Det ledende koreanske biovitenskapselskapet KAEL-GemVaxvelger CPA Global til å håndtere sine patentfornyelser

13 Mar, 2014, 10:00 GMT Fra CPA Global

MALMÖ, Sverige, March 13, 2014 /PRNewswire/ --

Nyskapende biomedisinselskap ønsker større beskyttelse av immaterielle rettigheter

og kostnadseffektiv håndtering av sin stadig voksende IP-portefølje

KAEL-GemVax, et ledende koreansk biovitenskapselskap, har valgt CPA Global, verdens fremste spesialist på IP-administrasjon, til å administrere patentfornyelser for sin stadig voksende IP-portefølje.

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130910/638525 )

En viktig del av KAEL-GemVax' virksomhet fokuserer på biovitenskapelig og farmasøytisk forskning og utvikling, deriblant kreftvaksiner, og selskapet har derfor en stadig voksende portefølje av verdifulle patenter som må beskyttes og håndteres både i Korea og internasjonalt.

Selskapet innså at den kontinuerlige ekspansjonen internasjonalt og behovet for å skille seg ut i biovitenskapindustrien gjorde det nødvendig med en global tjenesteleverandør som kunne bidra til å styrke beskyttelsen av verdifulle IP-ressurser, håndtere IP-porteføljen mer kostnadseffektivt og dempe risikoen rundt patentfornyelser.  

Gjennom samarbeidet med CPA Global får KAEL-GemVax en bedre forståelse av den kommersielle relevansen og den juridiske styrken i sine nåværende IP-ressurser samt det bredere IP-landskapet som disse ressursene er knyttet til. Selskapet står dermed bedre rustet til å treffe mer informerte beslutninger og utvikle en helhetlig IP-strategi både nasjonalt og internasjonalt.

Etter avtalen vil CPA Global stå ansvarlig for fornyelse av KAEL-GemVax' nåværende patenter samt anmeldte patenter både i Sør-Korea og internasjonalt. KAEL-GemVax vil også kunne benytte seg av andre tjenester fra CPA Global, så som patentsøk og -analyse, for å vurdere styrken og effektiviteten i sin egen IP-portefølje i tråd med markedsutviklingen og konkurrentenes aktivitet.

KAEL-GemVax er et avansert biovitenskapselskap med hovedfokus på utvikling av biologiskelegemidler. Et av selskapets hovedprodukter er fra det norske kreftvaksineselskapet
GemVax A/S, som det kjøpte opp i 2008.

- Vår IP-portefølje er livsviktig for selskapets fremtidige vekst og utvikling,påpeker Lee Mi-hyun, patentjurist og IP-teamleder i KAEL-GemVax. - Vi trengte derfor en tjenesteleverandør som kunne sørge for beskyttelse av våre verdifulle immaterielle rettigheter rundt om i verden og samtidig sikre oss kostnadseffektiv håndtering av vår stadig voksende IP-portefølje. Vi valgte CPA Global fordi de har stor erfaring og ekspertise med å håndtere patentfornyelser over hele verden, svært effektive arbeidsprosesser, inngående kunnskap om bransjen og kompetanse til å gi råd om en lang rekke IP-håndteringsspørsmål.

- Samarbeidet med CPA Global vil hjelpe oss med å utvikle en mer helhetlig og konkurransedyktig IP-strategi og sette oss i stand til å styrke vår ledende posisjon i markedet, særlig innenfor biovitenskap og legemidler. I tillegg til å håndtere fornyelsesprosessen vil de også kunne hjelpe oss med å finne muligheter til å optimalisere verdien av IP-rettighetene våre, både i Korea og internasjonalt, ved å sørge for at patentene våre skaper inntekter.

- Vi er henrykt over å samarbeide medKAEL-GemVax og hjelpe dem med å administrere de verdifulle IP-rettighetene deres og støtte dem i utviklingen og gjennomføringen av deres globale IP-strategi, sier Steve Kim, CPA Globals direktør for Korea.- KAEL-GemVax er et selskap som er kjent for å tenke nytt. Det ser vi gjennom hvordan de har skaffet seg flere ben å stå på innenfor nye produktområder, og hvordan de på en nyskapende måte håndterer IP-administrasjon og porteføljeoptimalisering. Når selskapet nå velger CPA Global til å håndtere sine fornyelser, setter de det interne IP-teamet i stand til å konsentrere seg om mer strategisk arbeid, så som utvikling av ytterligere inntektskilder fra de verdifulle IP-rettighetene.

Om KAEL-GemVax

KAEL-GemVax er et internasjonalt ledende biovitenskapselskap, særlig innenfor peptidbehandling. Selskapet har hovedkontor i Gyeonggi-provinsen i Sør-Korea, hvor det har et eget forsknings- og utviklingssenter. Det markedsfører avanserte biovitenskapelige teknologier så som kreftvaksinemidler og andre nye biologiske behandlinger.Morkonsernet, GemVax & KAEL (KOSDAQ: 082270), ble grunnlagt i 2008 da sørkoreanske KAEL Co. Ltd kjøpte opp det norske kreftvaksineselskapet GemVax A/S og etablerte KAEL-GemVax som datterselskap.

Om CPA Global

CPA Global er verdens fremste spesialist innen IP-administrasjon og IP-programvare og en ledende leverandør av outsourcing av juridiske tjenester. CPA Global har kontorer over hele Europa, USA og Stillehavsområdet i Asia og støtter mange av verdens mest kjente selskaper og advokatkontorer med en rekke IP-tjenester og andre juridiske tjenester, slik at de kan håndtere risiko, kostnader og kapasitet og øke fortjenesten for driften og IP-rettighetene.

CPA Global hjelper selskaper og advokatkontorer med å administrere verdifulle IP-rettigheter så som patenter, design og varemerker, og sikrer at IP-porteføljene forblir beskyttet, vedlikeholdt og jevnlig gjennomgått for å maksimere verdien. CPA Globals tette samarbeid med kundene sikrer at de har den beste informasjonen å basere sine IP-beslutninger på og den beste støtten i gjennomføringen av disse beslutningene. Tjenester omfatter patentporteføljeoptimalisering, patentforskning og -analyse, patent- og varemerkefornyelser, IP-administrasjonsprogramvare og andre IP-støttetjenester så som registrering, varemerkeovervåkning og domeneadministrasjon. CPA Global er også en ledende aktør innenfor outsourcing av juridiske tjenester og yter kostnadseffektive juridiske tjenester av høy kvalitet så som transaksjonsbistand, kontraktsadministrasjon, bistand til å overholde lokal korrupsjonslovgivning og juridisk forskning gjennom leveringssentre i USA og India.

CPA Global ble grunnlagt på Jersey i 1969, har i dag over 1 700 ansatte og betjener kunder i over 200 jurisdiksjoner gjennom sine egne kontorer og et omfattende agentnettverk. CPA Globals rikt sammensatte kundeliste omfatter store globale selskaper med hovedkontor i Europa, Nord-Amerika og Stillehavsområdet i Asia, små og mellomstore bedrifter, nye aktører i oppstartsfasen, internasjonalt anerkjente advokatkontorer og nasjonale og regionale advokatkontorer og IP-bedrifter. Mer informasjon finnes på: http://www.cpaglobal.com.

Mediekontakter:
Norge
Malin Lindgårdh +46-(0)40-17-62-10, mlindgardh@cpaglobal.com

Storbritannia
Steve Clark +44-(0)20-7549-5504, sclark@cpaglobal.com
Victoria Knowles +44-(0)20-7549-4585, vknowles@cpaglobal.com

KILDE CPA Global