7 av 10 laerere tror Internett kan bedre kommunikasjonen med foreldrene

29 Mar, 2011, 09:00 BST Fra it's learning AS

BERGEN, Norge, March 29, 2011 /PRNewswire/ -- 71 % av laererne føler at en sikker "foreldreportal" på Internett, der foreldre kan se detaljer om sine barns skolegang, ville forbedret kommunikasjonen mellom skole og foreldre - dette ifølge en undersøkelse utført blant 5805 laerere som den ledende leverandøren av IKT til undervisningen, itslearning(http://www.itslearning.no/), publiserte i dag.

I undersøkelsen, som ble gjennomført blant laerere i Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannia og USA, anså 75 % av laererne foreldreengasjement som "viktig" eller "svaert viktig" for at et barns utdanning skal lykkes.Imidlertid oppga 44 % av de spurte at de ikke har tid eller mulighet til å kommunisere med foreldrene så mye som de kunne ønsket.

-Laererne er enige om at det er av avgjørende betydning å involvere foreldrene, men de kan ikke kommunisere effektivt med dem, sier Morten Fahlvik, markedsresearcher hos itslearning.- De fleste laerere snakker med foreldre minst én gang i semesteret,men kommunikasjonen må foregå oftere for at den skal vaere effektiv.Internett kan vaere svaret - dersom verktøyet er riktig utformet.

Hvordan kommuniserer laerere med foreldre i dag? Ifølge undersøkelsen sender 46 % av laererne e-post til elevenes foreldre minst én gang i måneden, 37 % bruker tekstmeldinger/SMS, mens 24 % sender brev.

- Mange laerere tar i bruk en blanding av teknologier for å kommunisere med foreldrene, men ingen av dem er spesielt utformet for slik kommunikasjon, sier Fahlvik.- Laererne ønsker seg et verktøy som bedrer informasjonsflyten og reduserer arbeidsbyrden.

For å dekke dette behovet lanserte itslearning i fjor en foreldreportal. Som en del av selskapets skybaserte laeringsplattform oppdateres en stor del av informasjonen i portalen automatisk - dette gjelder f.eks. karakterer og fravaer. På den måten sparer laererne tid.Laererne kan også legge til spesifikk informasjon om enkeltelever.

- Laererne har vaert svaert positive, sier Fahlvik.- Vi utfører nå en undersøkelse blant foreldrene for å finne ut hva de synes om portalen.

For ytterligere informasjon, se http://www.itslearning.no/foreldreundersokelse2011

Besøk http://www.itslearning.eu/press for å finne din lokale itslearning-pressekontakt.

Om itslearning

itslearning er en leverandør av laeringsplattformer til utdanningssektoren.Plattformen brukes av millioner av laerere, elever, administrativt personale og foreldre verden over - og på alle utdanningsnivåer, fra grunnskole til universitet. Selskapet har hovedsete i Bergen i Norge samt kontorer i London, Birmingham, Berlin, Paris, Mulhouse, Malmø og Boston.

  
  Kontaktinformasjon:

  Kristine Lango
  Markedsførings- og kommunikasjonsansvarlig
  E-post:kristine.lango@itslearning.com
  Tlf.: +47-9828-3778

KILDE it's learning AS