Catlin Europe SE med betydelig utvidet nettverk for internasjonale programmer

29 Aug, 2014, 15:32 BST Fra Catlin Europe SE

KØLN, Tyskland, August 29, 2014 /PRNewswire/ --

Det europeiske datterselskapet av Catlin-konsernet er glade for å kunngjøre et nytt samarbeid med Globex International, som vil gjøre det mulig for selskapet å tilby kundene sine ytterligere forsikring i flere enn 150 land. Som et resultat av dette strategiske samarbeidet overgår de globale mulighetene nå i stor grad det som tilbys av Catlins eget nettverk av flere enn 50 kontorer i 22 land.

Forsikringsselskaper som forsikrer internasjonale industribedrifter står ofte overfor utfordringen med å tilby forsikringsdekning for hele selskapet fra en enkelt kilde, selv når de ikke har underavdelinger i alle relevante land. I slike tilfeller bruker de vanligvis lokale forsikringsselskaper, såkalte "fronting"-partnere. Gitt de ulike samsvarskravene i de ulike markedene hvor underavdelingene befinner seg, er det vanligvis ikke mulig å innfri alle kundebehov gjennom standardløsninger. Her kreves det fleksible, individuelle løsninger.

"Med Globex International har vi fått en nettverkspartner som ytterligere øker fleksibiliteten i forvaltningen av internasjonale programmer over hele verden," sier Ralf Tillenburg, CEO hos Catlin Europe SE.

Tjenesteleverandøren som spesialiserer seg på administrasjon og organisering vil hjelpe Catlin Europe med å bli en ledende leverandør av internasjonale forsikringsprogrammer, spesielt i de markedssegmentene som er mindre attraktive for de store forsikringsselskapene på grunn av størrelsen av selskapene som skal forsikres, eller kompleksiteten til de individuelle risikoene.

"Ved å inngå samarbeid med Globex, utvider vi vårt eget spesifikke nettverk betraktelig. På denne måten er vi i stand til å tilby kundene våre lokale alternativer som passer til deres spesifikke behov for å gi optimal forsikringsdekning," ifølge Ralf Tillenburg.

Catlin Europe ble etablert for ti år siden i Køln med forsikring av direkte forsikringsrisikoer i kontinental-Europa. Selskapet har nå 16 kontorer i elleve land. I 2013 forsikret Catlin-konsernet bruttopremier på 5,3 milliarder USD.

Merknad til redaktører:  

  1. Catlin Group Limited, med hovedkvarter på Bermuda, er en internasjonal spesialist innen forsikring og gjenforsikring av eiendom/skade, som forsikrer over hele verden gjennom seks forsikringssentre. Catlins aksjer omsettes på London Stock Exchange (ticker-symbol: CGL). Det finnes mer informasjon om Catlin på http://www.catlin.com.
  2. Catlin har etablert driftssentra i London, Bermuda, USA, Asia/Stillehavsregionen, Europa og Canada. Gjennom disse sentraene jobber Catlin nært med forsikringstakere og meglerne deres. Sentraene gir også Catlin produktmangfold og geografisk mangfold. Catlins London-senter forvalter det største syndikatet som opererer fra Lloyd's of London.
  3. Catlins forsikringsenheter er rangert "A"av A.M. Best and Standard & Poor's.
  4. Catlin er tittelsponsor av Catlin Seaview Survey, en stor vitenskapelig ekspedisjon som dokumenterer helsen til korallrev rundt om i verden. I løpet av 2012 undersøkte ekspedisjonen Great Barrier Reef utenfor kysten av Australia, mens den i løpet av 2013 studerte korallrev nær Bermuda og i Karibien. Ekspedisjonen i 2014 fokuserer på koralltriangelet i Asia. De upartiske vitenskapelige dataene som samles inn av Catlin Seaview Survey er ment å styrke forståelsen av hvordan endringer under havoverflaten påvirker resten av planeten vår. Mer informasjon er tilgjengelig på http://www.CatlinSeaviewSurvey.com.

For mer informasjon, kontakt:

James Burcke,
sjef for Corporate Affairs, London
Tel: +44-(0)20-7458-5710
Mobil: +44-(0)7958-767-738
E-mail: james.burcke@catlin.com


KILDE Catlin Europe SE