BESKJED OM PRODUKT SOM TREKKES TILBAKE / SEVERIN trekker tilbake visse elektriske kjelemodeller på grunn av mulig brannfare

25 Aug, 2004, 17:14 BST

SUNDERN, Tyskland, August 25 /PRNewswire/ -- Det fins tilgjengelig fotografi på: http://www.presseportal.de/story.htx?firmaid=30039&keygroup=bild

SEVERIN, som produserer elektriske husholdningsapparater trekker tilbake elektriske kjeler med modellnr. WK 3480, WK 3481, WK 3484, WK 9658 og WK 9659 som har den spesifikke koden BQ, CQ og DQ som gjelder produksjonsmånedene februar, mars og april 2004.

Disse spesifikke modellene inneholder en defekt del (levert av en annen produsent). Denne delen skal slå av apparatet ved eventuell overoppheting. Det kan ikke garanteres at denne delen vil fungere som den skal. Fordi brukere ofte slår på apparatet uten å påse at det har blitt fylt vann på apparatet er det mulig at den defekte delen kan føre til at apparatet overopphetes eller til og med begynner å brenne og som et resultat at det utvikles røyk og flammer. Derfor trekker SEVERIN tilbake modellene som er spesifisert ovenfor.

Etiketten som inneholder den informasjonen som trengs fins på undersiden av apparatet. Modellnummeret, en kombinasjon av 6 bokstaver og tall (f.eks. WK 3480) står på den første linjen på etiketten. Produksjonskoden fins nederst til høyre på etiketten. Elektriske kjeler med andre modellnummer enn numrene som er spesifisert er ikke med på denne tilbaketrekkingen og man kan fortsette å bruke det og føle seg helt trygg.

SEVERIN ber alle som eier en elektrisk kjele med et spesifisert modellnummer og spesifikk produksjonskode å slutte og bruke apparatet fra nå av og kople fra strømmen og sende det til din lokale SEVERIN serviceforhandler. Det er ikke nødvendig å betale porto.

Apparatet vil bli kontrollert av serviceforhandleren og den defekte delen vil bli byttet ut og apparatet vil bli returnert til deg uten noe utlegg for deg.

Det fins mer informasjon på Internettet på www.severin.com. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss med e-post på export@severin.de

    
    Kontaktperson:
    Andre Grünebaum
    Telefon: 00-49-29-33-98-23-14
    Faks: 00-49-29-33-98-23-70

KILDE