Dårlig behandling av unormal hjerterytme setter pasienters liv i fare

23 Nov, 2010, 00:01 GMT Fra AF Aware

LONDON, November 23, 2010 /PRNewswire/ --

- Rapport som appellerer til øyeblikkelige tiltak for å bedre pasienters helse, og redusere kostnadene til nasjonale helsevesen

Livene til tusenvis av pasienter med atrieflimmer (AF) kan vaere i fare på grunn av dårlig diagnose, unnlatelse av å følge retningslinjer for behandling, og manglende kvalitetsinformasjon for pasienter som lider av denne ødeleggende hjertesykdommen, advarer en rapport[1] som er publisert i dag av AF AWARE-samarbeidet. Rapporten argumenterer for at dårlig diagnostisering og behandling av AF kan føre til økt risiko for sykehusinnleggelse, slag og andre kardiovaskulaere komplikasjoner, samt unødvendige kostnader for enkeltpersoner og for helsetjenester i Europa. Disse funnene kommer på et tidspunkt da eksperter møtes i London, på EuropeAF-konferansen, for å utveksle innsikt om effektiv håndtering av AF. Funnene har ført til en innstendig appell fra AF AWARE-samarbeidet for forbedringer over hele Europa.

Klikk her for å se denne Multimedia News release:

http://multivu.prnewswire.com/mnr/prne/afware/46314/

Seks millioner mennesker over hele Europa er berørt av AF1, det er dermed den mest vanlige hjertearytmi (unormal hjerterytme). Mens vanlige symptomene er hjertebank, kortpustethet og svimmelhet, opplever enkelte pasienter med AF ingen symptomer. AF øker en persons risiko for slag med fire til 5 ganger.[2]

"AF er en alvorlig, progressiv og kronisk sykdom, som kan ha fryktelige konsekvenser for pasienter og helsevesen" sier Professor Günter Breithardt, talsmann for World Heart Federation. "Denne rapporten fremhever tapte muligheter til å håndtere AF mer effektivt, spare kostnadene til europeiske helsetjenester og viktigst, redde pasienters liv."

Rapporten avdekker inkonsistens i følging av retningslinjer for behandling, utilstrekkelige pasientressurser, og mangel på landsomfattende estimater av AF insidens og prevalens, noe som gir grunn til bekymring for at AF kan bli kraftig underdiagnostisert. Dette kan hindre effektiv planlegging innenfor nasjonale helsetjenester.

Rapporten fremhever at AF kan koste den europeiske union 10 milliarder euro per år, basert på et fransk estimat på en total gjennomsnittlig helsekostnad per år på 3220 euro for hver pasient med atrieflimmer. Imidlertid kan kostnadene bli betydelig redusert gjennom bruk av screeningverktøy i primaerhelsetjenesten. Som en studie fra Storbritannia indikerte, kan opportunistisk screening av pasienter i primaerhelsetjenesten koste rundt 200 pund per pasient, men vil trolig føre til kostnadsbesparelser , og dermed unngå dyrere spesialisthelsetjeneste.

Rapporten fremhever også betydelige kostnader knyttet til tap av arbeid på grunn av sykefravaer, tap av produktivitet mens på jobb, og behovet for tidlig pensjonering. I Italia og Tyskland har disse indirekte kostnadene blitt anslått til over 3000 euro for hver pasient med atrieflimmer per år, mens i Nederland, Hellas og Frankrike er disse kostnadene på et hundretalls euro for hver pasient. Resultatet er økt press på enkeltpersoner med AF, deres omsorgspersoner, arbeidsgivere, samt helse- og velferdsordninger.

Som svar på rapporten, krever AF AWARE-samarbeidet, ledet av World Heart Federation og Stroke Alliance for Europe, umiddelbar handling i fire områder:

1. Bredere tilgjengelighet og bruk av sykdomsregistre, for å få et mer nøyaktig estimat over AF-prevalens, og vurdere den sanne byrden av sykdommen

2. Flere pedagogiske verktøy til tolkning og anvendelse av retningslinjer for behandling til landsspesifikke behov

3. En vurdering av behovet for opplaering av behandlere, mangler i pasientinformasjon og behandlingspreferanser

4. Pasientmateriale av kvalitet, slik at pasientene kan bli reelle partnere i behandlingsbeslutninger, med passende støtte fra sin behandler

"AF er et økende folkehelseproblem, med prevalens som ser ut til å fordobles innen 2050" sier Dr. Markus Wagner, President, Stroke Alliance for Europe. "AF AWARE-samarbeidet appellerer til presserende tiltak som bør iverksettes nå for å bedre omsorgen for pasienter med atrieflimmer i Europa, og for å redusere de fysiske, psykiske og økonomiske konsekvensene av denne sykdommen."

Aktivitetene til AF AWARE-gruppen støttes gjennom et utdanningstilskudd fra sanofi-aventis

Merknader til redaktør

Om atrieflimmer (AF)

AF resultater fra unormal elektrisk aktivitet i de øvre hjertekamrene (atriene), som fører til en uregelmessig hjerterytme som hindrer blodet fra å effektivt pumpes mot resten av kroppen.[3] Vanlige symptomer på AF inkluderer hjertebank (en rask, uregelmessig bevegelse eller slående følelse i brystet), kortpustethet, svimmelhet og tung følelse i brystet.[4] Alder, fedme, hypertensjon, hjerteinfarkt, hjertesvikt og valvulaer hjertesykdom [5] gjør at pasienter har økt risiko for å utvikle AF, og AF selv forverrer prognosen for pasienter med risikofaktorer for hjertesykdommer som slag eller hjerteinfarkt.[4],[6]

AF AWARE

AF AWARE-rapporten (Atrial Fibrillation AWareness And Risk Education) er dedikert til å få større anerkjennelse av atrieflimmer (AF) som et stort internasjonalt folkehelseproblem, gjennom å avdekke nåvaerende misoppfatninger av tilstanden, og fokusere oppmerksomheten på realitetene i sykdommen. Rapporten krever at presserende tiltak iverksettes for å bedre diagnostisering og behandling av pasienter med AF, og forebygging av tilknyttede kardiovaskulaere tilstander. AF AWARE ble lansert i 2009 av World Federation Heart, Stroke Alliance For Europe, Atrial Fibrillation Association og European Heart Rhythm Association. Den er støttet av et ubegrenset utdanningstilskudd fra sanofi-aventis.

Om rapporten "Atrial Fibrillation in Europe: How AWARE are you?"

Rapporten ble skrevet av den uavhengige helseøkonomen Leela Barham, på oppdrag av Stroke Alliance for Europe (SAFE) og World Heart Federation, og ble finansiert av et ubegrenset tilskudd fra sanofi aventis. Studien ble startet som svar på en opplevd manglende bevissthet om AF og mangel på sammenlignbar informasjon og data over hele Europa. Forskningen involverte en litteraturgjennomgang av engelskspråklige relevante publikasjoner mellom 2005 og 2010, samt en spørreundersøkelse av medlemsorganisasjoner i World Heart Federation og Stroke Alliance for Europe (SAFE) mellom april og september 2010.

Om World Heart Federation

World Heart Federation er dedikert til å lede den globale kampen mot hjertesykdom og slag med fokus på land med lav- og middels inntekt via et enhetlig fellesskap på mer enn 200 medlemsorganisasjoner. Sammen med sine medlemmer, arbeider World Heart Federation for å bygge globale forpliktelser til å adressere kardiovaskulaer helse på policynivå, generere og utveksle ideer, dele beste praksis, fremskritt innen vitenskapelig kunnskap og fremme kunnskapsoverføring til å takle hjerte- og karsykdom - som tar flest liv i verden. Det er en voksende medlemsorganisasjon som samler styrken fra medisinske foreninger og hjerteforeninger fra mer enn 100 land. Gjennom vår samlede innsats kan vi hjelpe folk over hele verden til å leve lengre og bedre liv som er sunt for hjertet. http://www.worldheart.org

Om Stroke Alliance for Europe (SAFE)

Stroke Alliance for Europe er den ledende europeiske pasientorganisasjon som er utelukkende opptatt av å hjelpe alle som er berørt av slag i Europa. Vår visjon er å ha en verden hvor det er faerre slag, og alle som er berørt av slag får den hjelpen de trenger.

Vi arbeider mot at alle pasienter i Europa med slag har tilgang til en kontinuerlig omsorg, fra forebygging og identifikasjon av risiko, gjennom akuttberedskap, til organiserte slagenheter i akuttfasen, til passende rehabilitering og sekundaer forebygging innen 2015.

Hvert 20. sekund har noen i Europa et slag. Et slag diskriminerer ikke. Det kan skje med hvem som helst på ethvert punkt i livet. Slag er plutselige og konsekvensene kan vaere voldsomme.

Referanser

[1] Barham, L. Atrial Fibrillation in Europe: How AWARE are you?, November 2010

[2] PA Wolf, RD Abbott and WB Kannel. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991;22;983-988. URL: http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/22/8/983 - Last accessed: 27.10.2010

[3] The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC), Guidelines for the management of atrial fibrillation, European Heart Journal (2010) 31, 2369-2429. URL: http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments /guidelines-afib-FT.pdf - last accessed: 27.10.2010

[4] Benjamin E.J. et al., Impact of Atrial Fibrillation on the Risk of Death: The Framingham Heart Study. Circulation 1998;98:946-952

[5] Benjamin E.J. et al., Prevention of atrial fibrillation: report from a national heart, lung, and blood institute workshop. Circulation 2009;119(4): 606-618

[6] Wachtell, K. et al., Angiotensin II receptor blockade reduces new-onset atrial fibrillation and subsequent stroke compared to atenolol, Journal of the American College of Cardiology 2005;45(5):712-719

KILDE AF Aware