WWF-Canada roept op tot beter toezicht op de visserij naar lodde

25 Aug, 2016, 14:46 BST Van WWF-Canada

ST JOHN'S, Newfoundland, August 25, 2016 /PRNewswire/ --

Kleine vissen worden uit het oog verloren in Newfoundland 

"Er is beter toezicht nodig op de visserij naar lodde in Newfoundland en Labrador", aldus WWF-Canada vandaag in antwoord op deze oproep om de visserij naar lodde volledig te stoppen.

Begin augustus heeft WWF-Canada een rapport vrijgegeven over voedervissen, Voedsel voor allemaal, met de waarschuwing dat in 75 procent van de Canadese visserijen voor voedervissen de status van de visstand onbekend is - onder meer in alle loddevisserijen. Deze kleine vissen zijn van vitaal belang voor uitstervende roofdieren, zoals walvissen en zeevogels en zijn essentieel voor het herstel van de commerciële visserij, zoals die op kabeljauw.

"Loddevisserijen zouden jaarlijks geëvalueerd moeten worden en visstanden moeten worden gecontroleerd met behulp van akoestische onderzoeken, zodat er een nauwkeurige schatting kan worden gebruikt bij het vaststellen van het totale vangstquotum", aldus Aurelie Cosandey-Godin, senior oceaanspecialist bij WWF-Canada. "Visserijen en Oceans Canada moeten een moderne visserij-aanpak implementeren die is gebaseerd op het volledige ecosysteem - een aanpak die rekening houdt met de behoeften van meerdere vissoorten, in tegenstelling tot één visstand - om de levensvatbaarheid van voedervissen en daarvan afhankelijke roofdieren op lange termijn te waarborgen."

Er zijn voedervisexperts van WWF-Canada beschikbaar voor interviews.

Wat zijn lodden?  

  • Lodden zijn kleine vissen die een belangrijke voedselbron vormen voor zeevogels, walvissen, zeehonden en verschillende soorten bodemvissen, waaronder kabeljauw.
  • Lodden zijn te vinden in de koude wateren van de noordwestelijke Atlantische Oceaan, met name rond Newfoundland en Labrador.

Commerciële visserij  

  • Er zijn vier visserijen in Atlantisch Canada: twee in de Golf van St. Lawrence en twee in Newfoundland en Labrador. De commerciële visserij heeft een totaalomzet van ongeveer $10 miljoen per jaar.
  • Traditioneel wordt er in de riviermonding van de St. Lawrence en de golf van St. Lawrence op lodde gevist voor gebruik als meststof of aas.
  • Tegenwoordig is er een lucratieve markt ontstaan voor kuit, die voornamelijk aan de Japanse markt wordt verkocht voor gebruik op sushi als masaga (oranje eitjes). De huidige visserij richt zich op grote, kuitdragende vrouwtjes.

WWF-Canada roept op tot:  

  • Erkenning van het huidige gebrek aan gegevens voor de loddevisserij en het ontwikkelen van een plan om deze lacunes in te vullen, door de visserijen, Oceans Canada en relevante belanghebbenden.
  • Het jaarlijks uitvoeren van beoordelingen op loddevisserijen (zoals vóór 2008 al het geval was), in plaats van om de twee jaar in Labrador in Newfoundland.
  • Akoestische onderzoeken van de Golf van St. Lawrence, waar er momenteel niet gemonitord wordt op de loddestand. Dit is de meest nauwkeurige manier om de loddestand te beoordelen.

Over World Wildlife Fund Canada 

WWF-Canada creëert oplossingen voor de milieu-uitdagingen die voor de Canadezen het belangrijkst zijn. We werken op plaatsen die uniek en ecologisch van belang zijn, zodat natuur, dier en mens samen kunnen gedijen. Uiteindelijk zijn we allemaal (wilde) dieren. Ga voor meer informatie naar wwf.ca.

Catharine Tunnacliffe, communicatiespecialist, ctunnacliffe@wwfcanada.org , +1 647 624 5279.


BRON WWF-Canada