Basware lanserer ny løsning for e-ordre

08 Mar, 2010, 08:00 GMT Fra Basware Corporation

OSLO, March 8, 2010 /PRNewswire/ -- Basware, markedets ledende aktør for løsninger som automatiserer prosessene fra innkjøp til betaling, lanserer nå e-ordre som en del av sin helhetlige meldingsformidlingstjeneste Basware Connectivity.

Lanseringen av Basware Connectivity for Procurement gir virksomheter mulighet til full automatisering av hele prosessen fra katalogisering og ordre til e-faktura.Løsningen kan integreres med eksisterende forretnings- og styringssystemer. Løsningen gjør det enklere for virksomheter, både som kunder og leverandører, å gjennomføre kjøp av varer og tjenester. Den reduserer kostnaden per transaksjon, gjennom å fjerne papirbaserte prosesser, bedre betalingsrutinene og redusere faren for feil i prosessen fra ordre til betaling.

- Mange virksomheter bruker mye tid på manuelt arbeid, fra utstedelse av ordre til varene eller tjenestene er betalt. Kostnaden ved arbeidet er betydelig, men vi ser at disse kostnadene sjelden blir synliggjort, fordi arbeidet skjer i flere avdelinger og sjelden av medarbeidere som er dedikert til en enkelt del av prosessen. En tilleggseffekt vi har sett, er at kontrollen med leverandører blir langt bedre. Dermed er det enklere å inngå større og faerre avtaler med leverandører og dermed få bedre priser, sier administrerende direktør Odd Roar Trapnes i Basware Norge.

Basware Connectivity for Procurement har blant annet funksjonalitet for å gjennomføre forhandlinger mellom kunde og leverandør og bekrefte ordrer. Dermed fjernes muligheter for feil fra tilbud til ordren gis.

- Feil i ordreprosessen skaffer norske virksomheter mye ekstra arbeid og er kostbart. Vår løsning sikrer at feil reduseres betraktelig, sier Trapnes.

Løsningen har i tillegg en solid katalogfunksjon, slik at leverandører enkelt kan holde sin katalog eller kataloger, inkludert betingelser og priser, oppdatert for kundene sine.

- Når leverandøren selv kan gå inn i løsningen og oppdatere sine produkter og priser, reduseres risikoen for at kunder gjør bestillinger på feil grunnlag, sier han.

Ved å sammenstille e-faktura med e-ordre vil eventuelle avvik bli rapport umiddelbart, og sikre at betalingen vil bli i henhold til avtale og leveranse.

- Basware Connectivity for Procurement vil gjøre arbeidsdagen lettere for både økonomiavdelingen og innkjøpsavdelingen, og samtidig sikre et bedre samarbeid mellom disse. I undersøkelser vi har foretatt viser det seg at nettopp dette samarbeidet er mangelfullt i en rekke virksomheter, sier Odd Roar Trapnes.

Fakta om Basware

Basware leverer løsninger for automatisering av alle ledd i prosessen fra innkjøp til betaling. Med mer enn 1 500 kunder og 850 000 brukere i over 50 land er Basware en ledende leverandør av løsninger for innkjøp-, faktura- og reiseregningshåndtering. Løsningene er distribuerte og implementerte i Europa, USA, Asia og Australia gjennom et omfattende nettverk av Baswares kontorer og forretningspartnere.

Basware ble grunnlagt i 1985 og er børsnotert på Helsinki-børsen. Med hovedkontor I Finland, har Basware syv datterselskaper i Europa og ett I USA.

Basware Norge har i dag med ca 70 ansatte Norges største fagmiljø innen automatisering av prosesser fra innkjøp til betaling. Basware Norge omsatte for NOK 114 millioner i 2009.

For mer informasjon, besøk http://www.basware.no

KILDE Basware Corporation