Zout & hoge bloeddruk: huidige medische richtlijnen achterhaald

13 Dec, 2004, 07:00 GMT Van EuSalt

BRUSSEL,, December 13 /PRNewswire/ -- Een gerenommeerde medische expert heeft de huidige Europese en Amerikaanse richtlijnen over zout en hypertensie "achterhaald" en "eenzijdig" genoemd. Deze richtlijnen zijn in de jaren '90 ontworpen op basis van onderzoeken uit de jaren '80 en zijn misleidend, aldus de Duitse professor Dr. Karl-Ludwig Resch tijdens de 12e jaarlijkse Aachener Diatetik Fortbildung (voortgezette training op het gebied van diëtetiek) in Aken.

"Als we kijken naar de huidige studies is er geen duidelijke correlatie tussen de ingenomen hoeveelheid zout en bloeddruk," houdt Dr. Resch vol. "Uit twee Cochrane meta-analyses die aan het begin van dit jaar zijn bijgewerkt is geen duidelijk verband gevonden tussen zoutconsumptie en hoge bloeddruk." Hij wees erop dat alle huidige studies aantoonden dat een strikt zoutarm dieet leidde tot een daling van de systolische bloeddrukwaarden van slechts enkele millimeters, en dan alleen bij mensen die last hadden van hoge bloeddruk en niet bij gezonde mensen. Dr. Resch wees er ook op dat de resultaten alleen gebaseerd waren op korte-termijn proeven; er zijn nog geen resultaten van studies die kijken naar de gevolgen op lange termijn.

Volgens Dr. Resch is het niet gerechtvaardigd om de huidige richtlijnen, met daarin de voordelen van zoutvermindering voor zowel mensen met en zonder hoge bloeddruk, in acht te blijven nemen. "De huidige richtlijnen zijn geen afspiegeling van de laatste kennis op dit gebied; deze kennis wordt hierin zelfs genegeerd," aldus de professor. Hij liet verder zien dat er tot op heden geen gewichtige onderzoeken hebben plaatsgevonden waarin het verband wordt geanalyseerd tussen zoutconsumptie en cardiovasculaire problemen of cardiovasculaire sterfte.

EuSalt is ontstaan om aan het publiek en andere geïnteresseerde partijen officiële informatie te verstrekken over zout en de vele gebruiksmogelijkheden hiervan. Een andere rol van deze organisatie zonder winstbejag is de promotie van goed gebruik van zout en het samenwerken met andere Europese Instituten.

U kunt contact opnemen met: Robert Speiser, Managing Director, EuSalt, Yzerlaan 4, B-1040 Brussel, Tel +32-(0)2-737-10-90, Fax +32-(0)2-737-10-99, info@eusalt.com

BRON EuSalt