Aleris Internationals nordamerikanske virksomheter begjaerer behandling etter chapter 11

12 Feb , 2009, 20:50 GMT Fra Aleris Europe

BEACHWOOD, OHIO og NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits, February 12 /PRNewswire/ --

- Europeiske, asiatiske, søramerikanske, mexicanske og kanadiske virksomheter omfattes ikke

- Alle fasiliteter åpne, normal virksomhet fortsetter

- Tilstrekkelige kontantreserver i Europa

- Ny finansieringsordning på inntil 180 millioner dollar tilgjengelig for Aleris Europe

Aleris International, Inc., en global leder innen aluminiumsvalseprodukter, ekstrudering og gjenvinning, har i dag kunngjort at selskapets amerikanske datterselskaper har fremmet begjaering om frivillig omorganisering i henhold til chapter 11 i USAs Konkurslov [Bankruptcy Code] som følge av økonomiske innskrenkninger relatert til svekket etterspørsel, fortjeneste og likviditet forårsaket av et fall i de globale, økonomiske forholdene. Begjaeringen ble I dag fremmet for USAs Konkursdomstol [U.S. Bankruptcy Court ] i Delaware.

Aleris' europeiske, asiatiske, søramerikanske, mexicanske og kanadiske virksomheter er spesielt unntatt fra begjaeringen. Aleris fasiliteter over hele verden vil vaere åpne og fortsette med normale virksomheter.

Over hele verden er Aleris blitt alvorlig rammet av en ekstraordinaer kombinasjon av hendelser i de siste månedene som følge av den globale, økonomiske situasjonen. "Vi har jobbet energisk for å redusere kostnadene våre og eliminere kapasitet for å oppveie de negative virkningen av den globale, økonomiske oppbremsingen. Men gitt uforutsigbarheten når det gjelder farten og alvoret i nedturen i løpet av de siste, få månedene, var disse tiltakene ikke tilstrekkelige til å motstå den kombinasjonen av utfordringer som Aleris står overfor, blant annet en kraftig svekkelse i etterspørselen etter våre produkter fra sektorene kjøretøy- og boligbygging, og generelle industriprodukter og et ekstraordinaert fall i aluminiumsprisene, som begrenset våre lånemuligheter" uttalte Steven J. Demetriou, styreformann og administrerende direktør hos Aleris. "Etter en grundig gjennomgang sammen med rådgiverne våre trakk selskapets styre den konklusjon at det eneste meningsfylte alternativet er å søke beskyttelse i henhold til chapter 11 for våre amerikanske virksomheter for å kunne bevare verdiene for alle våre deltakere. Dette burde gi oss tid til å arbeide oss gjennom de nåvaerende problemene og mulighet for å få til en økonomiske og driftsmessig omstrukturering som skaper et mer konkurransedyktig fundament på lang sikt".

"Forretningsutviklingen i Europa er like utfordrende som i USA, men vi har tilstrekkelige kontantreserver," uttalte Roeland Baan, president for Aleris Europe. "Kundene våre kan fortsatt stole på at de vil få sine bestillinger levert til rett tid og som angitt. Leverandørene våre kan forvente betaling i henhold til det som har vaert vanlig praksis for alle leverte varer og tjenester. Våre ansatte vil òg bli betalt fullt ut og i henhold til vanlig plan. Begjaeringen omfatter ikke våre ansatte i Europa

Forutsatt domstolsgodkjenning har Aleris for å finansiere sine amerikanske virksomheter under omstruktureringen sikret seg tilsagn om en debitorrådighetsfinansordning [debtor-in possession] (DIP) på 1075 millioner amerikanske dollar. DIP-kredittordningen bli brukt til selskapets vanlig drifts- og arbeidskapitalbehov og andre driftskostnader i løpet av omstruktureringsprosessen. Som en del av denne avtalen vil en finansieringsordning på inntil 180 millioner dollar bli stilt til rådighet spesielt for Aleris Europe.

Om Aleris International

Aleris International, Inc. er en global leder innen aluminiumsvalseprodukter og ekstrudering, aluminiumsgjenvinning og legeringsproduksjon etter spesifikasjoner. Selskapet som har sitt hovedkontor i Beachwood, Ohio, en forstad til Cleveland, driver produksjonsanlegg i Nord-Amerika, Europa, Sør-Amerika og Asia og sysselsetter rundt 8400 ansatte. I desember 2004 ble Aleris etablert etter en fusjon med Commonwealth Industries, Inc. og IMCO Recycling Inc. I 2006 utvidet Aleris sine virksomheter ytterligere gjennom oppkjøpet av Corus Groups aluminiumsforedlingsvirksomheter.

Om Aleris Europe

Aleris Europe har tolv anlegg i Tyskland, Belgia, Storbritannia og Norge med samlet rundt 4200 ansatte, hvorav rundt 2600 befinner seg i Tyskland og rundt 1500 i Belgia. Det europeiske hovedkontoret ligger i Neuhausen am Rheinfall, Sveits. Aleris fasiliteter er strategisk plassert og godt posisjonert for å betjene kundene våre som omfatter en rekke av verdens største selskaper innen bransjene romfart, bygg og anlegg, konteinere og emballasje, metalldistribusjon og transport.

Safe Harbor Regarding Forward-Looking Statements

Forward-looking statements made in this news release are made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These include statements that contain words such as "believe," "expect," "anticipate," "intend," "estimate," "should" and similar expressions intended to connote future events and circumstances, and include statements regarding future actual and adjusted earnings; future improvements in margins, processing volumes and pricing; overall 2008 operating performance; anticipated effective tax rates; expected cost savings; success in integrating and anticipated synergies resulting from Aleris' recent acquisitions, including the acquisition of the downstream aluminum businesses of Corus Group plc; its future growth; the anticipated economic environment in 2009; and future benefits from acquisitions and new products. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and uncertainties, and that actual results could differ materially from those described in the forward-looking statements. These risks and uncertainties would include, without limitation, Aleris' levels of indebtedness and debt service obligations; its ability to effectively integrate the business and operations of its acquisitions; further slowdowns in automotive production in the U.S. and Europe; the financial condition of Aleris' customers and future bankruptcies and defaults by major customers; the availability at favorable cost of aluminum scrap and other metal supplies that Aleris processes; the ability of Aleris to enter into effective metals, natural gas and other commodity derivatives; continued increases in natural gas and other fuel costs of Aleris; a weakening in industrial demand resulting from a decline in U.S. or world economic conditions, including any decline caused by terrorist activities or other unanticipated events; future utilized capacity of Aleris' various facilities; a continuation of building and construction customers and distribution customers reducing their inventory levels and reducing the volume of Aleris' shipments; restrictions on and future levels and timing of capital expenditures; retention of Aleris' major customers; the timing and amounts of collections; currency exchange fluctuations; future write-downs or impairment charges which may be required because of the occurrence of some of the uncertainties listed above; the difficult conditions in the capital, credit, commodities, automobile and housing markets and in the current economy; and other risks listed in Aleris' filings with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), including but not limited to Aleris' annual report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2007, and quarterly report on Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2008, particularly the section entitled "Risk Factors" contained therein.

  
  Mediekontakt

  Phoebe Kebbel
  HERING SCHUPPENER Consulting
  Telefon: +49-69-92-18-74-77
  Mobil: +49-173-28-62-110
  E-post: pkebbel@heringschuppener.com

KILDE Aleris Europe