Bekjentgjørelse om stemmerett, frister og rettsforhandling for å bekrefte "kapittel 11" reorganisasjonsplan for reorganisering av Federal-Mogul Corporation, T&N Limited og assosierte selskap

18 Aug, 2004, 16:00 BST Fra Federal-Mogul

SOUTHFIELD, Michigan, August 18 /PRNewswire/ -- Federal-Mogul Corporation har annonsert at United States Bankruptcy Court for the District of Delaware [De forente staters skifterett i Delaware-distriktet] har godkjent den fremlagte fremstillingen som beskriver den tredje reviderte fellesplanen for reorganisasjon ("planen") for Federal-Mogul Corporation og visse av dets assosierte selskap i USA og Storbritannia ("debitorene"). Godkjenning av den fremlagte fremstillingen og materiell i forbindelse med den gir debitorene myndighet til å begynne å anmode kreditorer og interesseinnehavere om å stemme på planen.

Skifteretten har bestemt at stemmer for eller imot planen må vaere mottatt innen den 3.november 2004 kl.16.00 (-5 timer GMT). Enhver som har krav mot debitorene, inkludert krav som er en følge av å ha blitt utsatt for asbest eller asbestinneholdende produkter fremstilt, distribuert, solgt eller eiet av noen av debitorene, kan stemme over planen. Saksøkere oppmuntres til å lese planen og den fremlagte fremstillingen nøye når det gjelder detaljer om debitors reorganisasjon og hvordan den kan virke inn på deres rettigheter. Skifteretten vil fastsette hvorvidt planen skal godkjennes ved rettsforhandlingen den 9.desember 2004.

Planens nøkkeldeler

Planen sørger for utbetalinger som gjelder krav mot og interesser i debitorene. Planen foreslår også at et forvaltningsfond skal opprettes for å foreta utbetalinger ut når det gjelder personskader i forbindelse med asbest og krav som gjelder "wrongful death" i forbindelse med asbest eller produkter som inneholdt asbest og som ble produsert, distribuert, solgt eller eiet av noen av debitorene. Hvis planen godkjennes, vil alle krav som gjelder personskader eller "wrongful death" alltid bli kanalisert gjennom forvaltningsfondet. Alle som har krav i forbindelse med asbest vil da for alltid bli utestengt fra å stille sine krav direkte mot noen av debitorene.

Krav som gjelder asbest og personskader og "wrongful death"

Bevis som gjelder krav ved personskader eller "wrongful death" trenger ikke å inngis ved skifteretten på det nåvaerende tidspunkt. Skifteretten har etablert spesielle stemmeprosedyrer når det gjelder planen for dem som har krav som gjelder personskader eller "wrongful death". Advokater som har slike krav kan stemme over planen på vegne av sine klienter hvis de har fått fullmakt fra dem.

Hvordan man stemmer for eller imot planen

Planen kan virke inn i saksøkernes juridiske rettigheter uansett om de stemmer over planen eller ikke. Man kan få tak i en stemmeseddel over planen per post, telefon eller over Internettet slik som vist nederst. Informasjon som vil vaere til hjelp for de saksøkende med å stemme er også tilgjengelig.

Fristen for å stemme over planen er satt til 3.november 2004 kl. 16.00 (-5 timer GMT). For å bli medregnet må stemmen som gjelder planen vaere mottatt av Voting Agent innen denne datoen og tidspunktet ved følgende adresser:

  Per post:
  The Garden City Group, Inc.
  Federal-Mogul Ballot Processing
  PO Box 8872
  Melville, NY 11747-8872 USA

  ELLER

  Per kurertjeneste over natten eller ved personlig overlevering:
  The Garden City Group, Inc.
  Federal-Mogul Ballot Processing
  105 Maxess Road
  Melville, NY 11747 USA

  ELLER

  Federal-Mogul Ballot Processing
  c/o Corporate Mailing Matters
  Clipper House
  32 Mastmaker Court
  Mastmaker Road
  London E14 9UB UNITED KINGDOM

Federal-Mogul Corporation og T&N Limited er to av de 157 assosierte selskapene ved Federal-Mogul reorganisasjonsforhandlingene. Ett hundre og trettifire (134) av disse selskapene er stiftet iht. lovene i Storbritannia og er parter i administrasjonsforhandlingene der. En stemme for eller imot planen vil bli brukt som fullmakt i tilknytning til spesielle saker i Storbritannias administrasjonsforhandlinger.

Hvis du har innsigelser mot planen, må dine innsigelser oversendes skriftlig og vaere mottatt innen 3.november kl. 16.00 (-5 timer GMT) for å bli tatt i betraktning. Innsigelser skal sendes til Clerk of the Bankruptcy Court, United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, 824 Market Street, 3rd Floor, Wilmington, Delaware 19801 USA.

Rettsforhandlingen som gjelder planen

Rettsforhandlingen i skifteretten som skal bestemme hvorvidt planen skal godkjennes skal holdes den 9.desember 2004 kl. 10.00 (-5 timer GMT) av dommer Raymond T. Lyons, dommer ved De forente staters skifterett på Clarkson S. Fisher U.S. Courthouse, 402 East State Street, Courtroom 4, Trenton, New Jersey 08608 USA. Saksøkere kan vaere tilstede ved rettsforhandlingen, men er ikke forpliktet til å vaere der.

Rettsforhandlingen som skal bestemme hvorvidt planen skal godkjennes kan eventuelt utsettes fra tid til annen uten videre forklaring. Hvis rettsforhandlingen blir utsatt, vil den nye datoen og tiden for rettsforhandlingen som skal godkjenne planen bli informert på Internett på http://www.fmoplan.com.

Tilleggsopplysninger

En detaljert forklaring som beskriver planen, som kalles den fremlagte fremstillingen, sammen med selve planen og stemmemateriell, som kalles en anmodningspakke, blir sendt i posten til alle som har krav mot debitorene og deres advokater.

Tilleggsopplysninger (inkludert kopier av planen og den fremlagte fremstillingen) kan fås ved å ringe Debitors Voting Agent på telefonnr. +1-941-906-4604, eller ved å besøke Federal-Mogul reorganisasjonsnettsted på http://www.fmoplan.com. En fullstendig liste med selskapene som er med i debitors reorganisasjon er også tilgjengelig på nettstedet og kan også skaffes ved å kontakte Voting Agent på telefonen eller på adressene ovenfor.

Om Federal-Mogul

Federal-Mogul er en ledende global leverandør som tilbyr de mest omfattende porteføljer av kvalitetsprodukter, merker man stoler på og kreative løsninger innen bilindustrien og andre industrier. Selskapet bruker sin ekspertise innenfor konstruksjon og materialer, brukerspesifikk teknologi, produksjonsferdigheter, fleksibel distribusjon og markedsføringsstyrke for å skape verdier for sine interessenter og overgå kundenes forventinger.

Federal-Mogul ble grunnlagt i Detroit i 1899 og har sitt hovedkontor i Southfield, Michigan, USA. Selskapet har i dag mer enn 45.000 ansatte i 29 forskjellige land. 1.oktober 2001 bestemte Federal-Mogual å skille fra deres ansvar ved asbest fra deres sanne driftpotensielle ved å frivillig begjaere økonomisk restrukturering iht. kapittel 11 i De forente staters konkurslov og satte i gang administrative rettsforhandlinger i Storbritannia. For å få mer opplysninger om Federal-Mogul, besøk selskapets nettside på http://www.federal-mogul.com.

KILDE Federal-Mogul