Amcor tilbyr å kjøpe deler av Alcan Packaging

18 Aug, 2009, 10:34 BST Fra Amcor

MELBOURNE, Australia, August 18 /PRNewswire/ --

- Skaper ett av verdens ledende emballasjeselskaper

Amcor har tilbudt å kjøpe deler av Alcan Packaging fra Rio Tinto for 2025 millioner USD. Delene av virksomheten til Alcan Packaging som Amcor har avtalt å kjøpe omfatter: Alcan Packaging Global Pharmaceuticals, Alcan Packaging Food Europe, Alcan Packaging Food Asia og Alcan Packaging Global Tobacco.

De sammenslåtte selskapet vil bli et av verdens ledende emballasjeselskaper med betydelig bredde når det gjelder ekspertise, produkter og tjenester. Amcor hadde per juni 2009 generert 9,53 milliarder AUD i årsomsetning fra operasjoner i 34 land og har 226 enheter over hele verden med ca. 21 000 ansatte. Delene av Alcan Packaging som Amcor har tilbudt å kjøpe vil øke omsetningen med ca. 4,1 milliarder USD og 14 000 ansatte fordelt på 80 fabrikker i 28 land.

Det foreslått oppkjøpet vil også støtte Amcors uttrykte mål om å vokse på de strategiske forretningsområdene fleksibel emballasje og kartongemballasje. Det bekrefter selskapets forpliktelse overfor emballasjebransjen.

Ifølge Amcors Managing Director og Chief Executive Officer, Ken MacKenzie, "Vi tror at dette oppkjøpet vil gi kundene i både Amcor og Alcan Packaging enda større verdi ved et bredere produkttilbud og økt kundeservice. Det er av kritisk betydning at det sammenslåtte selskapet, utover materielle eiendeler, vil kunne utnytte ressursene til de beste menneskene i begge organisasjonene for å kunne gjennomføre disse forbedringene."

Amcor er i en solid, økonomisk situasjon som resultat av The Way Forward", Amcors program for å komme i form som ble startet i 2005. Dette programmet ble utviklet for å forbedre nøkkelkompetansen på en rekke områder og for å skape en mer fokusert forretningsportefølje. Forbedringer når det gjelder kapitaldisiplin og kostnadskontroll har ført til at selskapet er i en god posisjon til å dra fordeler av oppkjøpsmuligheter.

"Mens dette er vanskelige økonomiske tider globalt, er Amcor i en solid økonomisk posisjon," sa MacKenzie. "Vi tok de tøffe avgjørelsene for flere år siden for å omskape selskapet vårt ved hjelp av fokus og disiplin. Nå passer dette oppkjøpet klart med våre strategiske vekstplaner, som vi kan benytte til å skape større verdier for aksjonaerene ved å utvide virksomheten, mens vi samtidig oppnår stordriftsfordelene som kommer med en slik anledning som denne."

"Det har alltid vaert vårt uttrykte mål å la virksomheten vår vokse på en baerekraftig måte, og vi er derfor glade for at vi har inngått denne avtalen. Vi er fokusert på å bli ledende i den globale emballasjebransjen", sa MacKenzie.

Oppkjøpet er gjenstand for godkjenninger fra myndighetene og drøftelser med European Works Councils. Det forventes at oppkjøpet ikke vil tre i kraft før om flere måneder. Inntil dette skjer vil både Amcor og Alcan Packaging fortsatt bli drevet som to separate selskaper.

Om Amcor

Amcor er en global emballasjeprodusent som tilbyr et bredt utvalg av emballasjeprodukter i plast, fiber, metall og glass og tilknyttede tjenester. Selskapet opererer via fem betydelige driftsdivisjoner i Australasia, Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa og Asia. Amcors hovedkontor er i Melbourne, Australia. Selskapet opererer i 34 land med 226 driftssteder i disse landene og sysselsetter ca. 21 000 ansatte over hele verden. I regnskapsåret som ble avsluttet den 30. juni 2009 genererte Amcor en omsetning på 9,53 milliarder AUD. For å få mer informasjon, besøk www.amcor.com

Om Rio Tinto

Rio Tinto er en ledende internasjonal gruveselskapsgruppe med hovedkontor i Storbritannia som består av Rio Tinto plc, et selskap som er børsnotert i London og NYSE, og Rio Tinto Limited, som er børsnotert i Australia på Australian Securities Exchange. Rio Tintos virksomhet er letevirksomhet, gruvedrift og foredling av mineralressurser. Hovedprodukter er aluminium, kobber, diamanter, energi (kull og uran), gull, industrimineraler (boraks, titandioksid, salt, talkum) og jernmalm. Aktivitetene spenner over hele verden, men er sterkt representert i Australia og Nord-Amerika med betydelige virksomheter i Sør-Amerika, Asia, Europa og Sør-Afrika. For å få mer informasjon, besøk www.riotinto.com

Om Alcan Packaging

Alcan Packaging (Rio Tinto-gruppen) er en verdensleder i spesialemballasje med merverdier og i å levere innovative løsninger med bruk av plast, teknisk film, aluminium, papir, papp og glass til kunder over hele verden. Alcan Packaging har hovedkontor i Paris, Frankrike. Virksomhetene til Alcan Packaging, som Amcor har tilbudt å kjøpe, har 14 000 ansatte fordelt på 80 fabrikker i 28 land. For å få mer informasjon, besøk www.alcanpackaging.com

  
  For å få mer informasjon, kontakt:

  Amcor Corporate  John Murray    john.murray@amcor.com.au
  Amcor i Australia,          Tlf.: +61-3-9226-9005
  New Zealand og Asia

  Amcor Flexibles  Liesl Weber    liesl.weber@amcor-flexibles.com
  Food& Healthcare           Tlf.: +32-2-416-26-39
                      
  Amcor Rentsch   Cassandra Biehler cassandra.Biehler@amcor-rentsch.com
  (Tobakkemballasje)          Tlf.: +41-0-79-717-2195

  Amcor       Shelley Steele  shelley.steele@amcorpet.com
  PET Packaging            Tlf.: +1-734-302-2264

Vennligst merk: Dette er kun en oversettelse for å lette arbeidet. Bare den engelske versjonen er bindende.

KILDE Amcor