Belgisk statlig holdingselskap investerer i ESAs Open Sky Technologies Fund

23 Sep, 2010, 21:12 BST Fra European Space Agency

NOORDWIJK, Nederland, September 23, 2010 /PRNewswire/ -- Utvikling på venturekapitalmarkedet: Det statlige belgiske holdingselskapet har investert et betydelig beløp i det 100 millioner euro store OSTF - Open Sky Technologies Fund. OSTF ble stiftet av European Space Agency (ESA) gjennom deres Technology Transfer Programme (TTP) i mars og er det første og eneste i sitt slag. Målet er å fostre nyetableringer med høyt potensial som anvender teknologi opprinnelig utviklet for rommet, og kommersialisere dem i vekstindustrier på jorden.

Investeringsfondet, som fokuserer på investeringer på et tidlig stadium, er ideelt posisjonert for å gi tilgang til en av de største og beste nyskapningsområdene i verden - anvendelse av romteknologi. Gjennom sin unike forbindelse til ESA har OSTF en ledende posisjon til å hente inn de beste selskapene for oppstarts- og vekstfinansiering. ESA er et førsteklasses utgangspunkt for avtaleflyt gjennom sin flåte av European ESA Business Incubation Centres og det brede spekteret av internasjonal teknologioverføring og nettverksaktiviteter, for eksempel det kommende ESA Investment Forum, som finner sted 5. oktober i Milano.

Dr. Bernd Geiger, OSTF fondsforvalter i Triangle, er overbevist om at anvendelse av romteknologi som stedbaserte tjenester (LBS), er blant tiårets mest interessante områder.

"Anvendelse av romteknologi som LBS er et sterkt voksende marked for investorer. Å få informasjon om hvor man befinner seg, gir en ny dimensjon til alt som finnes i informasjonsteknologi - det er noe som kun kan oppnås med støtte av romteknologi," sier Geiger. OSTF har allerede gjort sine to første investeringer i LBS-selskaper og går nå gjennom en lang rekke lovende muligheter.

"Belgia er allerede en sterk støttespiller, som hjelper nyetableringer ved å vaere vert for flere romrelaterte inkubatorer, og OSTF ville gjerne få det statlige holdingselskapet som investor. "De forsto at OSTF tilbød en unik mulighet til å utnytte et marked i vekst," understreker Frank Salzgeber, leder for ESAs Technology Transfer Programme Office. "Vi er overbevist om at mange andre investorer vil følge etter."

OSTF-forvalter Triangle er blant Europas høyest ansette innen venturekapital. Denne teknologiinvestoren er opptatt av investering på tidlige stadier og fokuserer på spin-off-forskning. Medstifter av Triangle, Uli W. Fricke, leder i dag European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), som representerer 1243 medlemmer fra hele Europa og forvalter 335 milliarder euro. Fricke ble nylig kåret til Europas mest innflytelsesrike person innen aktiv eierkapital og venturekapital.

KILDE European Space Agency