BeyondTrust Corporation introduserer Privilege Manager

19 Okt, 2006, 00:15 BST Fra BeyondTrust

PORTSMOUTH, New Hampshire, October 18 /PRNewswire/ --

- En løsningen som sørger for en gruppepolicyutvidelse for implementering av 'Least Privilege'-sikkerhet

BeyondTrust(TM) Corporation introduserte i dag Privilege Manager, en programvareløsning som gjør at kundene kan implementere det beste i Least Privileges sikkerhetspraksis. BeyondTrust-teammedlemmene har utviklet denne innovative Privilege Manager-teknologien under navnet PolicyMaker Application Security. BeyondTrust Corporation var tidligere et datterselskap heleid av DesktopStandard.

"BeyondTrust setter fokus på å levere de aller beste sikkerhetsprodukter i markedet for at bedriftskundene ikke skal behøve å måtte stole på datamaskiner eller -brukere," uttalte John Moyer, administrerende direktør hos BeyondTrust. "Privilege Manager vil hjelpe kundene våre til å oppnå denne visjonen ved å eliminere den sikkerhetssvikten som oppstår gjennom uriktig tildeling av privilegier. Hvis brukerne og applikasjonene gis flere privilegier enn nødvendig, utsetter organisasjonene seg for farer som malware og datatyveri."

Privilege Manager er en gruppepolicysikkerhetsutvidelse som gir sikkerhetsadministratorene mulighet til å tildele det minste privilegiet som trengs for at sluttbrukerne skal kunne utføre sine jobber og låse datamaskiner. Et vanlig problem nettverksadministratorer møter, er at sluttbrukere som er underlagt begrensninger, må kunne kjøre et saerskilt sett applikasjoner og forvalte visse systeminnstillinger som krever avanserte tillatelser samt installere godkjente applikasjoner og nettleserkomponenter som ActiveX-kontrollenheter. Privilege Manager løser problemene ved å redusere eller øke tillatelsene til det nivå som er nødvendig for hver enkelt applikasjon eller oppgave. Løsningen er sikker og transparent for brukeren.

  
  Med Privilege Manager kan bedriftene:

  -- Beskytte seg mot nulldagsutnyttelser - Selv om antivirus- og
    antispioneringsløsninger er viktige komponenter i 
    sikkerhetsstrategien, utgjør de ikke en komplett løsning. Begge må ha 
    regelmessige definisjonsoppgraderinger fra forhandlerne. Disse tar det 
    tid å bruke, og i venteperioden kan truende farer skade miljøet hos 
    deg. Privilege Manager gir en tydelig, komplementaer anvendelse. Ved å 
    gjøre det mulig for brukerne å holde på uten administrative 
    privilegier, blir feilvaren nøytralisert.

  -- Hindre uautorisert skadelig bruk - Ved å tillate at brukerne
    installerer kun godkjente applikasjoner og kun foretar autoriserte 
    systemendringer hindrer Privilege Manager at brukerne svekker 
    sikkerheten. Brukerne kan ikke lenger (vitende eller uvitende) legge 
    inn skadelig programvare eller foreta uheldige systemendringer. 
    Privilege Manager hindrer også uautorisert datatilgang. Brukerne kan 
    gis autorisasjon til kun å aksessere data/ressurser under spesielt 
    angitte forhold. Privilege Manager eliminerer behovet for å stole på 
    at brukerne kun aksesserer godkjente applikasjoner og ressurser.

  -- Øke produktivitet og oppfyllelse - Hvis du har implementert et
    sikkert, låst miljø, sørger Privilege Manager for en metode for å 
    sikre at brukerne fortsatt kan utføre jobbene sine ved å bruke de 
    applikasjonene som forvalter de systeminnstillingene de trenger. 
    Bedriftens produktivitet øker når PC-ens dødtid og behov for 
    systembistand blir redusert. Når man streber for å oppfylle reglene, 
    som Sarbanes-Oxley-loven, HIPAA og Gramm-Leach-Bliley-loven, øker 
    behovet for datamaskinsikkerhet. Privilege Managers policybaserte 
    forvaltning har innebygd et rammeverk for organisatorisk oppfyllelse.

Tom Powell, IT-arkitekt, Desktop and Portable Technologies for Quintiles Transnational, forklarer, "BeyondTrust Privilege Manager er en vesentlig del av vår strategi for å hindre uautorisert bruk og nulldagsutnyttelse samt å håndheve sikkerhetsprisnippet hos Least Privilege. Vi har mer enn 13 000 brukerkontoer for ikke-administratorer og mange applikasjoner som krever avanserte tillatelser. I tillegg til å administrere applikasjonsprivilegier må vi selektivt kunne tillate sluttbrukerne våre selv å installere visse programvarer som skriverdrivere og autoriserte applikasjoner."

Om

BeyondTrust Privilege Manager var det første produktet som gjorde det mulig for administratorer å tildele tillatelser til applikasjoner og oppgaver, noe som muliggjorde det beste ved Least Privilege i Windows-miljøer. BeyondTrust Privilege Manager har vunnet mange prestisjefylte priser, herunder "Excellence in Management of Least Privilege - Customer Trust 2006" (Info Security Products Guide), "Best of TechEd 2006 - Security Finalist" (Windows IT Pro/SQL Server Magazine) og "Best Product of 2005 - Policy Management" (MSD2D People's Choice Security Award).

KILDE BeyondTrust