DNV GL identifiserer viktige risikofaktorer for den nordiske kraftbransjen frem mot 2025

21 Sep, 2014, 22:49 BST Fra DNV GL

OSLO, Norge, September 21, 2014 /PRNewswire/ --

  • Det kreves helhetlig risikostyring for å sikre investeringer i kraftaktiva
  • Støtteretningslinje som fokuserer på samhandlingen mellom de organisasjonsmessige, funksjonelle og informasjonsbaserte lagene i selskapet
  • Sammenlagt blir endringer i reguleringer / rammeforhold, markedsstruktur og kundenes adferd og forventninger en kjempeutfordring som bringer mange utfordringer og mye usikkerhet.  

I dag har DNV GL publisert tre nye forskningsrapporter. Hver av dem tar for seg en viktig risikofaktor som den nordiske kraftbransjen kommer til å måtte takle de neste ti årene. Disse tre rapportene signaliserer DNV GLs engasjement i det nordiske markedet, og vektlegger den tekniske og forretningsmessige ekspertisen de bidrar med i kraftoverførings- og distribusjonsbransjen.

DNV GLs erfaring inne trusselhåndtering og muligheter for risikostyring i den norske kraftsektoren vil belyses ytterligere når Anders Magnus Loken, Gruppeleder og Energirådgiver hos DNV GL, presenterer den norske undersøkelsen om risikostyring - en bransjestudie utført av DNV GL og Energi Norge - på AchillesLive torsdag 18. september.

Hans Tormod Hansen, Områdesjef for det skandinaviske kraftmarkedet hos DNV GL, kommenterer: «Sammenlagt blir endringer i reguleringer/rammeforhold, markedsstruktur og kundenes adferd og forventninger en betydelig utfordring som bringer mange utfordringer og mye usikkerhet. Vi forbereder oss på ti tøffe år fremover med store investeringer, strukturelle endringer og strengere regulering for den nordiske kraftbransjen. Det er viktig at bransjen ønsker denne endringen velkommen men samtidig minimerer risikoen. DNV GL er perfekt posisjonert til å gi råd om dette. Med vår omfattende erfaring innen risikoledelse og brede kunnskaper om strategiene, systemene, prosessene og kompetansen som kreves for å takle denne overgangen. Denne rapportserien beviser at vi har den innsikten som kreves.»

Den første rapporten heter «Helhetlig risikostyring for DSO-er» og introduserer de tre store utfordringene for det nordiske distribusjonsnettet de neste årene når det gjelder store investeringer, reinvestering og vedlikehold. DNV GLs eksperter diskuterer hvordan helhetlig risikostyring kan tas i bruk for å forbedre kapitalforvaltningsprosesser og føre til bedre beslutningstaking og forretningsytelse. Funnene beskriver en strukturert, syv trinns tilnærming som beskriver suksessfaktorer og potensielle fallgruver på veien mot en smertefri overgang og leder til økt verdi på eiendelene.

DNV GL tar for seg utfordringen med å møte behovet for bærekraftighet og sikkerhet i rapport nummer to, «IT-integrering: mer enn IT». DNV GLs eksperter foreslår en ekstra retningslinje som støtter tradisjonell prosjektmetodologi for å hjelpe beslutningstakere og prosjektledere fokusere på de organisasjonsmessige, funksjonelle og informasjonsbaserte lagene for å identifisere risikoer og registrere god praksis. Retningslinjene kan enkelt samkjøres med rammeverk for interoperabilitet fra mange bransjer, og tar sikte på å hjelpe ledere strukturere utfordringer og løsninger mer effektivt med henhold til disse lagene.

I den tredje rapporten, med tittelen «Nøkkelrisikoer for DNO-er i omstruktureringen av norsk sektor» ser DNV GL på de forskjellige problemstillingene som finnes når det gjelder forskjeller i tariff, størrelse og antall for DNO-er, samt rollen som spilles av regionnettet, nøytralitet for multitjeneste-leverandører og behovet for endringer for å oppfylle kravene til EU-regulering. DNV GLs eksperter tar for seg disse tre problemstillingene ved å analysere den nåværende situasjonen basert på to separate rapporter. Den ene av dem, Norsk undersøkelse om risikostyring, er publisert av DNV GL og Energi Norge og identifiserer de tre risikoområdene som bransjen mener er viktigst.

DNV GL  

DNV GL drives av en grunntanke om å beskytte liv, eiendom og miljø, og støtter organisasjoner som vil forbedre sikkerheten og bærekraften i driften. DNV GL tilbyr klassifisering, teknisk kontroll, programvare og uavhengige ekspertrådgivere til maritim sektor, olje & gassbransjen og energibransjen. De leverer også sertifiseringstjenester til kunder i en rekke bransjer. DNV GL har røtter helt tilbake til 1864, og i dag har de global rekkevidde med drift i over 100 land. Deres 16 000 fagfolk jobber utrettelig med å hjelpe kundene gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

I energibransjen  

Hos DNV GL forener vi styrkene til DNV, KEMA, Garrad Hassan og GL Renewables Certification. DNV GLs 2500 energieksperter hjelper kunder over hele verden med å levere trygg, pålitelig, effektiv og bærekraftig energiforsyning. Vi leverer testing, sertifisering og rådgivningstjenester i verdensklasse til energibransjens verdikjede, inkludert innen fornybar energi og energieffektivitet. Ekspertisen vår omfatter vindkraft på land og til havs, solenergi, konvensjonell kraftproduksjon, overføring og distribusjon, smarte nett, bærekraftig energibruk samt energimarkeder og -regulering. Våre test-, sertifiserings- og rådgivningstjenester leveres uavhengig av hverandre.

Finn ut mer på http://www.dnvgl.com/energy.

KILDE DNV GL