AVANCIS får klarsignal til å bygge nytt anlegg for CIS-solceller

29 Jun, 2007, 10:00 BST Fra Invest in Germany

BERLIN, June 29 /PRNewswire/ -- EU-kommisjonens generaldirektorat for konkurranse annonserte nylig at AVANCIS, et joint venture mellom Shell og Saint-Gobain, kan få skattefritak og direkte tilskudd fra den føderale staten i Sachsen.

AVANCIS vil bygge et nytt anlegg for produksjon av fotovoltaiske moduler i byen Torgau i Sachsen. Produksjonsprosessen er basert på avansert CIS-teknologi utviklet ved AVANCIS forsknings- og utviklingssenter i München. CIS-moduler inneholder meget tynne lag av kopper, indium og selenium som omdanner sollys direkte til elektrisitet. Anleggets årlige kapasitet vil i starten vaere 20 MWp (megawatt peak), med planer om rask ekspansjon.

AVANCIS kombinerer Shells ekspertise inne CIS-teknologi, samlet under 8 års kommersiell produksjon ved anlegget i Camarillo, California, med Saint-Gobains kunnskap om glassbehandling og produksjon av byggematerialer. AVANCIS CIS-moduler vil bli tilgjengelige fra 2008.

Invest in Germany var rådgivere for prosjektpartnerne fra tidlig i prosessen. Tysklands føderale byrå for fremmelse av investering ga ikke bare støtte til navigeringen blant mulighetene til investeringsinsentiver på ulike regjeringsnivåer, men også til å finne mulige partnere som f.eks. konsulentfirmaer.

Ulrike Handtke, leder av avdelingen for prosjekttjenester hos Invest in Germany og av leder av gruppen som håndterer finansieringsspørsmål, bemerket at AVANCIS' beslutning om å bygge anlegget i Øst-Tyskland viser at insentivene er en av mange viktige faktorer i investorens favør i Øst-Tyskland:

"Denne finansieringen var et av nøkkelelementene i AVANCIS' beslutning. Med denne beslutningen i generaldirektoratet for konkurranse kan AVANCIS trekke fordeler av moderate lønnskostnadene, fremragende infrastruktur og høyt kvalifisert arbeidskraft, som gjør Tyskland til et enestående sted for investeringer."

Invest in Germany er det offisielle byrået for fremming av investeringer i Tyskland. Byråets mandat er å assistere og gi råd til internasjonale selskaper om investeringsmuligheter i Tyskland. Invest in Germany gir omfattende støtte, fra valg av sted til implementering av investeringsbeslutninger.

  
  Mediakontakt:

  Eva Henkel
  Invest in Germany
  T: +49-30-200099-173
  F: +49-30-200099-111
  E-post: henkel@invest-in-germany.com
  www.invest-in-germany.com

KILDE Invest in Germany