie

Samen met de bekendmaking van de winst van het eerste kwartaal 2006, zal W.P. Stewart & Co., Ltd. op donderdag 27 april 2006 een teleconferentie houden. De teleconferentie zal stipt om 9.15u (EDT) beginnen. Personen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de teleconferentie moeten het nummer +1-800-370-0898 (binnen de Verenigde Staten) draaien of het nummer +1-973-409-9260 (buiten de Verenigde Staten). De identificatie voor de conferentie is "W.P. Stewart". Om de uitzending van de conferentie live te beluisteren via het internet, surft u naar onze website op www.wpstewart.com en klikt u op de tab Investor Relations voor een link naar de webcast.

De teleconferentie zal kunnen herbeluisterd worden van donderdag 27 april 2006 om 12.00u (EDT) tot vrijdag 28 april 2006 om 17.00u (EDT). Om toegang te krijgen tot de heruitzending vormt u het nummer +1-877-519-4471 (binnen de Verenigde Staten) of het nummer +1-973-341-3080 (buiten de Verenigde Staten). Het codenummer om deze heruitzending te beluisteren is 7280245.

Tot donderdag 4 mei 2006 kunt u de internetuitzending opnieuw bekijken op de website van het bedrijf http://www.wpstewart.com. Het bedrijf zal antwoorden op vragen die na de conferentie via e-mail ingediend worden.

W.P. Stewart & Co., Ltd. is een vermogensbeheerder die sinds 1975 wereldwijd research-intensieve diensten levert op het gebied van aandelenbeheer. Het Bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Hamilton, Bermuda en heeft bijkomende activiteiten of filialen in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

De aandelen van het Bedrijf staan genoteerd op de beurs van New York (NYSE: WPL) en op de beurs van Bermuda (BSX: WPS).

Voor bijkomende informatie surft u naar de website van het Bedrijf op http://www.wpstewart.com, of belt u naar W.P. Stewart Investor Relations (Fred M. Ryan) op het nummer +1-888-695-4092 (gratis binnen de Verenigde Staten) of +1-441-295-8585 (buiten de Verenigde Staten) of stuurt u een e-mail naar IRINFO@wpstewart.com.

Verklaringen in dit persbericht over onze veronderstellingen, verwachtingen, meningen, intenties, plannen of strategieën zijn op de toekomst gerichte verklaringen binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke verklaringen houden risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten verschillen van de resultaten die in deze verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten (deze lijst is niet limitatief): de ongunstige gevolgen van een achteruitgang of volatiliteit van de aandelenmarkten, een algemene verslechtering van de economie, de gevolgen van economische, financiële of politieke gebeurtenissen, een verlies van cliëntenaccounts, het onvermogen van het Bedrijf om bekwaam personeel aan te trekken of te behouden, een uitdaging voor de belastingstoestand in de VS, concurrentie van andere bedrijven, veranderingen in het overheidsbeleid of de voorschriften, een daling in het rendement van de producten van het Bedrijf, het onvermogen van het Bedrijf om zijn bedrijfsstrategie te implementeren, het onvermogen van het Bedrijf om onvoorziene kosten te beheren en andere gevolgen met betrekking tot juridische stappen of onderzoeken van overheids- en zelfregulerende organisaties, industriecapaciteit en trends, veranderingen in de vraag naar de diensten van het Bedrijf, veranderingen in de bedrijfsstrategie of de ontwikkelingsplannen van het Bedrijf en onvoorziene verplichtingen. De informatie in dit persbericht is geldig op de datum van dit persbericht en zal niet geüpdatet worden als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

  
   (Alle cijfers zijn in USD)

   W.P. Stewart & Co., Ltd.
   Niet-geaudite verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

  

                   Voor de drie maanden eindigend op
               31 maart 2006  31 dec. 31 2005  31 maart 2005
  
   Inkomsten:
    Vergoedingen      $27.187.308   $34.339.458   $27.235.901
    Commissies        8.260.794    10.087.334    7.189.398
    Aandelen en andere     798.077    1.035.520     408.497

                36.246.179    45.462.312    34.833.796
  
   Kosten:
    Werknemersvergoeding en 
     -voordelen       7.738.837    12.575.819    7.227.596
    Uitbetaalde 
     vergoedingen      2.174.908    2.973.947    1.887.350
    Commissies, 
     vereffening en   
     verhandeling      1.642.079    2.103.729    1.486.802
    Onderzoek en
     administratie      3.629.544    3.517.898    3.736.034
    Marketing        1.711.094    1.600.230    1.539.959
    Afschrijvingen en  
     amortisatie       1.575.794    2.051.310    2.043.389
    Vermindering van 
     immateriële activa       -    12.452.978       -
    Overige 
     Bedrijfskosten     2.762.137    2.545.850    2.678.969
                21.234.393    39.821.761    20.600.099
  
   Inkomsten vóór 
    belastingen       15.011.786    5.640.551    14.233.697
  
   Voorziening voor 
    belastingen       2.347.675    2.868.987    1.423.370
   
   Netto inkomsten     $12.664.111    $2.771.564   $12.810.327
  
   Winst per aandeel:
  
   Basiswinst per aandeel     $0,28      $0,06      $0,28
  
   Verwaterde winst 
    per aandeel          $0,28      $0,06      $0,28
 

  
   W.P. Stewart & Co., Ltd.
   Niet-geaudite verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
  
                        Procentuele wijziging van 
                      31 dec. 2005   31 maart 2005
  
   Inkomsten:
    Vergoedingen              -20,83%      -0,18%
    Commissies               -18,11%      14,90%
    Aandelen en andere           -22,93%      95,37%
  
                        -20,27%      4,05%
  
   Kosten:
    Werknemersvergoeding en -voordelen   -38,46%      7,07%
    Uitbetaalde vergoedingen        -26,87%      15,24%
    Commissies, vereffeningen 
    en verhandeling            -21,94%      10,44%
    Onderzoek en administratie        3,17%      -2,85%
    Marketing                6,93%      11,11%
    Afschrijvingen en amortisatie     -23,18%     -22,88%
    Vermindering van 
    immateriële activa          -100,00%      0,00%
    Overige bedrijfskosten          8,50%      3,10%
                        -46,68%      3,08%
  
   Inkomsten vóór belastingen        166,14%      5,47%
  
   Voorziening voor belastingen       -18,17%      64,94%
  
   Netto inkomsten             356,93%      -1,14%
  
   Winst per aandeel:
  
   Basiswinst per aandeel          366,67%      0,00%
  
   Verwaterde winst per aandeel       366,67%      0,00%



    W.P. Stewart & Co., Ltd.
    Netto stromen beheerd vermogen(i)
                          (in miljoenen)
  
                   Voor de drie maanden eindigend op 
                    31 maart   31 dec.  31 maart 
                     2006    2005    2005
  
    Bestaande accounts:
     Bijdragen           $329    $260    $312
     Opnames            (360)    (243)    (281)
    Netto stromen van bestaande 
     accounts             (31)     17     31
    Openbaar beschikbare fondsen:
     Bijdragen            34     85     54
     Opnames             (69)    (38)    (75)
    Directe accounts geopend      57     114     71
    Directe accounts gesloten    (228)    (410)    (124)
    Netto nieuwe stromen       (206)    (249)    (74)
  
    Netto stromen beheerd    
     vermogen            $(237)   $(232)    $(43)
  
   (i) De bovenstaande tabel verklaart de totale netto stromen beheerd 
     vermogen voor de drie maanden eindigend respectievelijk op 31 maart 
     2006, 31 december 2005 en 31 maart 2005, waarin ook de veranderingen
     in de netto stromen van bestaande accounts en de netto nieuwe 
     stromen (netto bijdragen aan onze openbaar beschikbare fondsen en 
     stromen van nieuwe accounts min de gesloten accounts) zijn 
     opgenomen. De tabel omvat niet de totale waardevermeerdering of 
     waardevermindering in beheerd vermogen, met uitzondering van het 
     bedrag dat toe te schrijven is aan opnames en de gesloten accounts. 

Website: http://www.wpstewart.com

BRON W.P. Stewart & Co., Ltd.