Asian Photovoltaic Technology Show (Asiatisk utstilling av fotoelektrisk teknologi): Tyskland tilbyr de beste vilkårene for asiatiske investorer

15 Jan, 2008, 09:00 GMT Fra Invest in Germany

SHENZHEN, Kina, January 15 /PRNewswire/ -- Solenergiselskaper øker global produksjon med 50 % i 2007. Eksperter mener at sektoren har et stort vekstpotensial, spesielt fordi de økte oljeprisene tvinger globale ledere til å lete etter alternative former for energi. Asias økte interesse for fornybare energikilder resulterer i økt fortjeneste for asiatiske selskaper. Som verdens leder innen investeringer i solenergi spiller Tyskland en viktig rolle i å hjelpe asiatisk selskaper til å optimalisere forskning og utvikling, produksjon og tilgang til globale markeder. Dette årets utstilling av asiatisk otoelektrisk teknologi vil tilby informasjon til asiatiske selskaper om hvordan de kan dra nytte av Tysklands ledende posisjon i verdens solenergimarked. Utstillingen finner sted fra 16. til 18. januar i den kinesiske byen Shenzhen.

Tyskland er hjemstedet til en rekke lokale og internasjonale solenergiselskaper av alle størrelser. Landets verdenskjente lov om fornybare energikilder (EEG) hjelper til å sikre det lokale markedet, mens etiketten "Made in Germany" gir tillitt i hele verden og er grunnlaget for Tysklands suksess i eksportmarkedene. Tyskland er verdens største marked for solenergi. I 2007 ble et tilført estimerte 1,3 gigawatt (GW) med installert kapasitet, en økning på over 30 % fra 2006. Produksjon av solenergi øker i Tyskland fordi landet har etablert meget gode vilkår for nye investeringer.

EEG favoriserer solenergi. Loven etablerer en "innmatingstariff" på mer enn det dobbelte av markedsprisen som eiere av fotoelektriske produkter mottar når deres energi selges til distribusjonsselskapene. Etter loven skal prisen holdes konstant i 20 år. EEG gir dermed et godt insentiv for at forbrukere skal kjøpe solenergi, og Tysklands gode vilkår resulterer i betydelig avkastning for investorer i fotoelektrisk utstyr: I 2006 omsatte bransjen for ca. 3,7 milliarder euro.

Tysklands fordeler for investorer innen solenergi går lenger enn lokalt salg. Like viktig er det at Tyskland er strategisk plassert i forhold til voksende, europeiske markeder for solenergi, noe som fremmer eksport. Landet er også et produksjonssenter for disse produktene. I tillegg gir det gode samarbeidet mellom energiselskaper, forskningsinstitutter og utstyrsprodusenter, grunnlag for fremgang inn produksjonsteknologi - som igjen fører til kostnadsreduksjon. Tyske teknologiselskaper og lokale myndigheter har erfaring innen solenergi, noe som fører til rask implementering av solenergiprosjekter.

"Hele verdens solenergibransje har tillitt til etiketten 'Made in Germany'. Mange ledende solenergiselskaper som Q-Cells, First Solar, Arise og Nanosolar benytter seg av landets fordeler for å skaffe seg gode avkastninger", bemerker Nikolai Dobrott, direktør for fornybare energier og ressurser hos Invest in Germany.

Invest in Germany er det offisielle byrået for fremming av investeringer i Tyskland. Byrået gir investorene omfattende støtte, fra valg av sted til implementering av investeringsbeslutninger.

Invest in Germany vil være i Hall 2, stand C21 på Asian Photovoltaic Technology Show i Shenzhen Convention and Exhibition Center.

  
  Mediakontakt:
  Eva Henkel,
  Invest in Germany,
  Telefon: +49-30-200099-173,
  Faks: +49-30-200099-111,
  E-post: henkel@invest-in-germany.com.
  http://www.invest-in-germany.com

KILDE Invest in Germany