Det første produksjonsanlegget for biobasert Bernstein-syre i Nord-Amerika bygges i Ontario

31 Aug, 2011, 13:54 BST Fra Ontario Ministry of Economic Development and Trade

SARNIA, Ontario, August 31, 2011 /PRNewswire/ --

- Regjeringen i Ontario støtter Bluewater Biochemicals Inc. i Sarnia med en kreditt på 10,5 mill Euro

Bluewater Biochemicals Inc. investerer 55,3 millioner Euro (78,8 mill. kanadiske dollar) i byggingen av et anlegg for fremstilling av biologisk nedbrytbar Bernsteinsyre i Sarnia, Ontario. Dermed tilbyr datterselskapet til det amerikanske konsernet BioAmber Inc. et godt alternativ til bruk av dyre kjemikalier og petrokjemikalier i forskjellige industrigrener. De rene kjemikaliene kan brukes i forbindelse med bildeler, avising av veier og flyplasser og til emballasje og kosmetikk. Biokjemikalier som for eksempel fornybare Bernsteinsyrer er bedre og mer miljøvennlig enn opprinnelige kjemikalier. Det nye anlegget skal settes i drift i 2013.

Bernsteinsyren, som fremstilles av fornybare råstoffer ved hjelp av gjæring blir ekstrahert ved anlegget i Sarnia, slik at den skal kunne brukes som forprodukt for videre bruk. "Prosessen er svært miljøvennlig", sier Jean-François Huc, direktør i BioAmber Inc. Bernsteinsyre er et mellomprodukt som utvinnes fra glukose, og er et interessant alternativ til jordoljebasert fremstilling. I tillegg tar mikroorganismene opp kulldioksid i produksjonsprosessen - dermed blir det også reduksjon av CO2 - utslipp. Bernsteinsyren vekker stor interesse i den kjemiske industrien da den kan viderebearbeides til mange viktige grunnstoffer.

"Vi har valgt Sarnia som lokalitet for vårt anlegg fordi kjemikalieindustrien er hjemmehørende her og råstoffer er gunstige i Canada," sier Huc. "Det nye anlegget til Bluewater Biochemicals i Sarnia vil bringe kjemiindustrien i Ontario videre," sier Sandra Pupatello, som er Ontarios minister for næringsutvikling og handel. Provinsregjeringen støtter byggingen med en kreditt på 10,5 millioner Euro (15 mill. kanadiske dollar). Det nye anlegget vil skape 40 nye arbeidsplasser i de kommende fem årene.

Christine Fröhler
Communication Consultants GmbH
Tel. +49(711)97893-37
ontario@postamt.cc
http://www.presseforum.cc/ontario

KILDE Ontario Ministry of Economic Development and Trade