Ablatherm-HIFU-utstyr tilgjengelig i Skandinavia for første gang ved hjelp av innovativ betalingsmodell

10 Jul, 2006, 23:23 BST Fra EDAP TMS S.A.

LYON, Frankrike, July 10 /PRNewswire/ --

- Det andre faste senteret med RPR-betalingsmodell lanseres for behandling av nylig diagnostiserte pasienter og pasienter med mislykket strålebehandling

EDAP TMS S.A. (Nasdaq: EDAP), verdenslederen innen høyintensiv fokusert ultralydbehandling av prostatakreft, melder om innføring av Ablatherm-HIFU-tjenester ved Aker sykehus i Oslo, som er det første HIFU-behandlingssenteret i Skandivavia. Aker har den største urologiavdelingen i Norge, og er et ledende senter i Skandinavia. Aker vil benytte Ablatherm-HIFU-utstyret i tråd med en innovativ avtale med produsenten EDAP om kompensasjon per inngrep ved fast installasjon (Revenue-Per-Procedure). Med denne betalingsmodellen kan sykehuset benytte Ablatherm-utstyret uten innledende kapitalutlegg ved å forplikte seg til bruk på et visst minimumsnivå. Ablatherm-HIFU-enheten vil vaere bredt tilgjengelig for pasienter fra alle de skandinaviske landene.

I første omgang skal Ablatherm-HIFU-enheten brukes på pasienter som strålebehandling har vaert mislykket for, gjennom et unikt partnerskap mellom sykehusets urologi- og røntgenavdeling. Enheten har også vist seg å vaere svaert effektiv til behandling av nylig diagnostiserte tilfeller av lokal prostatakreft. I begge tilfeller kan Ablatherm-HIFU-enheten gi effektiv behandling med resultater som er på høyde med tradisjonelle behandlingsmåter, men med lavere potensielle bivirkninger. Denne unike kombinasjonen av høy effektivitet og lavere bivirkninger gjør det mulig for pasientene å opprettholde livskvalitet etter behandling uten å befinne seg i en behandlingsmessig blindgate hvis kreften skulle komme tilbake.

Aker universitetssykehus i Oslo ble grunnlagt i 1895, og er ett av Oslos fire regionssykehus. Siden januar 2002 har institusjonen vaert organisert som et kommersielt drevet sykehus heleid av Helse Øst RHF. Sykehuset er tilknyttet det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som er det største, eldste og mest prestisjetunge universitetet i Norge. Aker er også hovedsenteret for akademisk medisinsk forskning i Norge. Oslo urologiske universitetsklinikk (OUU) ved Aker universitetssykehus er den største urologiske klinikken i Norge. Den betjener en befolkning på 580 000, og utgjør det urolgoiske regionssenteret i Helse Øst RHF, som 1,7 millioner nordmenn sogner til. OUU dekker alle aspekter av urologiske problemer og lidelser, og fokuserer spesielt på laparoskopiske og andre minimalt invasive metoder.

-Vi er svaert interesserte i Ablatherm-HIFU-teknikken, fordi den kan utgjøre et effektivt alternativ for kurativ behandling for pasienter som får tilbakefall av kreft etter strålebehandling, i tillegg til effektiv behandling av nydiagnostiserte pasienter, sier Dr. Steinar Karlsen, professor og klinikksjef ved OUU ved Aker universitetssykehus. -Ablatherm-HIFU er det HIFU-utstyret for prostatakreft som har vist seg mest effektivt i kliniske tester, og faglitteraturen viser klart at enheten er til betydelig potensiell nytte for mange pasienter. Ablatherm-HIFU-apparatet er også unikt i den forstand at det har tilpassede protokoller spesielt for de unike behandlingsparametrene som gjelder for effektiv behandling av tilbakfallstilfeller etter strålebehandling. Slike pasienter har ofte få alternativer for kurativ behandling. Ablatherm-apparatet vil vaere svaert interessant for disse pasientene, som i stadig større grad vektlegger livskvalitet som faktor ved valg av behandling.

-Vi er stolte over å ha fått det første HIFU-senteret i Skandinavia som behandler pasienter med prostatakreft, og over at dette skjer på en viktig institusjon som betjener hele den skandinaviske befolkningen, slik at enda flere pasienter vil ha muligheten til å nyttiggjøre seg Ablatherm-HIFU-alternativet som et ledd i kreftbehandling, sier Hugues de Bantel, administrerende direktør for EDAP. - Senteret foretok, som alltid, en grundig gjennomgang av kliniske data, faglitteratur og brukererfaring tilknyttet HIFU, og kom til konklusjonen at Ablatherm-HIFU er det mest fordelaktige og best klinisk utprøvde alternativet som er tilgjengelig i dag. De dedikerte og grundig undersøkte parametrene for tilfeller av mislykket strålebehandling viser klart et økende behov for en måte å hjelpe disse pasientene på, og Ablatherm-HIFU er det eneste HIFU-apparatet hvor disse dedikerte funksjonene gir et sikkert, effektivt og veldokumentert behandlingsalternativ som ivaretar livskvaliteten til disse pasientene, som i dag står ovenfor svaert vanskelige valg. Vårt fokus er fortsatt god, korrekt og egnet opplaering av både medisinermiljøet og pasientene for å sikre den beste behandlingsstandarden for hvert pasienttilfelle, og Ablatherm-HIFU-utstyret spiller åpenbart en betydelig rolle ved å tilby et potensielt bedre alternativ til mange pasienter, både dem som akkurat er blitt diagnostisert og dem som får tilbakefall av kreften etter strålebehandling.

Om EDAP TMS S.A.

EDAP TMS S.A. utvikler og markedsfører Ablatherm-utstyret, det mest avanserte og klinisk veldokumenterte valget for behandling av lokal prostatakreft med høyintensiv fokusert ultralyd (HIFU). HIFU-behandling har vist seg å vaere en minimalt invasiv og effektiv behandling med lav forekomst av bivirkninger. Ablatherm-HIFU anbefales generelt for pasienter med lokal prostatakreft (stadium T1-T2) som operative inngrep ikke er egnet for, eller som foretrekker et alternativt valg, og pasienter som strålebehandling var mislykket for. Selskapet utvikler også denne teknologien for behandling av visse andre svulsttyper. Videre produserer og markedsfører EDAP TMS S.A. medisinsk utstyr for behandling av urinveissteiner ved hjelp av ekstrakorporell sjokkbølge-litotripsi (ESWL).

For mer informasjon om selskapet, kontakt Halliburton Investor Relations på tlf.nr. +1-972-458-8000, selskapets egen avdeling for bedriftsinvestorrelasjoner på tlf.nr. +33(0)4-78-26-40-46, eller besøk selskapets nettsteder på http://www.edap-tms.com og http://www.hifu-planet.com.

Denne pressemeldingen inneholder, i tillegg til historisk informasjon, uttalelser om framtiden som innebaerer risikoer og usikkerhet. Dette omfatter utsagnene om selskapets vekst og utvidelsesplaner. Disse uttalelsene er basert på ledelsens nåvaerende forventninger, og er underlagt flere risikoer og usikkerhet som kan føre til at de faktiske resultatene avviker drastisk fra det som framgår av disse framadskuende uttalelsene. Faktorene som kan forårsake slike avvik omfatter, men er ikke begrenset til, risikofaktorer som selskapet fra tid til annen framlegger i sine rapporter til den amerikanske børs- og verdipapirkommisjonen Det utføres nå kliniske utprøvinger av Ablatherm-HIFU, men behandlingen er ennå ikke godkjent av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA, og markedsføres ikke i USA foreløpig.

  
  Kontaktpersoner: EDAP TMS S.A.
  Hugues de Bantel - Philippe Chauveau
  Blandine Confort
  +33-4-78-26-40-46

  Halliburton Investor Relations
  Matt Kreps - Geralyn DeBusk
  +1-972-458-8000


  Nettsted: http://www.edap-tms.com
       http://www.hifu-planet.com

KILDE EDAP TMS S.A.