Også fra denne kilden

Du leste nettopp:

Den aktuelle hotel.info-pris-nytte-indeksen viser: Uslo har mye å hente inn når det gjelder tilfredshet

Nyheter levert av

hotel.info

Jun 07, 2011, 04:00 ET