DIA 21 årlige EuroMeeting (Europeiske møte): Utvide horisonter innenfor helsevesenet 23-25 mars, 2009; Berlin, Tyskland

22 Jan, 2009, 09:00 GMT Fra Drug Information Association (DIA)

BASEL, Sveitsi, January 22 /PRNewswire/ -- The Drug Information Association (DIA), den største multidisiplinaere foreningen som arbeider uten fortjeneste; forsyner et nøytralt forum for utvekslingen av informasjon som er kritisk for avanseringen innen oppdagelse av medisin og prosesser for livssyklusledelse, vil holde sitt 21 årlige EuroMeeting (Europeiske møte) (23-25.mars, 2009; Berlin, Tyskland).

DIA's årlige EuroMeeting (Europeiske møte) (http://www.presseportal.de/link/EuroMeeting )

Er den største begivenheten av sin type i Europa, som tiltrekker seg 3,000 fagfolk fra 50 land. Det fører med seg fagfolk fra den biofarmasøytiske industrien, kontraktserviceorganisasjoner, akademiske forskningssenter, regulerende byråer, helsekabinett, pasientorganisasjoner og handelsforeninger. Det 21 årlige EuroMeeting (Europeiske møtet) gir en mulighet til å:

  
  - Delta på presentasjoner med 350 talere
  - Høre representanter fra EMEA, FDA og regulerende byråer
  - Delta på 21- prekonferansesesjoner
  - Kommunisere med profesjonelle kollegaer
  - Besøke 250 utstillere
  - Velge fra 125 økter i 16 tema

Europa forsyner et kontrastperspektiv til det globale medisinmarkedet som ikke er fullstendig forstått av kollegaer rundt om i verden. EuroMeeting (Europeiske møtet) gir en mulighet i året til å forklare alt.

"Temametoden var godt mottatt i Barcelona og vil bli holdt igjen i Berlin. Noen justeringer rundt temaøktene har blitt identifisert som vil støtte ønsket om å ha alle disiplinene samhandlet ved vår begivenhet ," forklarer programmets delte lederverv Barry Burnstead, konsulent, UK.

"Sammen med tradisjonelle områder slik som medisinutvikling, regulering og pasientsikkerhet, er det vårt ønske å gjøre tiltrekningen av det EuroMeeting (Europeiske møtet) videre ved å introdusere komplementaere tema. " Det 21 årlige EuroMeeting (Europeiske møtet) har åpnet sine dører til studenter og utviklende fagfolk. Sesjonen for utviklende fagfolk er skreddersydd for de som er nye til den farmasøytiske bransjen og til studenter som er interesserte i å finne en måte å komme seg inn i yrket på. Tema vil inkludere hvordan du finner den riktige jobben i den farmasøytiske industrien, jobbmuligheter ved helsemyndighetene og hvordan du presenterer deg selv i løpet av intervjuprosessen. Studentsesjonen, i fellesskap med European Pharmaceutical

Students Association (EPSA) (den Europeiske foreningen for farmasøytiske studenter), vil gi innsikt inn i utdanningen som studentene trenger for å lede dem inn i den farmasøytiske verdenen. De vil høre hva studenter synes om deres pensumliste (EPSA European research project)(EPSA Europeisk forskningsprosjekt) og vil ha muligheten til å utveksle meninger med fagfolk i industrien og akademia.

"Studenter som deltar på EuroMeeting (Europeiske møtet) vil ha muligheten til å ha oppriktige samtaler med fagfolk ," sier programmets delte lederverv Dr. Susanne Keitel, Direktør, European Directorate of the Quality of Medicines and Healthcare (EDQM), EU. (Europeisk direktorat for kvaliteten av medisiner og helsevesen).

  
  Kontakt:
  Joe Krasowski
  +1-215-293-5812
  Joe.Krasowski@diahome.org

KILDE Drug Information Association (DIA)