ConvaTec introduserer Flexi-Seal(TM) SIGNAL(TM) FMS

22 Jun, 2010, 09:00 BST Fra ConvaTec

SKILLMAN, New Jersey, June 22, 2010 /PRNewswire/ --

- En ny løsning fra Flexi-Seal(TM) FMS-familien av fekalkontroll-systemer som hjelper leger å beskytte sine pasienter

ConvaTec, en av verdens ledende selskaper innen utvikling og salg av nyskapende medisinsk teknologi og pleieprodukter, annonserte i dag lanseringen av Flexi-Seal(TM) SIGNAL(TM) fekalkontrollsystem (FMS). Flexi-Seal(TM) SIGNAL(TM) FMS Flere av de viktigste markedene i Europa, er nå tilgjengelig i Norge, og har blitt forbedret med nye funksjoner, inkludert en unik signalindikator som hjelper legene med å bestemme når anordningens retensjonsballong er passende full gir optimal ytelse, ved å skape en sikker og effektiv barriere som beskytter pasientene.

I tillegg til det opprinnelige designet som har gjort Flexi-Seal(TM) FMS til det mest brukte fekalkontrollsystemet i verden,(1) har de nye funksjonene til Flexi-Seal(TM) SIGNAL(TM) FMS blitt utviklet for å redusere risikoen for nedbrytning av hud og spredning av infeksjon som Clostridium difficile (C. difficile), bedre pasientens komfort og redusere pleietid og totale pleiekostnader.

"ConvaTec har innført vesentlige forbedringer av Flexi-Seal(TM) SIGNAL(TM) FMS, basert på tilbakemeldinger fra leger, slik at de kan gi sine pasienter det beste", uttalte Nino Pionati, President, Global Marketing and Business Development. "Legene ønsker spesifikt å vite mer om hvor full retensjonsballongen i rektum er. Den nye signalindikatoren gir dem denne informasjonen og lar dem vite at ballongen er fylt for optimal ytelse."

Slik virker den nye signaliseringsfunksjonen: Når den interne retensjonsballongen har nådd korrekt mengde væske, spretter en liten boble ut av fylleåpningen på den eksterne slangen. Når indikatoren spretter ut og blir der, bør fyllingen stanse og bør ikke overskride 45 ml, for å unngå overfylling. Klinisk observasjon har vist at korrekt oppblåsing av retensjonsballongen minimerer faren for lekkasje.

I tillegg til signalindikatoren, inkluderer forbedringen av Flexi-Seal(TM) SIGNAL(TM) FMS en ny, kullfiltrert oppsamlingspose som er konstruert for å stenge all lukt inne og som gir en effektiv barriere mot overføring av C. difficile. Dermed minimeres risikoen for krysskontaminering. (2) En ny, fleksibel stropp har blitt designet for å feste systemet på en åpen sengeramme, noe som også minimerer faren for kontaminering ved utslipp.

Andre nye og praktiske funksjoner inkluderer en blå fingerlomme som er lett å finne, designet for enkel innsetting med én finger, samt en større irrigasjonslumen som bedrer irrigasjonen.

"Akutt fekal inkontinens har stor innvirkning på pasienters helse og velvære og på omsorgspersoner, spesielt på intensivavdelinger der problemet er svært vanlig og ofte forbundet med C. diff-infeksjon", sa Marcus Schabacker, forskningsleder hos ConvaTec. "Nye Flexi-Seal(TM) SIGNAL(TM) FMS i vår familie av Flexi-Seal(TM) fekalkontrollsystemer er en effektiv og nyskapende løsning for klinisk kontroll av fekal inkonsistens. Flexi-Seal(TM) SIGNAL(TM) FMS vil sette en ny pleiestandard for kontroll av fekal inkonsistens, og vil hjelpe til å forbedre pasientomsorgen."

Om Flexi-Seal(TM) FMS-familien av fekalkontrollsystemer

Flexi-Seal(TM) FMS, en anordning for midlertidig kontensjon for pasienter med akutt fekal inkonsistens, ble utviklet for å gi sikker og effektiv avledning av avføring, beskytte pasienters sår mot fekal kontaminering og redusere risikoen for hudskade og spredning av infeksjoner. Flexi-Seal(TM) FMS egner seg for pasienter med liten eller ingen kontroll over avføringen eller med flytende eller halvflytende avføring, og kan brukes i opptil 29 sammenhengende dager. Flexi-Seal(TM) FMS har følgende hovedfunksjoner:

  
  - En myk lavtrykksballong designet for enkel innføring og fjerning, for å
   minimere faren for vevsnekrose.
  - En lukket oppsamlingspose som reduserer spredning av infeksjon.
  - Et fullstendig lateksfritt design.

I oktober 2008, introduserte ConvaTec også Flexi-Seal(TM) FMS avansert odørkontroll, spesialdesignet for å kontrollere sterk odør* forbundet med fekal inkonsistens. Flexi-Seal(TM) FMS avansert odørkontroll har alle fordelene til det opprinnelige produktet, og har i tillegg vist seg å eliminere* inntrengning av odør til nivåer som ligger under det som kan oppfattes av mennesker.(3)

Kliniske funn

En prospektiv klinisk studie med 42 pasienter ble gjennomført for å vurdere sikkerheten og ytelsen til Flexi-Seal(TM) FMS hos pasienter med flytende eller halvflytende diaré og inkonsistens. De viktigste funnene omfatter:(4)

  
  - Rektal slimhinne var frisk etter bruk av Flexi-Seal(TM) FMS hos alle
   pasienter med grunnlinje og oppfølgende endoskopi.
  - 92 % av pasientene opprettholdt eller forbedret hudens tilstand.
  - 83 % av omsorgspersonene rapporterte at Flexi-Seal(TM) FMS bedret
   kontroll av fekal inkonsistens og var svært effektiv.

* Eliminerer merkbar naftalen (indol) og sulfid odør fra kateterslangen.

Om ConvaTec

ConvaTec er en ledende utvikler av markedsfører av nyskapende medisinsk teknologi som bedrer livskvaliteten til millioner av mennesker i hele verden. ConvaTec har fire hoveddivisjoner - Ostomipleie, Sårpleie, Kontinens og akuttpleie og Infusjonsanordninger, og selskapets produkter hjelper helsepersonell på sykehus og i lokalpleien. Fra hovedkontoret i Skillman, New Jersey, USA administrerer selskapet over 8 000 ansatte i over 90 land og hjelper forbrukere og helsepersonell på seks kontinenter. Mer informasjon får du ved å besøke http://www.convatec.com.

(1) HPIS. Q2 2009. Moving Annual Total (MAT) Fecal Control Category (Glidende årstotal, kategori fekalkontroll). Data arkivert, ConvaTec.

(2) Use of filtered faecal collection bags to contain Clostridium difficile: an in vitro study (Bruk av filtrerte fekaloppsamlingsposer for å kontrollere Clostridium difficile: en in-vitro studie). WHRI 3274 MA138. 25. september 2009. Data arkivert, ConvaTec.

(3) Odor reduction in fecal management devices (Reduksjon av odør i fekalkontrollanordninger). Rapport. 2009. Data arkivert, ConvaTec.

(4) Padmanabhan A, Stern M, Wishin J, Mangino M, Richey K, DeSane M. Clinical evaluation of a flexible fecal incontinence management system (Klinisk evaluering av et fleksibelt kontrollsystem for fekal inkonsistens). Am J Crit Care, juli 2007;16:384-393

Flexi-Seal er et registrert varemerke som tilhører ConvaTec Inc. i USA.

  
  (c) 2010 ConvaTec Inc.         AP-009095-MM

  Mediakontakter:   
          
  Amy Firsching             Etanjalie Ayala 
  ConvaTec                Weber Shandwick 
  +1-908-904-2088            +1-212-445-8225
  Amy.Firsching@convatec.com       eayala@webershandwick.com 

KILDE ConvaTec