CPA Global kjøper Ipendo - leverandør av IP-programvare og -tjenester - fra Zacco-konsernet

28 Sep, 2011, 14:00 BST Fra CPA Global and Zacco Group

OSLO, Norge, September 28, 2011 /PRNewswire/ --

CPA Global og Zacco-konsernet inngår en strategisk allianse

CPA Global kunngjorde i dag oppkjøpet av Ipendo fra Zacco-konsernet. Ipendo er en ledende internasjonal leverandør av IP-administrasjonsprogramvare og -tjenester (immaterielle rettigheter) og har en sterk posisjon i Norden.

I forbindelse med oppkjøpet kunngjorde CPA Global, verdens fremste spesialist innen IP-administrasjon, og Zacco-konsernet, den største IP-konsulentvirksomheten i Europa, at de vil inngå en strategisk allianse. Formålet med alliansen er at CPA Global skal støtte Zacco-konsernet med patentfornyelser, og Zacco-konsernet skal tilby kundene et stort utvalg av IP-administrasjonsprodukter og -tjenester fra CPA Global. For Zacco-konsernet representerer salget av Ipendo et nytt trinn i strategien med å konsentrere seg om kjernevirksomheten med IP-konsulentarbeid.

Ipendo, som har hovedkontor i Malmö i Sverige, er et av selskapene i IP-sektoren som vokser raskest, og anses som en av verdens fremste leverandører av IP-programvare. Mange ledende selskaper og advokatkontorer bruker Ipendos egenutviklede programvareplattform for IP-administrasjon. Ipendo tilbyr også patentfornyelse og en rekke IP-konsulenttjenester.

Administrerende direktør i CPA Global, Peter Sewell, sier følgende: "Ipendo er et svært nyskapende og kundefokusert selskap med fremragende muligheter for vekst, som vil bli ytterligere forbedret med CPA Globals verdensdekkende virksomhet. Samtidig har vi med oppkjøpet av Ipendo og den strategiske alliansen med Zacco fått et solid fotfeste i det viktige Norden. Dette området får stadig større økonomisk og strategisk betydning internasjonalt og er rikt på immaterielle rettigheter. CPA Global har hjulpet selskaper og bedrifter i Norden med å administrere og beskytte verdifulle immaterielle rettigheter i mer enn 10 år, og vi vil nå kunne tilby dem et større utvalg av tjenester. Vi vil også forbedre kundeservicen og engasjementet via økt tilstedeværelse i området."

Koncernsjef i Zacco-konsernet, Hans-Bertil Håkansson, kommenterer betydningen av avtalene slik: "Med salget av Ipendo og den strategiske alliansen vi har inngått med CPA Global, kan vi fokusere på kjernevirksomheten og fremme vår ambisiøse vekststrategi. Samarbeidet med CPA Global vil føre til et bedre tjenestetilbud og nye produkter som passer perfekt til kundenes krav."

Ipendo Platform™ er et sterkt tillegg til CPA Globals serie med avanserte løsninger for IP-administrasjonsprogramvare, som fra før av inkluderer følgende: Memotech for bedriftskunder, Inprotech for advokatkontorer og FoundationIP, en vertsbasert løsning for administrasjon av IP-porteføljer i selskaper og på advokatkontorer. I fjor lanserte CPA Global også CPA Global Discover, en avansert ny plattform for patentsøk som gir de mest pålitelige og relevante resultatene i bransjen.

Administrerende direktør i Ipendo, Toni Nijm, sier følgende: "CPA Global er verdensledende innen IP-administrasjon, og dette oppkjøpet gjenspeiler at selskapet både anerkjenner veksten i Norden og de betydelige mulighetene til å utvikle Ipendos forretningskonsept internasjonalt. Ipendos konsept kombinert med CPA Globals ledende posisjon i IP-segmentet vil gi oss en uovertruffen mulighet til å levere tilpassede IP-tjenester til selskaper og advokatkontorer over hele verden. Hovedprioriteten etter oppkjøpet vil være sømløs integrering mellom Ipendo Platform™ og CPA Globals årsavgiftsbetalingstjenester, slik at vi får en automatisk administrasjonstjeneste for årsavgiftsbetaling i verdensklassen."

****

Om CPA Global

CPA Global er verdens fremste spesialist innen IP-administrasjon og en ledende leverandør av outsourcing av juridiske tjenester (LSO). CPA Global støtter mange av verdens mest kjente selskaper og advokatkontorer med en rekke IP-tjenester og andre juridiske tjenester, slik at de kan håndtere risiko, kostnader og kapasitet og øke fortjenesten for driften og IP-ressursene.

CPA Global hjelper kundene med å administrere verdifulle IP-rettigheter som patenter, design og varemerker, og sikrer at IP-porteføljene forblir beskyttet, vedlikeholdt og jevnlig gjennomgått for maksimere verdien. Tjenestene omfatter søk, arkivering og fornyelse for patenter og varemerker, verdivurdering og optimalisering av porteføljer, varemerkeovervåking og IP-administrasjonsprogramvare.

CPA Global ble grunnlagt på Jersey i 1969, har i dag over 1500 ansatte og betjener kunder i over 100 land. CPA Globals rikt sammensatte kundeliste omfatter store globale selskaper med hovedkontor i Europa, Nord-Amerika og Stillehavsområdet i Asia, små og mellomstore bedrifter, nye aktører i oppstartsfasen, internasjonalt anerkjente advokatkontorer og nasjonale og regionale advokatkontorer og IP-bedrifter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://www.cpaglobal.com.

Om Zacco-konsernet

Zacco-konsernet er den største europeiske konsulentvirksomheten for immaterielle rettigheter og har om lag 500 ansatte. Mange av disse er patentrådgivere og advokater som arbeider med europeiske patenter, varemerker og/eller design. I over 140 år har Zacco-konsernet hjulpet virksomheter med å vurdere, definere, beskytte og utnytte immaterielle rettigheter (IP).

Zacco-konsernet dekker alle tekniske og juridiske områder innen IP og bistår kundene med tekniske, juridiske og strategiske råd, inkludert håndtering av konflikter og tvister. I tillegg til hjelp med beskyttelse av IP-rettigheter kan Zacco-konsernet også tilby kundene råd om hvordan de kan øke konkurransedyktigheten gjennom profesjonell utnyttelse av disse rettighetene.

Zacco-konsernet har kontor i fem land: Sverige, Danmark, Norge, Nederland og Tyskland. Gå til http://www.zacco.com hvis du vil vite mer.

Om Ipendo

Ipendo er en ledende leverandør av behovsbetingede IP-administrasjonsløsninger til virksomheter av alle størrelser. Ipendo Platform™ er basert på den nyeste teknologien og får frem skjulte verdier i IP-porteføljer gjennom automatisering av administrative oppgaver og deling av viktig informasjon med relevante parter.

Tusenvis av brukere i IP-avdelinger, forsknings- og utviklingsavdelinger, juridiske avdelinger og administrasjonsavdelinger samt advokater over hele verden kommuniserer immaterielle rettigheter daglig via Ipendo Platform™. Automatisering av administrative oppgaver og bestilling og kjøp av IP-tjenester utgjør kjernen i Ipendo-konseptet, som skal redusere kostnader og øke effektiviteten for Ipendos kunder.

Ipendo ble grunnlagt i Sverige i 2004 og har i dag over 60 ansatte i Europa og USA. Ipendos kunder er svært bevisste på immaterielle rettigheter og omfatter alt fra små bedrifter til store internasjonale selskaper med et sterkt fokus på teknologi og merkevarebygging. Hvis du vil ha mer informasjon om Ipendo, kan du gå til http://www.ipendo.com.

Mediekontakter

CPA Global:

Steve Clark +44(0)20-7549-5504, sclark@cpaglobal.com

Victoria Knowles +44(0)20-7549-4585, vknowles@cpaglobal.com

Zacco Group:

Hans-Bertil Håkansson +45-39-48-81-30, hbh@zacco.dk

KILDE CPA Global and Zacco Group