Også fra denne kilden

Du leste nettopp:

CPA Global kjøper Ipendo - leverandør av IP-programvare og -tjenester - fra Zacco-konsernet

Nyheter levert av

CPA Global and Zacco Group

Sep 28, 2011, 09:00 ET