Zes op de tien Amerikaanse multinationals contracteren autochtone leidinggevenden voor hun dochterondernemingen in het buitenland

28 Aug, 2006, 09:30 BST Van Catenon Worldwide Executive Search

LONDEN, August 28 /PRNewswire/ --

- Volgens Cátenon Worlwide Executive Search is Latijns-Amerika de bron van nieuw talent en levert 10% van de leidinggevenden met een toppositie voor deze dochterondernemingen

Volgens een studie van Cátenon Worldwide Executive Search, een Europees professioneel wervingskantoor, geeft 60% van de Amerikaanse bedrijven met ondernemingen in het buitenland de voorkeur aan autochtone leidinggevenden als tussenpersoon voor het hoofdkantoor en de dochteronderneming in plaats van hun leidinggevenden uit te zenden naar een ander land met een andere bedrijfscultuur en gewoonten.

Volgens dit Europese bedrijf is deze veranderende trend in HR-management bij Amerikaanse multinationals de afgelopen jaren versneld. Dit is vooral toe te schrijven aan het belang van nieuwe spelers in de internationale economie, zoals China en India, die het traditionele leiderschap van de Verenigde Staten onder druk zetten.

Op deze manier dwingt deze nieuwe internationale context de Amerikaanse bedrijven hun bedrijfsstrategieën te herzien door leidinggevenden aan te nemen in de landen waarin ze zich vestigen, zodat hun concurrentiepositie wordt gegarandeerd en de kosten worden verlaagd.

De studie toont bovendien dat de professionele prestaties van een autochtone leidinggevende beter zijn dan die van "uitgezonden leidinggevenden", aangezien ze door andere factoren beïnvloed zouden kunnen worden, zoals de cultuur en de taal of door een gebrek aan kennis met betrekking tot de wetten of het belastingsysteem, waardoor het succes van het bedrijf zou kunnen worden belemmerd.

Deze analyse van Cátenon Worldwide Executive Search geeft aan dat de belangrijkste reden waarom de Verenigde Staten geen banen creëren binnen de eigen grenzen niet toe te schrijven is aan het delokaliseren van de productie, maar eerder aan het feit dat de selectie van leidinggevenden in steeds mindere mate afhankelijk is van de nationaliteit en in steeds hogere mate van persoonlijke talenten. In feite was, volgens recente studies, slechts een afname van 300.000 van de 2,7 miljoen banen in de Verenigde State te wijten aan dit fenomeen.

Latijns-Amerika is de nieuwe bron van gekwalificeerde leidinggevenden

Het verslag van Cátenon Worldwide Executive Search meldt bovendien dat landen zoals Chili, Mexico en Argentinië niet alleen de aangewezen bestemming zijn voor multinationals voor het delokaliseren van de productie, maar ook in toenemende mate de bron van leidinggevenden.

Wanneer we naar de meest recente cijfers kijken, is het contracteren van Latijns-Amerikaanse leidinggevenden in Amerikaanse bedrijven de afgelopen vijf jaar met 370% toegenomen. Bovendien is op dit moment 10% van de hoogopgeleide leidinggevenden in de Latijns-Amerikaanse regio "brain drain".

In reactie op deze situatie gaan Europese economische hogescholen verbintenissen aan met de belangrijkste opleidingscentra in Latijns-Amerika in de hoop dat het aantal gekwalificeerde leidinggevenden afkomstig uit deze regio zal toenemen in hun MBA-programma's. Bovendien willen Europese economische hogescholen dat het aantal Latijns-Amerikaanse studenten in hun postdoctorale cursussen geleidelijk zal toenemen. Het is nu zelfs zo dat drie van de tien studenten uit Latijns-Amerika komen.

Redacteuren: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pablo Herreros, pherreros@goodwill.es

BRON Catenon Worldwide Executive Search